marktonderzoek en -advies

Uw ‘buitenspiegels’ die de grootste kansen en bedreigingen zichtbaar maken

We bevragen al uw stakeholders

StakeholdersLab onderzoekt alle primaire en secundaire stakeholders en adviseert u hoe u met al uw klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale gemeenschappen en overige belanghebbenden waar u voor het behalen van uw strategische doelen van afhankelijk bent wederzijds-lonende relaties kunt opbouwen. Dan gaan ze de organisatiekoers niet (langer) tegenwerken, maar juist actief steunen. In het onderstaande overzicht zijn de 15 belangrijkste stakeholdergroepen opgenomen, maar vanzelfsprekend onderzoeken we ook andere stakeholdergroepen.

 

Onderzoek is een middel tot het verwerven van handelingsperspectief

Voor ons is marktonderzoek geen doel op zich, maar een middel om organisaties evidence-based en met aantoonbaar succes te kunnen adviseren bij het verbeteren van hun stakeholderrelaties, zodat ze met hun steun gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn. Wij halen de onderste steen boven, laten zien waar de grootste kansen liggen, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke stappen u concreet kunt zetten om de hoofden en harten van de stakeholders voor uw organisatie te winnen. Dan gaan ze u niet (langer) tegenwerken, maar juist vóór u ‘werken’ aan de realisering van uw strategische doelstellingen.

Uw stakeholders krijgen de VIP-behandeling die ze verdienen

U weet als geen ander hoe belangrijk uw stakeholders voor uw organisatie zijn en vraagt zich af of StakeholdersLab over de voldoende gekwalificeerde interviewers beschikt om met de juiste tone-of-voice en voldoende kennis van zaken op niveau met hen te kunnen spreken? In dat geval kunnen wij u geruststellen.

Ruim 50 jaar ervaring in strategisch marktonderzoek

Wij hebben gezamenlijk al meer dan 50 jaar ervaring en realiseren ons als geen ander dat wij het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn en dat de kwaliteit van onze aanpak en interviews op hun organisatie afstraalt. Omdat wij de afgelopen jaren duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen, van alle markten thuis zijn en gewend zijn ons snel op nieuwe terreinen in te werken, zijn we goede gesprekspartners met wie uw stakeholders op hun niveau van gedachten kunnen wisselen. Omdat we hen de VIP-behandeling geven die ze verdienen, straalt de kwaliteit van ons werk positief af op de reputatie van uw organisatie.

Seniorkwaliteit voor juniorprijzen

Beter en goedkoper

U bent vast niet aan het shoppen voor de laagste prijs, maar omdat u waarschijnlijk wél op de centen moet letten, is het goed om te weten dat u bij StakeholdersLab voor betere kwaliteit goedkoper uit bent dan bij de grote onderzoeks- en consultancy-bureaus. Bij grote concurrenten is dat vaak precies omgekeerd, maar door onze lage overhead worden al onze onderzoeken en adviestrajecten tegen juniorprijzen door senior-onderzoekers uitgevoerd.

Laat ons uw ogen en oren zijn

Hebt u ook behoefte aan betrouwbare ‘binnen- en buitenspiegels’ om te ontdekken wat er onder bijvoorbeeld uw klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, persrelaties of toezichthouders leeft of wat in hun ogen de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw organisatie zijn. En wilt u ook weten hoe u deze inzichten kunt gebruiken om alle in- of externe relaties te verbeteren en uw strategische doelen te bereiken? Of zoekt u praktische adviezen voor het verwerven van draagvlak bij buurtbewoners voor nieuwbouw of sloop, voor het wegnemen van weerstand bij medewerkers ten opzichte van een reorganisatie of fusie/overname of voor het verbeteren van relaties en samenwerking met de genoemde of andere strategisch onmisbare stakeholders? Nodig ons dan uit voor een kennismakingsgesprek.

Voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek, klik hier:

Kennismaken@Stakeholderslab.nl

 

 

 

read more

missie, visie en purpose

Missie:

Wij verkopen handelings-perspectief

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeks- en adviesbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden, diepgaande analyses en direct toepasbare adviezen meer handelingsperspectief te bieden, zodat hun bewegingsvrijheid groeit en hun slaagkansen toenemen.

