specialisten in stakeholder onderzoek

Ook op zoek naar handelingsperspectief?

U hebt een nieuwe koers uitgestippeld, een nieuwe positionering gekozen, serieuze groei-ambities of uw productportfolio/service en dienstverlening aangepast en wilt nog maar één ding wegen: hoe krijg ik mijn klanten, medewerkers, investeerders, leveranciers of andere kernstakeholders hierin mee? Voor deze vraagstukken bent u bij ons aan het juiste adres. 

StakeholdersLab verandert uw twijfels in overtuiging. 

Wij halen de onderste steen boven, laten zien waar de grootste kansen liggen, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke stappen u concreet kunt zetten om de hoofden en harten van de belangrijkste stakeholders voor uw visie te winnen.

Is uw onderzoek ook een lappendeken?

U hebt dringend input van uw stakeholders nodig, maar twijfelt over de doelmatigheid (accountability) van wéér een nieuw onderzoek. Uw organisatie doet al zovéél onderzoek en dat levert zoveel data op dat u soms door de bomen het bos niet ziet. In dat geval biedt onze integratieve visie uitkomst.

Vanuit de overtuiging dat onze opdrachtgevers het meest gebaat zijn bij overzicht, integratie, context en duiding doen we geen onderzoek om het onderzoek, maar bestuderen we voor we een passende oplossing presenteren alle lopende (en gedane) onderzoeken.

Wij zijn geen dataverzamelaars, maar probleemoplossers die uw onderzoeksfunctie efficiënter en effectiever maken.

Zo bespreken we bij elke aanvraag of aanvullend onderzoek daadwerkelijk de beste oplossing voor het vraagstuk is of dat we kunnen volstaan met een slimme analyse van bestaande onderzoeksuitkomsten. We richten onze onderzoeken ook altijd zo in dat ze optimaal aansluiten bij lopende onderzoeken, zodat de uitkomsten vergeleken kunnen worden en er meer overzicht ontstaat. Bijvoorbeeld door items/vraagpunten/stellingen/drivers uit andere onderzoeken in onze vragenlijsten mee te nemen of onze items/vraagpunten/stellingen/drivers in lopende onderzoeken te integreren. Of door beknopte overzichtsrapportages op te stellen waarin ook de uitkomsten van andere bureaus worden opgenomen.

Wij integreren onze onderzoeken met lopende onderzoeken, zodat u meer overzicht krijgt over al uw stakeholderrelaties.

Met deze integratieve aanpak biedt StakeholdersLab u niet alleen stakeholderonderzoek met impact, maar dragen we tevens bij aan de integratie van uw gehele onderzoeksfunctie en aan een effectievere en efficiëntere inzet van uw onderzoeksbudget.

Wilt u ‘harde’ cijfers of diepgaand inzicht?

Bent u alleen geïnteresseerd in ‘harde’ cijfers omdat daar de meeste overtuigings- en zeggingskracht vanuit gaat? Dan brengen we u graag op andere gedachten. Wij zijn ook dol op cijfers, maar als je de belevingswereld die erachter schuilgaat niet kent, kun je ze moeilijk interpreteren en op waarde schatten.

Voordat je je reputatie, medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid of alignment betrouwbaar en valide kunt meten, heb je inzicht nodig in de achterliggende belevingswereld, opvattingen, percepties en verwachtingen van de betreffende stakeholders. En ook wanneer je wilt weten hoe je dit significant en aantoonbaar kunt verbeteren, is kwalitatief onderzoek (telefonische of face-to-face diepte-interviews op de werkplek) vaak een betere methode. 

Meten is pas weten als u de belevingswereld die erachter schuilgaat kent.

Daar ligt dan ook onze grootste expertise.

Maar StakeholdersLab is breed inzetbaar (full-service). We zijn niet alleen goede interviewers, maar ook gepokt en gemazeld in de statistische methoden en technieken (bijvoorbeeld regressie-analyse, factor-analyse, NPS en segmentatie). 

Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen van stakeholder cockpits/dashboards.

