specialisten in strategisch marktonderzoek

 A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the organizations objective.

-R. Edward Freeman

Wij onderzoeken alle stakeholders, ook klanten, medewerkers en aandeelhouders

Het is onze missie om de oren en ogen van onze opdrachtgevers te zijn, zodat ze doorlopend voeling kunnen houden bij al hetgeen er leeft bij álle stakeholders waar hun succes en voortbestaan van afhangt. Anders dan u wellicht denkt, horen klanten, medewerkers en ook investeerders/aandeelhouders hier nadrukkelijk ook bij. Volgens de stakeholdertheorie zijn zij zelfs primaire stakeholders die niet zozeer uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid relevant zijn, maar omdat de winstgevendheid, het succes en voortbestaan van de organisatie er direct van afhangen van levensbelang zijn. Vanuit onze holistische visie op stakeholderverwachtingsmanagement onderzoekt StakeholdersLab alle primaire en secundaire stakeholders en het brede publiek. In het onderstaande overzicht zijn de 15 belangrijkste stakeholdergroepen opgenomen, maar vanzelfsprekend bevragen we ook andere groepen.

 

Wij bieden bovenal handelingsperspectief

Veel marktonderzoeksbureaus laten zien hoe uw organisatie bij al uw stakeholders presteert, maar andere bureaus helpen u daarnaast ook om uw prestaties significant en aantoonbaar te verbeteren. StakeholdersLab behoort tot de tweede categorie.

Wij meten uw prestaties niet alleen, maar helpen die ook verbeteren

Wij halen de onderste steen boven, laten zien waar de grootste kansen liggen, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke stappen u concreet kunt zetten om de hoofden en harten van de belangrijkste stakeholders voor uw organisatie te winnen.

Harde cijfers met diepgaande inzichten

Bent u alleen geïnteresseerd in ‘harde’ cijfers, dan brengen we u graag op andere gedachten. Wij zijn ook dol op cijfers, maar als je de belevingswereld die erachter schuilgaat niet kent, kun je ze moeilijk interpreteren en op waarde schatten. Voordat je je reputatie, medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid of alignment betrouwbaar en valide kunt meten, heb je inzicht nodig in de achterliggende belevingswereld, opvattingen, percepties en verwachtingen van de betreffende stakeholders.

StakeholdersLab is een full-service bureau

En ook wanneer je wilt weten hoe je dit significant en aantoonbaar kunt verbeteren, is kwalitatief onderzoek (telefonische of face-to-face diepte-interviews op de werkplek) vaak een betere methode. Daar ligt dan ook onze grootste expertise.

Maar StakeholdersLab is breed inzetbaar (full-service). We zijn niet alleen ervaren interviewers, maar ook gepokt en gemazeld in de statistische methoden en technieken (bijvoorbeeld regressie-analyse, factor-analyse, NPS en segmentatie).[Als we op basis van deskresearch/aanvullend kwalitatief onderzoek de belangrijkste drivers/kritiekpunten/issues/KPI’s voor de betreffende stakeholders hebben vastgesteld, kunnen we deze desgewenst met onze partnerbureaus ook bij grotere groepen monitoren en op statistische representativiteit toetsen.

Bij ons krijgen uw stakeholders een VIP-behandeling

U weet als geen ander hoe belangrijk uw stakeholders voor uw organisatie zijn en vraagt zich af of een onderzoeksbureau over de voldoende gekwalificeerde interviewers beschikt op met de juiste tone-of-voice en voldoende kennis van zaken op niveau met hen te spreken. In dat geval kunnen wij u geruststellen.

Meer dan 50 jaar onderzoekservaring

Wij hebben gezamenlijk al meer dan 50 jaar ervaring en realiseren ons als geen ander dat wij het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn en dat de kwaliteit van onze aanpak en interviews op hun organisatie afstraalt. Omdat wij de afgelopen jaren letterlijk duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen, van alle markten thuis zijn en gewend zijn ons snel op nieuwe terreinen in te werken, zijn we goede gesprekspartners met wie uw stakeholders op hun niveau van gedachten kunnen wisselen. Omdat we hen de VIP-behandeling geven die ze verdienen, hebben onze onderzoeken een positief effect op de relatie met en beeldvorming bij al uw stakeholders.

Senioronderzoek voor juniorprijzen

U bent vast niet aan het shoppen voor de laagste prijs, maar omdat u waarschijnlijk wél op de centen moet letten, is het goed om te weten dat u bij StakeholdersLab voor dezelfde kwaliteit aanzienlijk goedkoper uit bent. Al onze onderzoeken worden door senior-onderzoekers uitgevoerd, geanalyseerd en gerapporteerd, terwijl grote bureaus hun onderzoeken vaak door junioren laten uitvoeren.