Onze kernwaarden zijn empathie, excellentie en ownership:

empathie

We verdiepen ons voorafgaand aan elk onderzoeks- en adviestraject uitvoerig in de marktpositie, prestaties, reputatie, strategische koers, issues en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en bespreken de uitkomsten van onze onderzoeken voordat we gaan rapporteren. Daarom zijn onze rapporten altijd maatwerk, onze adviezen altijd haalbaar en praktisch toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van onze rapportage mee aan de slag.

excellentie

We hebben niks met de zesjescultuur, maar streven gepassioneerd naar excellentie en willen onze opdrachtgevers daarmee ook helpen excelleren. Daarom proberen we onszelf voortdurend te verbeteren, vragen we na afloop van elk project altijd naar verbeterpunten en evalueren we ons werk en onze samenwerking doorlopend opbouwend kritisch.

ownership

We zien onszelf niet als onderzoekers of consultants, maar als probleemoplossers die alle beschikbare middelen uit het marktonderzoek en de consultancy inzetten en niet rusten eer ze een passende en werkbare oplossing voor het probleem of dilemma in kwestie hebben gevonden. Ons uitgangspunt is ownership: het probleem van onze opdrachtgevers is ons probleem. Daarom lopen we voor hen the extra mile en besteden we meestal meer uren aan onze opdrachten dan we factureren.

Visie:

Wij willen dat het holistisch managen van de verwachtingen van de klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale communities en andere strategisch belangrijke stakeholders Chefsache wordt, dat alle bestuurders van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties hierop worden afgerekend en dat er onderzoeksinstrumenten op de markt komen om hun omgevingssensitiviteit en de mate waarin ze aan de gestelde verwachtingen tegemoetkomen betrouwbaar en valide te monitoren.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in holistisch stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties ten volle beseffen dat ze pas meer vertrouwen/een betere reputatie krijgen en ook onderaan de streep betere resultaten boeken als ze zich diepgaand in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun primaire stakeholders verdiepen, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en schetsen we in Corporate Empathie (verschijnt in 2019 bij uitgeverij AUP) een nieuwe marsroute uit de vertrouwenscrisis naar reputatie- en marktleiderschap.

Purpose:

Organisaties empathisch maken zodat ze beter tegemoet kunnen komen aan de eisen van deze nieuwe tijd en hun prestaties over de gehele linie verbeteren. Wij geloven namelijk dat de strijd om het overleven de komende jaren door de kleefkracht van de stakeholderrelaties wordt bepaald en dus alleen door empathische organisaties wordt gewonnen.

Wij maken uw organisatie empathisch, zodat ze beter tegemoet-komt aan de eisen van deze nieuwe tijd

Stakeholders zijn geen vaartuigen die zich met de kabels en katrollen in de gewenste richting laten oplijnen (‘alignen’), maar mensen van vlees en bloed die bovenal gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. You can’t engineer your stakeholders. Maar met een menselijke en bovenal empathische benadering kunnen ze wel worden verleid de organisatiedoelen te steunen en in ambassadeurs veranderen. Daarom geloven wij bovenal in de kracht van empathie en in kapitalisme met een hart.

read more

specialisme

Ruim 50 jaar ervaring met research-based consultancy

Klein wordt vaak geassocieerd met onervaren, maar wij zijn gepokt en gemazeld in zo ongeveer elke denkbare kwalitatieve en kwantitatieve methode of techniek en vraagstuk van het marktonderzoek en adviseren onze klanten al meer dan een halve eeuw hoe ze succesvoller kunnen worden door beter te voldoen aan de behoeften, wensen en verwachtingen van hun belangrijkste stakeholders. Uw stakeholders zijn te belangrijk om aan generalisten over te laten en verdienen onze specialistische aanpak.

Waarvoor moet u bij StakeholdersLab zijn?

