marktonderzoek en -advies

Wij maken uw organisatie empathisch

We bevragen al uw stakeholders

StakeholdersLab onderzoekt alle primaire en secundaire stakeholders waar u voor het behalen van uw strategische doelen van afhankelijk bent. We onderscheiden 15 stakeholdergroepen die voor de meeste organisaties van meer of minder belang zijn, maar vanzelfsprekend onderzoeken we ook andere stakeholders.

Onderzoek is een middel om te excelleren

Voor ons is marktonderzoek geen doel op zich, maar een middel om organisaties succesvoller te maken en hun wendbaarheid (‘agility’) en veerkracht (‘resilience’) te verhogen, zodat ze zonder hun identiteit te verliezen tijdig kunnen meeveranderen met een veranderende omgeving. Wij halen de onderste steen boven, laten zien waar de grootste kansen liggen, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke stappen u concreet kunt zetten om de hoofden en harten van de stakeholders voor uw producten, diensten en organisatie te winnen.

Full-service bureau

Wij geloven in een nieuwe manier van werken waarbij niet de omvang en de historie van je organisatie, maar je netwerk en het vermogen om voor de klant zoveel mogelijk kwaliteit samen te brengen centraal staat. We hebben dus geen eigen webpanel, onderzoeksruimtes, notulistenteam, respondentenselectie, dataverwerkers of figurenmakers. Maar voor elke klant stellen we aan de hand van diens vraagstelling een dreamteam samen en huren we (vaak bij de grote bureaus) de allerbeste onderzoekstools, faciliteiten en ondersteuning in. Zo simpel is het dus.

Uw stakeholders krijgen de VIP-behandeling die ze verdienen

U vraagt zich wellicht af of StakeholdersLab over de voldoende gekwalificeerde interviewers beschikt om met de juiste tone-of-voice en voldoende kennis van zaken met uw belangrijke stakeholders te spreken? In dat geval kunnen wij u geruststellen.

Ruim 50 jaar ervaring in strategisch marktonderzoek

Wij hebben met elkaar al meer dan 50 jaar ervaring en realiseren ons terdege dat we het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn. Omdat wij de afgelopen jaren duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen en ons altijd grondig in de issues en uitdagingen van onze opdrachtgevers en respondenten verdiepen, zijn we representatieve gesprekspartners met wie uw stakeholders op hun niveau van gedachten kunnen wisselen. Ook de onderzoekers die we inschakelen hebben minstens twintig jaar ervaring. Door deze VIP-behandeling straalt de kwaliteit van ons werk positief af op de reputatie van uw organisatie.

Laat ons uw ogen en oren zijn

Stel ons op de proef en neem contact met ons op:

Info@Stakeholderslab.nl

read more

missie, visie en purpose

Missie:

Wij verkopen handelings-perspectief

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeks- en adviesbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden, diepgaande analyses en direct toepasbare adviezen meer handelingsperspectief te bieden, zodat ze meer bewegingsvrijheid krijgen en over de hele linie succesvoller worden.

Onze kernwaarden zijn empathie, excellentie en ownership:

empathie

We verdiepen ons voorafgaand aan elk onderzoeks- en adviestraject uitvoerig in de marktpositie, prestaties, reputatie, strategische koers, issues en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en bespreken de uitkomsten van onze onderzoeken voordat we gaan rapporteren. Daarom zijn onze rapporten altijd maatwerk, onze adviezen altijd haalbaar en praktisch toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van onze rapportage mee aan de slag.

excellentie

We hebben niks met de zesjescultuur, maar streven gepassioneerd naar excellentie om onze opdrachtgevers daarmee ook te helpen excelleren.  Daarom proberen we onszelf voortdurend te verbeteren, vragen we na afloop van elk project altijd naar verbeterpunten en evalueren we ons werk en onze samenwerking doorlopend opbouwend kritisch.

ownership

We zien onszelf niet als onderzoekers of consultants, maar als probleemoplossers die alle beschikbare middelen uit het marktonderzoek en de consultancy inzetten en niet rusten eer ze een passende en werkbare oplossing voor het probleem of dilemma in kwestie hebben gevonden. Ons uitgangspunt is ownership: het probleem van onze opdrachtgevers is ons probleem. Daarom lopen we voor hen the extra mile en besteden we meestal meer uren aan onze opdrachten dan we factureren.

