jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

Je wilt weten wie jouw belangrijkste stakeholders zijn en hoe je ervoor kunt zorgen dat ze jouw reorganisatie of andere veranderingen/plannen of projecten niet tegenwerken, maar steunen? Dan zal onze StakeholderAnalyse je interesseren.

Het meekrijgen van de stakeholders was nooit eerder zo belangrijk

Vroeger konden bedrijven en (semi-)publieke organisaties hun gang gaan zolang ze binnen de wettelijke kaders bleven, maar tegenwoordig dwingen tal van redenen – niet in de laatste plaats het risico van reputatieschade – hen hun activiteiten met de belanghebbenden (stakeholders) in hun omgeving af te stemmen. Ook door de Omgevingswet waarop veel gemeenten en bedrijven al druk aan het voorsorteren zijn, was de vraag ‘hoe krijg ik mijn stakeholders mee?’ nooit eerder zo actueel. Daarvoor hebben we een nieuwe onderzoeksopzet ontwikkeld: de StakeholderAnalyse.

Praat niet alleen over, maar ook mét je stakeholders

Veel stakeholderanalyses worden door bestuurders en hun adviseurs en communicatiemanagers uitgevoerd, maar wij vinden dat je uit welbegrepen eigenbelang niet alleen over, maar vooral mét je stakeholders moet praten. Je verwerft immers veel gemakkelijker het benodigde draagvlak en communiceert ook veel effectiever met hen als je je stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium involveert en naar hun mening vraagt. Onze StakeholderAnalyse maakt elke stakeholderanalyse compleet en succesvol, omdat we hiervoor met een unieke combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken alle benodigde bouwstenen aanleveren. 

We beginnen met het invullen van de Organisatie Stakeholder Kaart

De eerste stap van de StakeholderAnalyse bestaat eruit dat we met behulp van onze Basale Stakeholder Kaart een Organisatie Stakeholder Kaart opstellen, waarin alle primaire (binnende ring), secundaire (middelste ring) en tertiaire (buitenste ring) worden weergegeven wier steun je nodig hebt om je doelen te bereiken.

Zo win je de hoofden en harten van je stakeholders

Als de Organisatie Stakeholder Kaart eenmaal is getekend, begint ons werk pas want dan bespreken we hoe we met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken de opvattingen, behoeften, wensen en verwachtingen van je belangrijkste stakeholders het beste in kaart kunnen brengen, zodat je hun hoofden en harten met aantoonbaar resultaat voor jouw organisatie op project kunt winnen. De ervaring leert dat twee onderzoeksscenario’s vaak de meest bruikbare resultaten opleveren: 

Eerst kwantitatief…

Bij Scenario 1 beginnen we met een online-peiling onder circa 300 stakeholders om in kaart te brengen hoe zij in de wedstrijd staan en waar de grootste obstakels en kansen voor constructieve samenwerking liggen. Vervolgens maken we met behulp van circa 30 online expert-interviews (MS Teams) met relevante stakeholders een verdiepingsslag, waarbij we achterhalen wie de ambassadeurs en de criticasters zijn, wat hun achterliggende motieven, behoeften, wensen, verwachtingen en communicatiebehoeftes zijn en hoe hun steun (over het geheel en per subgroep) concreet verkregen kan worden.

…of eerst kwalitatief?

Bij Scenario 2 draaien we de volgorde om en beginnen we met circa 30 online expert-interviews (MS Teams) met relevante stakeholders en toetsen we de hypothesen die we op basis daarvan formuleren middels een kwantitatieve meting (online-vragenlijst) bij circa 300 stakeholders op statistische representatitiveit. Als de groep beperkt in omvang is, nemen we alleen online-interviews af waarbij we ook een beknopte kwantitatieve vragenlijst afnemen (zodat ze hun beoordelingscijfers mondeling kunnen toelichten).

Jij mag het zeggen

Door deze beproefde combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek verschaft onze StakeholderAnalyse je betrouwbare cijfers en diepgaande inzichten in de belevingswereld die achter de cijfers schuilgaat. Zo krijg je handelingsperspectief en ga je zien hoe je effectief met je stakeholders kunt samenwerken en communiceren om hun hoofden en harten voor je plannen te winnen. 

Wij ontzorgen je bij de respondentenselectie

We realiseren ons dat het aanleveren van adressenbestanden van stakeholders onze opdrachtgevers vaak veel extra werk kost. Daarom ontzorgen we je hierbij zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door de respondenten te recruteren uit het panel van onze samenwerkingspartner PanelClix -het grootste panel van Nederland of door gebruik te maken van gespecialiseerde respondentenselectiebureaus.   

We leiden ook je stakeholderbijeenkomsten in goede banen

We zijn ook graag aanwezig op je stakeholderbijeenkomsten, bijvoorbeeld om (een deel van de) discussie met de stakeholders te leiden, bepaalde onderzoeksuitkomsten te presenteren, stakeholders te interviewen en/of een online-vragenlijst af te nemen. Hiermee meten we niet alleen het engagement van je stakeholders, maar dragen we ook bij aan het verhogen ervan.

Hoe groot is het draagvlak voor jouw plannen?

De combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek stelt ons in staat om betrouwbare cijfers en diepgaande inzichten op te leveren over het draagvlak van je plan of project. We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de Draagvlakschaal waaraan je kunt aflezen hoe groot het draagvlak voor je plan of project op dat moment is (in dit voorbeeld gaat het om omwonenden, maar vanzelfsprekend kunnen dit ook werknemers of andere stakeholders zijn die achter je plannen of projecten moeten staan). Dit is het uitgangspunt van waaruit je het draagvlak kunt vergroten.

Dit is de navigatie waar je op kunt sturen

We maken op basis van alle kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten per stakeholdergroep ook een afzonderlijke Empathy Map (zie onderstaand voorbeeld en de Empathy Map zoals wordt gebruikt bij design thinking voor bijvoorbeeld productontwikkeling). Hierin beschrijven we de attitude van de betreffende stakeholders ten opzichte van jouw project (zijn zij bijvoorbeeld criticasters -rode verkeerslicht- of eerder ambassadeurs -groene verkeerslicht-?), hun overwegingen, zorgen, obstakels, behoeften en triggers, alsmede de acties en argumenten waarmee je hun hoofden en harten kunt winnen.

Onze vragenlijst is altijd maatwerk

De vragenlijst en gesprekrichtlijn zijn altijd maatwerk en worden in samenspraak met de opdrachtgever geformuleerd. Wij formuleren op basis van onze kennis en expertise (en eerdere metingen) een conceptvragenlijst en -gespreksrichtlijn waaraan je desgewenst veel eigen vraagpunten kunt toevoegen.

Sneller, goedkoper en een hogere respons

Onze StakeholderAnalyse heeft een hoge respons en is simpel, supersnel en goedkoop. En omdat het onderzoek online en/of telefonisch wordt uitgevoerd, liggen de kosten ook circa 30% lager dan bij werkplekinterviews en kunnen de resultaten aanzienlijk sneller (meestal al binnen 4 weken) worden opgeleverd.

En omdat we er alles aan doen om de vragenlijst zeer laagdrempelig te maken (bijvoorbeeld door hem zo te programmeren dat hij zowel op de smartphone, tablet en pc -of zelfs via Whatsapp- kan worden ingevuld), ligt de respons 20-30% hoger dan bij andere online-onderzoeken.

Geschikt voor elke stakeholder

De StakeholderAnalyse is geschikt voor elke stakeholder waar jouw organisatie voor het realiseren van haar doelstellingen van afhankelijk is:

1. Burgers (van bijvoorbeeld een provincie, gemeente of waterschap)

2. Lokale ondernemers en hun vertegenwoordigers (ondernemersverenigingen en koepels)

3. Maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties)

4. Belangenbehartigers

5. Investeerders of (institutionele) beleggers

6. Politici (lokaal, provinciaal of landelijk)

7. Projectontwikkelaars en hun (onder)aannemers

8. Journalisten

9. Omwonenden (van bijvoorbeeld kantoren, distributiecentra of fabrieken)

10. Consumentenorganisaties

11. Vakbonden

12. Toezichthouders (intern en extern)

 

Maatwerkrapport

We leveren een beknopt maatwerkrapport op waarbij de aanbevelingen naadloos bij de doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en praktisch haalbaar zijn. Daarom leveren wij het rapport in conceptvorm op en presenteren de uitkomsten bij degenen die ermee aan de slag moeten gaan alvorens het rapport te finaliseren.

We leveren het rapport pas op nadat de uitkomsten zijn besproken

Het rapport bevat ook een management summary waarin aan de hand van figuren, tabellen en pakkende citaten een eenduidig antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven en beschreven wat de onderzoeksuitkomsten precies voor jouw organisatie betekenen en welke concrete stappen je kunt zetten om jouw stakeholders te engageren en het draagvlak voor je organisatie en/of project te maximaliseren (handelingsperspectief).

What’s in it for me?

De StakeholderAnalyse is een buitenspiegel die je laat zien wat de kennis, houding en gedrag van de stakeholders ten opzichte van jouw organisatie, project of toekomstplannen is en hoe je het meest effectief met hen kunt communiceren om hun engagement en steun (draagvlak) te verhogen. Kort samengevat biedt de StakeholderAnalyse je de volgende voordelen:

1. Strategische informatie om wederzijds-lonende relaties met je stakeholders op te kunnen bouwen

2. Meer bewegingsvrijheid (‘handelingsperspectief’) zodat je weet hoever je bij beleidswijzigingen kunt gaan zonder de kritiek van de stakeholders over je organisatie af te roepen

3. De beste argumenten, prikkels en incentives om de stakeholders in het hoofd en hart te raken, zodat ze aan jouw kant gaan staan en je beleidswijzigingen of toekomstplannen enthousiast steunen (alignment)

4. Essentiële informatie over hun communicatiebehoefte, zodat je effectiever met jouw stakeholders gaat communiceren

5. Net dat laatste beetje zekerheid dat je bij verregaande beslissingen nodig hebt

6. En dat alles tegen een relatief laag tarief (en 15% korting bij herhalingsmetingen).

 

Doorpraten over de mogelijkheden van de StakeholderAnalyse?