4 Producten

‘Research is often undertaken only when problems arise. Research, like corporate communications, generally has to take place in good times before bad. The good time research may warn a company of the bad times or prevent them. It will detect problem areas with audiences which the company doesn’t suspect -and potential advantages too. It will provide norms against which targets can be set.’

– David Bernstein

Onder de onderstaande knoppen vindt u vier gestandaardiseerde methoden voor strategisch stakeholderonderzoek:

  1. RepScan360 (snelle reputatiescan onder alle relevante stakeholders)
  2. StakeholderScan (een snelle telefonische scan onder belangrijke stakeholders voor een betere afstemming met de omgeving)
  3. ShareHolderSurvey (telefonische expertinterviews met investeerders en beleggers om te achterhalen hoe zij in de wedstrijd staan)
  4. EmployeeAlignmentSurvey (snelle online-peiling onder medewerkers naar het draagvlak voor een vakbond/cao, reddingsplan of reorganisatie)

We kunnen ook het maatwerkdashboard bouwen waar u al zolang behoefte aan hebt. Daarnaast geven we interactieve lezingen en workshops en stellen we ons beschikbaar voor al uw interim-klussen op het gebied van marktonderzoek.

Het ontwikkelen van onderzoeksmodellen die onze klanten in staat stellen nog meer voor hun klanten, medewerkers en andere stakeholders te betekenen, is onze passie. Zo bouwden we in samenwerking met Motivaction ook de Stakeholder Reputation Insights (SRI) waarmee organisaties hun reputatie op totaal- en stakeholderniveau kunnen monitoren en verbeteren. Ziet u mogelijkheden voor een nieuw onderzoeksmodel, laat het ons weten.