Als we op basis van deskresearch/aanvullend kwalitatief onderzoek de belangrijkste drivers/kritiekpunten/issues/KPI’s voor de betreffende stakeholders hebben vastgesteld, kunnen we deze desgewenst met onze partnerbureaus ook bij grotere groepen monitoren en op statistische representativiteit toetsen.

Durft u uw belangrijkste stakeholders aan een bureau toe te vertrouwen?

U weet als geen ander hoe cruciaal uw stakeholders voor uw organisatie zijn en vraagt zich af of een onderzoeksbureau over de voldoende gekwalificeerde interviewers beschikt op met de juiste tone-of-voice en voldoende kennis van zaken op niveau met hen te spreken. In dat geval kunnen wij u geruststellen.

Wij realiseren ons als geen ander dat wij uw visitekaartje zijn en dat de kwaliteit van ons werk op uw organisatie afstraalt. Omdat wij de afgelopen jaren letterlijk duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen, van alle markten thuiszijn en gewend zijn ons snel op nieuwe terreinen in te werken, zijn we goede gesprekspartners met wie uw belangrijke stakeholders op hun niveau van gedachten kunnen wisselen.

Wij geven uw high-profile stakeholders de VIP-behandeling die ze verdienen.

StakeholdersLab geeft ook uw high-profile stakeholders de aandacht die ze verdienen en put concurrentievoordeel uit hun expertise.

Wij willen uw oren en ogen zijn

Hebt u kortom behoefte aan ‘buitenspiegels’ om te ontdekken wat er onder uw stakeholders leeft en hoe u deze inzichten kunt inzetten bij het behalen van uw strategische doelstellingen?

Wij zijn de buitenspiegels waarmee u voeling houdt bij de stakeholders die de reputatie en het succes van uw organisatie bepalen.

 • Wilt u weten hoe uw stakeholders naar uw organisatie en strategische koers kijken?
 • Wilt u de reputatie van uw organisatie bij alle relevante stakeholders monitoren en verbeteren?
 • Wilt u de impact van een mediaschandaal inschatten en minimaliseren?
 • Hebt u behoefte aan steun en/of input van uw stakeholders voor uw (her-)positionering?
 • Wilt u een informatievoorsprong om uw lobby succesvoller te maken?
 • Zoekt u betrouwbare waarderingscijfers van uw stakeholders voor uw maatschappelijk jaarverslag?
 • Of wilt u weten hoe u uw stakeholderdialogen relevant en levend houdt?

Wilt weten wat voor vlees u in de kuip hebt? Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek. Wij  houden van sparren over onderzoeksvraagstukken, kunnen goed luisteren, nemen geen blad voor de mond en helpen u in elk geval met een frisse blik uw probleemdefinitie scherp te krijgen. 

Nodig ons uit voor een offerte-ronde, dan houdt u de grote bureaus scherp en kunnen wij onze toegevoegde waarde bewijzen.

En als we geen passende aanpak voor uw vraagstuk hebben, ontwikkelen we op basis van cocreatie met een onorthodoxe combinatie van beproefde methoden en technieken nieuwe cockpits/dashboards waarmee u meer grip krijgt op uw stakeholderrelaties en -reputatie.

read more

missie en visie

Waar wij elke ochtend ons bed voor uitkomen

Wat ons ten diepste motiveert is de overtuiging dat organisaties in deze transparantiesamenleving pas kunnen excelleren als ze hun stakeholders niet tegenwerken, maar vóór zich laten ‘werken’. Stakeholders vormen niet alleen de belangrijkste reputatiedriver, maar ook een onuitputtelijke bron van innovatie en vernieuwing waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. 

Voor ons is stakeholdermanagement geen CSR-corvee, maar de motor van financieel en reputationeel succes. 

