jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

Je wilt weten wie jouw belangrijkste stakeholders zijn en hoe je ervoor kunt zorgen dat ze jouw reorganisatie of andere veranderingen/plannen of projecten niet tegenwerken, maar steunen? Dan zal onze StakeholderAnalyse je interesseren.

Het meekrijgen van de stakeholders was nooit eerder zo belangrijk

Vroeger konden bedrijven en (semi-)publieke organisaties hun gang gaan zolang ze binnen de wettelijke kaders bleven, maar tegenwoordig dwingen tal van redenen – niet in de laatste plaats het risico van reputatieschade – hen hun activiteiten met de belanghebbenden (stakeholders) in hun omgeving af te stemmen. Ook door de Omgevingswet waarop veel gemeenten en bedrijven al druk aan het voorsorteren zijn, was de vraag ‘hoe krijg ik mijn stakeholders mee?’ nooit eerder zo actueel. Daarvoor hebben we een unieke onderzoeksopzet ontwikkeld waarin kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken elkaar versterken: de StakeholderAnalyse.  

Eerst kwantitatief…

Bij Scenario 1 beginnen we met een online-peiling onder circa 300 stakeholders om in kaart te brengen hoe zij in de wedstrijd staan en waar de grootste obstakels en kansen voor constructieve samenwerking liggen. Vervolgens maken we met behulp van circa 30 online expert-interviews (MS Teams) met relevante stakeholders een verdiepingsslag, waarbij we achterhalen wie de ambassadeurs en de criticasters zijn, wat hun achterliggende motieven, behoeften, wensen, verwachtingen en communicatiebehoeftes zijn en hoe hun steun (over het geheel en per subgroep) concreet verkregen kan worden.

…of eerst kwalitatief?

Bij Scenario 2 draaien we de volgorde om en beginnen we met circa 30 online expert-interviews (MS Teams) met relevante stakeholders en toetsen de we de hypothesen die we op basis daarvan formuleren middels een kwantitatieve meting (online-vragenlijst) bij circa 300 stakeholders op statistische representatitiveit. Als de groep beperkt in omvang is, nemen we alleen online-interviews af waarbij we ook een beknopte kwantitatieve vragenlijst afnemen (zodat ze hun beoordelingscijfers mondeling kunnen toelichten).

Jij mag het zeggen

Door deze beproefde combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek verschaft onze StakeholderAnalyse je betrouwbare cijfers en diepgaande inzichten in de belevingswereld die achter de cijfers schuilgaat. Zo krijg je handelingsperspectief en ga je zien hoe je effectief met je stakeholders kunt samenwerken en communiceren om hun hoofden en harten voor je plannen te winnen. 

We beginnen met het invullen van de Stakeholder Kaart

We hebben een Stakeholder Kaart ontwikkeld waaraan je kunt zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Op de horizontale as staat de attitude van de stakeholders (of ze positief of negatief tegenover jouw project, reorganisatie of organisatie staan). Op de vertikale as staat de mate van invloed van de stakeholders (hun macht, bereidheid en middelen om een positieve of negatieve invloed uit te oefenen). In het linker bovenkwadrant staan de Criticasters en in het rechter bovenkwadrant de Ambassadeurs. In de onderste kwadranten de Toeschouwers en Belangstellenden.

Zo win je de hoofden en harten van je stakeholders

Als de stakeholders eenmaal zijn ingedeeld, begint ons werk pas want dan brengen we hun opvattingen, behoeften, wensen en verwachtingen in kaart, zodat je weet hoe je hun hoofden en harten voor jouw organisatie of project kunt winnen. Met behulp van deze strategische informatie ga je bijvoorbeeld zien wat je concreet kunt doen om de Criticasters milder te stemmen, aan jouw kant te krijgen of zelfs in Ambassadeurs te veranderen.

De combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek stelt ons in staat om betrouwbare cijfers en diepgaande inzichten op te leveren over het draagvlak van je plan of project. We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de Draagvlakschaal waaraan je kunt aflezen hoe groot het draagvlak voor je plan of project op dat moment is (in dit voorbeeld gaat het om omwonenden, maar vanzelfsprekend kunnen dit ook werknemers of andere stakeholders zijn die achter je plannen of projecten moeten staan). Dit is het uitgangspunt van waaruit je het draagvlak kunt vergroten.

Dit zijn de knoppen om aan te draaien

Om je in staat te stellen om het draagvlak aantoonbaar te kunnen vergroten, maken we ook een Drivermatrix voor alle stakeholders en elke subgroep afzonderlijk. Hierin wordt de beoordeling van je plannen of project op alle relevante aspecten afgezet tegen het belang dat de stakeholders eraan toekennen. In het linker bovenkwadrant staan de aspecten die ze heel belangrijk vinden, maar waarop je laag scoort. Hierop zou je actie moeten ondernemen om meer draagvlak te verwerven. Hoe je dat concreet het beste kunt doen, leert de kwalitatieve informatie uit de expert-interviews je. In het voorbeeld zijn inspraak, risicobeheersing en stakeholdercommunicatie de belangrijkste actiepunten. De gesprekken brengen aan het licht hoe je die inspraak en risicobeheersing volgens de stakeholders het beste kunt concretiseren.

Onze vragenlijst is altijd maatwerk

De vragenlijst en gesprekrichtlijn zijn altijd maatwerk en worden in samenspraak met de opdrachtgever geformuleerd. Wij formuleren op basis van onze kennis en expertise (en eerdere metingen) een conceptvragenlijst en -gespreksrichtlijn waaraan je desgewenst veel eigen vraagpunten kunt toevoegen. 

