jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

Je bent bezig met de ontwikkeling van een communicatiestrategie of -campagne en hebt feedback van je doelgroep(en) nodig om meer zekerheid te krijgen over de effectiviteit? Dan zal onze e-Survival je interesseren.

Accountability vraagt om onderzoek

Een van de grootste uitdagingen voor elke communicatieprofessional is dat hij moet aantonen dat zijn tijd en middelen doelmatig worden inzet. En deze toegevoegde waarde kan alleen met onderzoek worden aangetoond. Niet alleen áchteraf (effectmeting), maar ook vooráfgaand (concepttest en 0-meting). Als je jouw communicatiestrategie of -concept vooraf evidence-based maakt, neemt de impact toe en meet je na afloop betere resultaten. Dit is een no-brainer, maar is dat niet veel te tijdrovend, kostbaar en ingewikkeld? Dat blijkt reuze mee te vallen. Wij ontwikkelden een supersimpele en betaalbare onderzoekstool die jou geen extra werk bezorgt, maar wel de nodige zekerheid en creatieve input verschaft: de e-Survival.

Een survivaltocht waarvoor je de deur niet uit hoeft

Onze e-survival is een spannende ontdekkingstocht door het terra incognita van de stakeholdersziel. Om je doelgroep(en) in het hoofd en hart te kunnen raken moet je immers doordringen tot in de diepere lagen van hun psyche om te achterhalen wat hen bezielt, drijft en tegenhoudt. Onze senior-onderzoekers zijn daar als geen ander toe in staat, want ze hebben allemaal een psychologiebul op zak en zijn ook gepokt en gemazeld in communicatieonderzoek.

En het mooie is: je hoeft voor deze ontdekkingstocht je kantoor niet te verlaten en kunt onze e-survival alleen of met je collega’s/communicatieadviseurs ook gemakkelijk thuis aan de keukentafel meebeleven. Je kunt de interviews via uw smartphone, tables, laptop of pc volgen en live zien hoe de respondenten (non-verbaal) op je concept reageren en wat ze erover zeggen. We vragen hen vanzelfsprekend expliciete toestemming voor het opslaan en streamen van hun beelden. Je hoeft hiervoor alleen op onze website in te loggen en kunt tijdens de gesprekken ook chatten en nieuwe vragen inbrengen.

Wij ontzorgen je volledig

Omdat we begrijpen dat je belangrijkere zaken aan je hoofd hebt, nemen wij je bij dit onderzoek al het werk uit handen. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

1. de juiste personen worden geselecteerd en uitgenodigd

2. de gesprekken tijdig worden ingepland

3. er een conceptgespreksrichtlijn met alle relevante vraagpunten wordt opgesteld

4. de respondenten een passende incentive ontvangen

5. alle relevante take-aways uit de gesprekken worden gefilterd en samengevat.

Kort samengevat hoef je dus eigenlijk alleen de factuur te betalen, de rest doen wij.

Ook je stakeholders hoeven voor deze survival de deur niet uit

De respondenten hoeven evenmin voor deze survivaltocht hun kantoor of huis te verlaten, want ze mogen zelf plaats en tijd van het interview bepalen. Deze VIP-behandeling wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. En hierdoor realiseren we ook een relatief hoge respons.

Circa 20 face-to-face diepte-interviews

Onze e-Survival bestaat uit 20 face-to-face diepte-interviews van elk circa 60 minuten die goed ingevoerde onderzoekers thuis, op de werkplek of via MS Teams bij je doelgroep(en) afnemen. Als het meerdere subgroepen betreft, kunnen we vanzelfsprekend ook opschalen.

We tonen ook je concepten

Tijdens het interview vragen we de respondenten op het concept van je communicatiestrategie of campagneconcept te reflecteren. Op onze laptops kunnen we de respondenten alle denkbare concepten tonen, zoals:

campagneschetsen

moodboards

ontwerp van een website

mock-ups van nieuwe producten

campagnefilmpjes

schematische weergave van de communicatiestrategie

En met gespecialiseerde interviewtechnieken achterhalen we ook de elementen die hen wel of juist niet aanspreken/raken en de wijzigingen die zij mogelijk, wenselijk of noodzakelijk achten.

Geen boekwerk maar een sheetrapport met executive summary

Omdat we weten dat je vast geen tijd hebt om dikke rapporten te lezen, geven we de uitkomsten weer in een zeer beknopte maatwerk-sheetrapportage.

Hierin is ook een executive summary opgenomen waarin de belangrijkste uitkomsten op 1-2 twee sheets met behulp van inzichtelijke figuren, tabellen en pakkende quotes worden samengevat. Om een maatwerkrapport op te kunnen leveren, voeren we voorafgaand ook altijd een probleemanalyse uit op basis van enkele interne (telefonische) interviews.

We maken ook graag een videocompilatie met pakkende citaten van de doelgroep die je bijvoorbeeld aan jouw bestuurders, medewerkers of communicatieadviseurs kunt tonen. En we kunnen ook de transcripts van de interviews aanleveren, zodat je het nog eens rustig door kunt lezen of zaken terugzoeken.

De e-Survival is een Zwitsers zakmes

Dit onderzoek kan voor elk communicatievraagstuk worden ingezet. Dus niet alleen voor een communicatiecampagne, maar ook voor een breder communicatietraject waarbij bijvoorbeeld stakeholderdialogen en/of inspraakavonden worden georganiseerd en/of een website wordt ontwikkeld. Zelfs als je nieuwe producten of diensten ontwikkelt, helpt de e-survival je om de slaagkans hiervan aantoonbaar te verhogen.

De e-Survival kan zowel eenmalig als herhaaldelijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als je het concept op basis van de uitkomsten hebt aangescherpt en opnieuw aan de doelgroep(en) wilt voorleggen (feedback-loop). Je kunt het zelfs als pre- en posttest van jouw campagne gebruiken om de effectiviteit in te kunnen schatten.

Snelle resultaten tegen lage kosten

Vanwege onze lage overhead en de slimme opzet vergt onze e-Survival een relatief klein budget.

Je hebt ook al binnen circa anderhalve week de feedback die je zoekt, want zo kort duurt het om de interviews in te plannen. En de rapportage kan meestal al binnen vier weken in conceptvorm worden opgeleverd.

What’s in it for me?

De e-Survival is een betaalbare, simpele en supersnelle onderzoeksmodule die jou geen extra werk bezorgt, maar je wel:

1. een diepgaand inzicht in de belevingswereld van je stakeholders verschaft, zodat je hun harten en hoofden gemakkelijker kunt winnen

2. creatieve input levert en je aantoonbaar effectiever laat communiceren

3. de nodige zekerheid verschaft over jouw (communicatie-)concept, zodat je jouw mensen en middelen verantwoordelijker kunt inzetten

4. accountable maakt, zodat je jouw beslissingen evidence-based kunt uitleggen

Doordat de meeste professionals vanwege de coronacrisis thuiswerken en ook een minder volle agenda hebben, is dit de tijd bij uitstek om marktonderzoek te doen. Je mag nu een uitzonderlijk hoge respons verwachten.   

Meer weten over de e-Survival?