4 Producten

We bieden momenteel vier gestandaardiseerde producten aan voor strategisch marktonderzoek ten behoeve van omgevingsanalyses, corporate communicatie en/of public affairs:

  1. RepScan360 snelle reputatiescan onder alle relevante stakeholders
  2. StakeholderScan snelle telefonische scan onder belangrijke stakeholders voor een betere afstemming met de omgeving
  3. ShareHolderSurvey telefonische expertinterviews met investeerders en beleggers om te achterhalen hoe zij in de wedstrijd staan
  4. EmployeeAlignmentSurvey snelle online-peiling onder medewerkers naar het draagvlak voor een vakbond/cao, reddingsplan of reorganisatie

We kunnen ook het maatwerkdashboard bouwen waar u al zolang behoefte aan hebt. Daarnaast geven we interactieve lezingen en workshops en stellen we ons beschikbaar voor al uw interim-klussen op het gebied van marktonderzoek.

Het ontwikkelen van onderzoeksmodellen die onze klanten in staat stellen nog meer voor hun klanten, medewerkers en andere stakeholders te betekenen, is onze passie. Zo bouwden we in samenwerking met Motivaction ook de Stakeholder Reputation Insights (SRI) waarmee organisaties hun reputatie op totaal- en stakeholderniveau kunnen monitoren en verbeteren. Ziet u mogelijkheden voor een nieuw onderzoeksmodel, laat het ons weten.