Tot wel 50% lagere kosten

Maar omdat onze overhead klein is, rekenen we voor onze senioronderzoeken juniorprijzen. Een werkplekgesprek kost bij ons gemiddeld inclusief alle bijkomende kosten voor de selectie, analyse en rapportage EUR 500 terwijl grote bureaus daar circa EUR 1.000 voor rekenen. Ook de kosten voor telefonische en online-interviews liggen beduidend lager. Bijkomend voordeel van onze bescheiden schaal is dat we geen last hebben van bureaucratie of standaardisatie, waardoor we u meer flexibiliteit en maatwerk kunnen bieden en u het onderzoek geheel naar uw hand kunt zetten.

Laat ons uw oren en ogen zijn

Hebt u kortom behoefte aan ‘buitenspiegels’ om te ontdekken wat er onder uw stakeholders leeft, wat ze van uw organisatie vinden, wensen en verwachten en hoe u deze inzichten kunt inzetten bij het verbeteren van uw in- en externe relaties en bij het behalen van uw operationele en strategische doelen? Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek. We verheugen ons erop!

 

 

read more

missie, visie en purpose

 

Wij verkopen geen onderzoek, maar handelingsperspectief

Veel onderzoeksrapporten eindigen onderin een bureaula omdat ze te beschrijvend of te abstract zijn, zodat de opdrachtgever niet weet wat hij ermee kan of moet. En omdat we in het accountability-tijdperk leven, leidt dit er soms toe dat organisaties hun onderzoeksprogramma’s in de ijskast zetten of zelfs volledig schrappen. Een betreurenswaardige ontwikkeling, vinden wij, want hierdoor verliezen ze het contact met hun stakeholders, terwijl ze om zich te onderscheiden juist dichter op hun huid moeten kruipen. Dat gedegen onderzoek alleen niet meer toereikend is, daagt onderzoeksbureaus ook uit zichzelf opnieuw uit te vinden en meer toegevoegde waarde te gaan leveren.

Vanuit de overtuiging dat het marktonderzoek meer toegevoegde waarde kan en moet creëren, onderscheiden we ons met onze advisering. Door ons vooraf grondig te verdiepen in de sectorale positie, strategische (communicatie-)doelstellingen en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en de onderzoeksuitkomsten voorafgaand aan de rapportage met hen te bespreken, voorzien we de conclusies en aanbevelingen in onze rapportages van context, duiding en prioritering.

Wij willen ons onderscheiden met research-based consultancy

Hierdoor zijn onze adviezen altijd relevant, betekenisvol en toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van de rapportage mee aan de slag.  

Missie:

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeksbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden en -technieken, diepgaande analyses en toepasbare adviezen op operationeel en strategisch niveau in staat te stellen de verwachtingen van hun stakeholders te overtreffen.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat organisaties beseffen dat wederzijds-lonende relaties met hun stakeholders ook onderaan de streep het meeste oplevert, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en schetsen we in Corporate Empathie (verschijnt begin 2019 bij uitgeverij AUP) een nieuwe marsroute uit de vertrouwenscrisis naar reputatie- en marktleiderschap.

Visie:

Wij willen dat stakeholderverwachtingsmanagement voor elk bedrijf of (semi-)publieke organisatie Chefsache wordt, dat hun bestuurders hierop worden afgerekend en dat er holistische onderzoeksinstrumenten op de markt komen om de verwachtingen van klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale communities en andere strategisch belangrijke stakeholders betrouwbaar en valide te meten, want alleen door hun verwachtingen te overtreffen kunnen organisaties reputatie- en marktleider worden en excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn.

Purpose:

Met alles wat wij doen bevorderen wij de menselijkheid, empathie en betrokkenheid van bedrijven en (semi-)publieke organisaties, omdat we geloven dat de strijd om het overleven de komende jaren op het veld van de stakeholderrelaties wordt beslecht en alleen organisaties met een hart als overwinnaar naar voren zullen komen.

Wij geloven in de kracht van kapitalisme met een hart

Stakeholders zijn geen vaartuigen die zich met de juiste touwen en katrollen in de gewenste richting laten oplijnen, maar mensen van vlees en bloed die bovenal gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. You can’t engineer your stakeholders. Maar met een menselijke benadering laten ze zich wel tot het geven van strategische steun verleiden. Daarom geloven wij in de kracht van kapitalisme met een hart.

read more

specialisme

Ruim 50 jaar onderzoekservaring

Klein wordt vaak geassocieerd met onervaren, maar wij zijn gepokt en gemazeld in zo ongeveer elke denkbare kwalitatieve en kwantitatieve methode of techniek en vraagstuk van het marktonderzoek en zitten gezamenlijk al meer dan een halve eeuw in het marktonderzoeksvak. Uw stakeholders zijn te belangrijk om aan generalisten over te laten en verdienen onze specialistische aanpak.