Voor het on- en offline bevragen van alle denkbare stakeholders, van particuliere en zakelijke klanten, medewerkers, journalisten, ambtenaren en politici tot vakbondsbestuurders, activisten, leveranciers en aandeelhouders. Vooral high-profile stakeholders, zoals peers/koepels, toezichthouders, politiek, overheid, vakbonden, belangenbehartigers en investeerders/beleggers zijn bij ons in goede handen. Maar onderzoek is voor ons geen doel op zich, maar een middel om onze opdrachtgevers met en voor hun stakeholders te laten excelleren.

StakeholdersLab helpt bedrijven en (semi-)publieke bedrijven al tien jaar te excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn, door zich gestructureerder en diepgaander in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun stakeholders te verdiepen.

We meten niet alleen hoe u presteert, maar helpen u ook excelleren

We meten dus niet alleen hoe de uiteenlopende stakeholders uw organisatie in vergelijking met de benchmarks percipiëren en waarderen, maar laten ook zien hoe u hun beeldvorming en waardering concreet, significant en aantoonbaar kunt verbeteren.

StakeholdersLab is gespecialiseerd in:

Wilt u bijvoorbeeld weten:

 • met welke concrete acties u nieuw talent kunt aantrekken of met welke benefits zij hen nu en in de toekomst kunt boeien en binden
 • hoe u het engagement van uw medewerkers kunt verhogen, zodat ze van criticasters in ambassadeurs veranderen
 • hoe tevreden verschillende klantgroepen zijn over de producten en diensten van uw organisatie en hoe u dit met aanpassingen in het aanbod, de service of dienstverlening en/of de communicatie aantoonbaar kunt verhogen
 • welke kenmerken van uw producten en/of diensten voor de klanten nice to have of need to have zijn, zodat u weet waar u wel en juist niet op mag bezuinigen
 • wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) concreet voor uw klanten betekent en welke stappen uw organisatie kan zetten om hierop voor hen te gaan excelleren
 • hoe (potentiële) lezers en adverteerders uw dag-, week- of maandblad of sponsored magazine waarderen en welke verbeteringen in hun optiek mogelijk, wenselijk en/of noodzakelijk zijn
 • in hoeverre de aandeelhouders of andere stakeholders de strategische koers van uw organisatie kennen, doorgronden en steunen en hoe u hier meer steun (alignment) voor kunt verwerven
 • hoe belangrijke stakeholders op gevoelige beslissingen van uw management (zullen) reageren en hoe de eventuele negatieve effecten hiervan gemitigeerd kunnen worden
 • of een marketing-/brandingcampagne of pr-actie bij de betreffende stakeholders het gewenste effect sorteert en hoe die geoptimaliseerd kan worden
 • wat volgens de stakeholders de kernwaarden en de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw organisatie zijn, zodat u een inspirerende purpose/positionering/strategische koers kunt ontwikkelen die naadloos aansluit bij hun percepties en opvattingen
 • hoe u het vertrouwen van de samenleving in uw organisatie (en sector) verhoogt
 • of hoe uw organisatie haar publieksreputatie (bijvoorbeeld RepTrak) significant en aantoonbaar kan verbeteren…

dan bent u bij StakeholdersLab aan het juiste adres.

We zijn gespecialiseerd in financiële en zakelijke dienstverlening, met name binnen de sectoren:

 • Telecom
 • Energie
 • Banken en (zorg)verzekeraars
 • Pensioenfondsen en -uitvoerders
 • Accountancy & consultancy
 • Zakelijk vastgoed
 • Brancheverenigingen
 • Customer media

…en zijn gewend ons zeer snel in te werken

We beschikken over veel kennis met bovenstaande branches, maar misschien nog wel belangrijker is dat we ons snel vertrouwd kunnen maken met het jargon, de gevoeligheden en de individuele uitdagingen van klanten uit alle sectoren. De organisaties waar we in het verleden voor hebben gewerkt en/of nog steeds voor werken, zijn dan ook zeer divers: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS Bank, Triodos Bank, NIBC, Zwitserleven, ASR, VIVAT, Achmea, CZ, VGZ, Aegon, NN Group, PostNL, T-Mobile, Nuon, ABP, APG, PGGM, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN, Pensioenfederatie, MediaPartners, McKinsey, PwC, KPMG, NS, Doxis, McDonald’s en Consumentenbond.

read more