De meest inspirerende ontwikkelingen waar toonaangevende multinationals momenteel mee experimenteren, zoals ‘Open innovation’ , ‘Purpose branding’ en ‘Creating shared value’ hebben gemeenschappelijk dat organisaties zich niet langer tegenover hun stakeholders opstellen, maar een proactieve, constructieve en bovenal interactieve dialoog met hen aangaan om de sweet spots te vinden waar de stakeholder- en organisatiebelangen convergeren. Niet uit liefdadigheid, maar om er ook zelf ook beter van te worden. Samenwerking en co-creatie met stakeholders maakt bedrijven winstgevender en verschaft hen tevens een ijzersterke publieksreputatie. Het redde LEGO zelfs van het faillissement en maakte de Deense speelgoedfabrikant tot een mondiale reputatiekampioen. CSR 3.0. Daar worden wij bijzonder enthousiast van. Daarom willen we niets liever dan de ogen, oren en maatschappelijke voelsprieten van onze opdrachtgevers zijn, zodat zij zich met state-of-the-art stakeholdermanagement blijvend van hun concurrenten onderscheiden.

Wij verkopen geen onderzoek, maar handelingsperspectief

Veel onderzoeksrapporten eindigen onderin een bureaula omdat ze te beschrijvend of te abstract zijn, zodat de opdrachtgever niet weet wat hij ermee kan of moet. Vanuit de overtuiging dat onderzoeksbureaus meer toegevoegde waarde kunnen en moeten leveren, willen wij ons juist met onze strategische advisering (research-based consultancy) onderscheiden. Door ons vooraf grondig te verdiepen in de sectorale positie, (communicatie-)doelstellingen en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en de onderzoeksuitkomsten tussentijds met hen te bespreken, zijn we in staat de conclusies en aanbevelingen in onze maatwerkrapportages te voorzien van context, duiding en prioritering. Hierdoor zijn onze adviezen altijd relevant en betekenisvol en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van de rapportage mee aan de slag.  

Missie:

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeksbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden en -technieken, diepgaande analyses en toepasbare adviezen op operationeel en strategisch niveau te helpen de satisfactie, het engagement en het alignment van hun stakeholders aantoonbaar te verhogen.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in stakeholdermanagement. Voordat stakeholders als succesfactor worden gezien en behandeld, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in het publieke debat en werken we aan een handboek voor stakeholdermanagement dat in 2018 verschijnt (De Empathische Organisatie, een nieuwe weg naar reputatie- en marktleiderschap).

Visie:

Wij willen bevorderen dat elk groot bedrijf en (semi-)publieke organisatie van stakeholdermanagement een speerpunt maakt, dat hun bestuurders hierop worden afgerekend en dat er holistische onderzoeksinstrumenten op de markt komen om de satisfactie en beeldvorming bij alle relevante stakeholders betrouwbaar en valide te monitoren en te verbeteren.

read more

specialisme

De nadruk op high-profile stakeholders

We hebben de afgelopen twintig jaar ruime ervaring opgedaan met het interviewen van alle 15 stakeholdergroepen uit de onderstaande Basale Stakeholder Map. Maar de nadruk lag daarbij op de high-profile stakeholders (koepels, politiek, autoriteiten, maatschappelijke organisaties, vakbonden, analisten, journalisten, zakelijke klanten en leveranciers).

 

StakeholdersLab heeft zich gespecialiseerd in financiële en zakelijke dienstverlening, met name binnen de sectoren:

 • Telecom
 • Energie
 • Banken en verzekeraars
 • Pensioenfondsen en -uitvoerders
 • Accountancy & consultancy
 • Zakelijk vastgoed
 • Brancheverenigingen
 • Customer media

Specialisten die zich snel in kunnen werken

We beschikken over veel kennis met bovenstaande branches, maar misschien nog wel belangrijker is dat we ons snel vertrouwd kunnen maken met het jargon, de gevoeligheden en de individuele uitdagingen van klanten uit alle sectoren. De organisaties waar we in het verleden voor hebben gewerkt en/of nog steeds voor werken, zijn dan ook zeer divers: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS Bank, Triodos Bank, NIBC, Zwitserleven, ASR, VIVAT, Achmea, Aegon, NN Group, PostNL, T-Mobile, Nuon, ABP, APG, PGGM, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN, Pensioenfederatie, MediaPartners, McKinsey, PwC, KPMG, NS, Doxis, McDonald’s en Consumentenbond.

read more