Waarvoor moet u bij StakeholdersLab zijn?

Voor het on- en offline bevragen van alle denkbare stakeholders, van particuliere en zakelijke klanten, medewerkers, journalisten, ambtenaren en politici tot vakbondsbestuurders, activisten, leveranciers en aandeelhouders. Vooral high-profile stakeholders, zoals peers/koepels, toezichthouders, politiek, overheid, vakbonden, belangenbehartigers en investeerders/beleggers zijn bij ons in goede handen.

StakeholdersLab helpt bedrijven en (semi-)publieke bedrijven al tien jaar te excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn, door zich gestructureerder en diepgaander in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun stakeholders te verdiepen.

We meten niet alleen hoe u presteert, maar helpen u ook excelleren

We meten dus niet alleen hoe de uiteenlopende stakeholders uw organisatie in vergelijking met de benchmarks percipiëren en waarderen, maar laten ook zien hoe u hun beeldvorming, tevredenheid, engagement en alignment concreet, significant en aantoonbaar kunt verbeteren.

StakeholdersLab is gespecialiseerd in:

Wilt u bijvoorbeeld weten:

 • met welke concrete acties u nieuw talent kunt aantrekken of met welke benefits zij hen nu en in de toekomst kunt boeien en binden
 • hoe u het engagement van uw medewerkers kunt verhogen, zodat ze van criticasters in ambassadeurs veranderen
 • hoe tevreden verschillende klantgroepen zijn over de producten en diensten van uw organisatie en hoe u dit met aanpassingen in het aanbod, de service of dienstverlening en/of de communicatie aantoonbaar kunt verhogen
 • welke kenmerken van uw producten en/of diensten voor de klanten nice to have of need to have zijn, zodat u weet waar u wel en juist niet op mag bezuinigen
 • wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) concreet voor uw klanten betekent en welke stappen uw organisatie kan zetten om hierop voor hen te gaan excelleren
 • hoe (potentiële) lezers en adverteerders uw dag-, week- of maandblad of sponsored magazine waarderen en welke verbeteringen in hun optiek mogelijk, wenselijk en/of noodzakelijk zijn
 • in hoeverre de aandeelhouders of andere stakeholders de strategische koers van uw organisatie kennen, doorgronden en steunen en hoe u hier meer steun (alignment) voor kunt verwerven
 • hoe belangrijke stakeholders op gevoelige beslissingen van uw management (zullen) reageren en hoe de eventuele negatieve effecten hiervan gemitigeerd kunnen worden
 • of een marketing-/brandingcampagne of pr-actie bij de betreffende stakeholders het gewenste effect sorteert en hoe die geoptimaliseerd kan worden
 • wat volgens de stakeholders de kernwaarden en de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw organisatie zijn, zodat u een inspirerende purpose/positionering/strategische koers kunt ontwikkelen die naadloos aansluit bij hun percepties en opvattingen
 • hoe u het vertrouwen van de samenleving in uw organisatie (en sector) verhoogt
 • of hoe uw organisatie haar publieksreputatie (bijvoorbeeld RepTrak) significant en aantoonbaar kan verbeteren…

dan bent u bij StakeholdersLab aan het juiste adres.

We zijn gespecialiseerd in financiële en zakelijke dienstverlening, met name binnen de sectoren:

 • Telecom
 • Energie
 • Banken en (zorg)verzekeraars
 • Pensioenfondsen en -uitvoerders
 • Accountancy & consultancy
 • Zakelijk vastgoed
 • Brancheverenigingen
 • Customer media

…en zijn gewend ons zeer snel in te werken

We beschikken over veel kennis met bovenstaande branches, maar misschien nog wel belangrijker is dat we ons snel vertrouwd kunnen maken met het jargon, de gevoeligheden en de individuele uitdagingen van klanten uit alle sectoren. De organisaties waar we in het verleden voor hebben gewerkt en/of nog steeds voor werken, zijn dan ook zeer divers: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS Bank, Triodos Bank, NIBC, Zwitserleven, ASR, VIVAT, Achmea, CZ, VGZ, Aegon, NN Group, PostNL, T-Mobile, Nuon, ABP, APG, PGGM, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN, Pensioenfederatie, MediaPartners, McKinsey, PwC, KPMG, NS, Doxis, McDonald’s en Consumentenbond.

read more