Visie:

Wij willen dat het holistisch managen van de verwachtingen van de klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale communities en andere belangrijke stakeholders Chefsache wordt, dat alle bestuurders hierop worden afgerekend en dat er onderzoeksinstrumenten op de markt komen om dit holistisch, betrouwbaar en valide te monitoren.

Van oudsher werden alleen de verwachtingen van de aandeelhouders gemanaged en tegenwoordig ligt de focus vaker bij de klanten en/of de medewerkers. Maar in onze ervaring kunnen de verwachtingen van de buitenwereld alleen holistisch (in samenhang) worden gemanaged, want in dit transparantietijdperk beïnvloedt iedereen vrijwel iedereen. Het gedrag van klanten, medewerkers en investeerders/aandeelhouders wordt daarom in toenemende mate door journalisten/bloggers, maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers, analisten en tal van andere stakeholders beïnvloed. Om in control te zijn over alle reputatierisico’s moeten organisaties dus de verwachtingen van álle stakeholders met een haviksoog in de gaten houden en waar nodig ook inlossen.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in holistisch stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties ten volle beseffen dat ze pas een betere reputatie krijgen en ook onderaan de streep betere resultaten boeken als ze zich onbevooroordeeld in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun stakeholders gaan verdiepen, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en schetsen we in De Empathische Organisatie (verschijnt in 2019 bij Nubiz) hoe organisaties door het verhogen van hun omgevingssensitiviteit over de hele linie succesvoller worden.

Purpose:

Organisaties empathisch maken zodat ze beter tegemoet kunnen komen aan de eisen van deze nieuwe tijd en hun prestaties over de gehele linie verbeteren. Wij geloven namelijk dat de strijd om het overleven de komende jaren door de kleefkracht van de stakeholderrelaties wordt bepaald en dus door de meest empathische organisaties wordt gewonnen.

Wij maken uw organisatie empathisch, zodat ze de ‘survival of the fittest’ wint

Stakeholders zijn geen vaartuigen die zich met de kabels en katrollen in de gewenste richting laten oplijnen (‘alignen’), maar mensen van vlees en bloed die bovenal gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. You can’t engineer your stakeholders. Maar met een menselijke en bovenal empathische benadering kunnen ze wel worden verleid de organisatiedoelen te steunen en in ambassadeurs veranderen. Daarom geloven wij bovenal in de kracht van empathie en in kapitalisme met een hartslag.

read more

specialisme

Waarvoor moet u bij StakeholdersLab zijn?

We houden ons al sinds het begin van de jaren negentig voor klanten uit alle denkbare sectoren en branches bezig met het on- en offline bevragen van alle denkbare stakeholders, van particuliere en zakelijke klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, journalisten, ambtenaren en politici tot vakbondsbestuurders en milieu-activisten.

We zijn van veel markten thuis

Met een vijftal deelgebieden van het strategisch marktonderzoek hebben we in het bijzonder veel kennis, ervaring en ook affiniteit:

We zijn gespecialiseerd in onderzoek voor:

  • Telecombedrijven
  • Energiebedrijven
  • Banken en verzekeraars
  • Pensioenfondsen en -uitvoerders
  • Zorgverzekeraars
  • Accountants & consultants
  • Toezichthouders
  • Ziekenhuizen

…en zijn gewend ons snel in te werken

We beschikken over veel kennis met bovenstaande branches, maar nog belangrijker is dat we ons snel vertrouwd kunnen maken met het jargon, de gevoeligheden en de individuele uitdagingen van klanten uit alle sectoren. De organisaties waar we in het verleden voor hebben gewerkt en/of nog steeds voor werken, zijn dan ook zeer divers: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS Bank, Triodos Bank, NIBC, Zwitserleven, ASR, VIVAT, Achmea, CZ, VGZ, Aegon, NN Group, PostNL, T-Mobile, Nuon, ABP, APG, PGGM, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN, Pensioenfederatie, MediaPartners, McKinsey, PwC, KPMG, NS, Doxis, McDonald’s en Consumentenbond.

read more