Casus 1: bouwbedrijf bij de Omgevingswet

De Omgevingswet verplicht bouwbedrijven om aan te geven hoe ze de stakeholders bij hun initiatief hebben betrokken en dat ze dit uitwerken in een zogeheten participatieplan.

De StakeholderAnalyse maakt je participatieplan overtuigender, zodat je gemakkelijker een vergunning krijgt

Omdat het hiervan afhangt of ze de benodigde omgevingsvergunning krijgen, is het voor hen dus cruciaal om in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen hoe de betreffende stakeholders tegenover hun initiatief staan en wat er nodig is om constructief met hen samen te kunnen werken en effectief te communiceren.

Casus 2: organisatieverandering

Als een ondernemer zijn/haar organisatie wil transformeren van rups naar vlinder of tot een fusie of overname heeft besloten, is de actieve steun van bepaalde stakeholders – vooral de medewerkers – een noodzakelijke voorwaarde. En om deze steun (alignment) te kunnen verwerven, moet je weten:

  1. hoe de stakeholders in de wedstrijd staan
  2. wat hun issues zijn
  3. onder welke voorwaarden ze met de veranderingen instemmen en
  4. hoe hij/zij hier het beste over kunnen communiceren.

Sneller, goedkoper en een hogere respons

Onze StakeholderAnalyse heeft een hoge respons en is simpel, supersnel en goedkoop. En omdat het onderzoek online en/of telefonisch wordt uitgevoerd, liggen de kosten ook circa 30% lager liggen dan bij diepte-interviews op de werkplek en kunnen de resultaten aanzienlijk sneller (meestal al binnen 4 weken) worden opgeleverd.

En omdat we er alles aan doen om de vragenlijst zeer laagdrempelig te maken (bijvoorbeeld door hem zo te programmeren dat hij zowel op de smartphone, tablet en pc kan worden ingevuld), ligt de respons 20-30% hoger dan bij andere online-onderzoeken.

Wij zorgen voor de adressenbestanden

Wij zorgen voor de adressenbestanden van de betreffende stakeholders (bijvoorbeeld burgers of bedrijven in een bepaald postcodegebied) en we kunnen hierbij in overleg ook uitsplitsingen maken naar bepaalde segmentaties (bijvoorbeeld leefstijlen, burgerschapsstijlen of persona’s). Daar heb je dus geen omkijken naar. 

Geschikt voor elke stakeholder

De StakeholderAnalyse is geschikt voor elke stakeholder waar jouw organisatie voor het realiseren van haar doelstellingen van afhankelijk is:

1. Burgers (van bijvoorbeeld een provincie, gemeente of waterschap)

2. Lokale ondernemers en hun vertegenwoordigers (ondernemersverenigingen en koepels)

3. Maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties)

4. Belangenbehartigers

5. Investeerders of (institutionele) beleggers

6. Politici (lokaal, provinciaal of landelijk)

7. Projectontwikkelaars en hun (onder)aannemers

8. Journalisten

9. Omwonenden (van bijvoorbeeld kantoren, distributiecentra of fabrieken)

10. Consumentenorganisaties

11. Vakbonden

12. Toezichthouders (intern en extern)

 

Maatwerkrapport

We leveren een beknopt maatwerkrapport op waarbij de aanbevelingen naadloos bij de doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en praktisch haalbaar zijn. Daarom leveren wij het rapport in conceptvorm op en presenteren de uitkomsten bij degenen die ermee aan de slag moeten gaan alvorens het rapport te finaliseren.

We leveren het rapport pas op nadat de uitkomsten zijn besproken

Het rapport bevat ook een management summary waarin aan de hand van figuren, tabellen en pakkende citaten een eenduidig antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven en beschreven wat de onderzoeksuitkomsten precies voor jouw organisatie betekenen en welke concrete stappen je kunt zetten om jouw stakeholders te engageren en het draagvlak voor je organisatie en/of project te maximaliseren (handelingsperspectief).

What’s in it for me?

De StakeholderAnalyse is een buitenspiegel die je laat zien wat de kennis, houding en gedrag van de stakeholders ten opzichte van jouw organisatie, project of toekomstplannen is en hoe je het meest effectief met hen kunt communiceren om hun engagement en steun (draagvlak) te verhogen. Kort samengevat biedt de StakeholderAnalyse je de volgende voordelen:

1. Strategische informatie om wederzijds-lonende relaties met je stakeholders op te kunnen bouwen

2. Meer bewegingsvrijheid (‘handelingsperspectief’) zodat je weet hoever je bij beleidswijzigingen kunt gaan zonder de kritiek van de stakeholders over je organisatie af te roepen

3. De beste argumenten, prikkels en incentives om de stakeholders in het hoofd en hart te raken, zodat ze aan jouw kant gaan staan en je beleidswijzigingen of toekomstplannen enthousiast steunen (alignment)

4. Essentiële informatie over hun communicatiebehoefte, zodat je effectiever met jouw stakeholders gaat communiceren

5. Net dat laatste beetje zekerheid dat je bij verregaande beslissingen nodig hebt

6. En dat alles tegen een relatief laag tarief (en 15% korting bij herhalingsmetingen).

 

Doorpraten over de mogelijkheden van de StakeholderAnalyse?