jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

Je wilt weten wie jouw belangrijkste stakeholders zijn, wat hun behoeften en verwachtingen zijn en hoe je het beste met hen kunt communiceren en constructief samenwerken? Dan zal onze StakeholderAnalyse je interesseren.

Het meekrijgen van de stakeholders was nooit eerder zo belangrijk

Vroeger konden bedrijven en (semi-)publieke organisaties hun gang gaan zolang ze binnen de wettelijke kaders bleven, maar tegenwoordig dwingen tal van redenen hen om hun activiteiten met de belanghebbenden (stakeholders) in hun omgeving af te stemmen. Mede door de nieuwe Omgevingswet was de vraag ‘hoe krijg ik mijn stakeholders mee?’ nooit eerder zo actueel.

Casus 1: bouwbedrijf bij de Omgevingswet

De Omgevingswet verplicht bouwbedrijven om aan te geven hoe ze de stakeholders bij hun initiatief hebben betrokken en dat ze dit uitwerken in een zogeheten participatieplan.

De StakeholderAnalyse maakt je participatieplan overtuigender, zodat je gemakkelijker een vergunning krijgt

Omdat het hiervan afhangt of ze de benodigde omgevingsvergunning krijgen, is het voor hen dus cruciaal om in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen hoe de betreffende stakeholders tegenover hun initiatief staan en wat er nodig is om constructief met hen samen te kunnen werken en effectief te communiceren.

Casus 2: organisatieverandering

Als een ondernemer zijn/haar organisatie wil transformeren van rups naar vlinder of tot een fusie of overname heeft besloten, is de actieve steun van bepaalde stakeholders – vooral de medewerkers – een noodzakelijke voorwaarde. En om deze steun (alignment) te kunnen verwerven, moet je weten:

  1. hoe de stakeholders in de wedstrijd staan
  2. wat hun issues zijn
  3. onder welke voorwaarden ze met de veranderingen instemmen en
  4. hoe hij/zij hier het beste over kunnen communiceren.

Sneller, goedkoper en een hogere respons

Onze StakeholderAnalyse heeft een hoge respons en is simpel, supersnel en goedkoop. En omdat het onderzoek online en/of telefonisch wordt uitgevoerd, liggen de kosten ook circa 30% lager liggen dan bij diepte-interviews op de werkplek en kunnen de resultaten aanzienlijk sneller (meestal al binnen 4 weken) worden opgeleverd.

En omdat we er alles aan doen om de vragenlijst zeer laagdrempelig te maken (bijvoorbeeld door hem zo te programmeren dat hij zowel op de smartphone, tablet en pc kan worden ingevuld), ligt de respons 20-30% hoger dan bij andere online-onderzoeken.

Wij zorgen voor de adressenbestanden

Wij zorgen voor de adressenbestanden van de betreffende stakeholders (bijvoorbeeld burgers of bedrijven in een bepaald postcodegebied) en we kunnen hierbij in overleg ook uitsplitsingen maken naar bepaalde segmentaties (bijvoorbeeld leefstijlen, burgerschapsstijlen of persona’s). Daar heb je dus geen omkijken naar. 

Eerst kwantitatief…

Bij Scenario 1 beginnen we met een online-peiling om in kaart te brengen hoe de stakeholders in de wedstrijd staan en waar de grootste obstakels en kansen voor constructieve samenwerking liggen. Vervolgens maken we met behulp van circa 30 telefonische expert-interviews een verdiepingsslag, waarbij we achterhalen wie de ambassadeurs en de criticasters zijn, wat hun achterliggende motieven, behoeften, wensen, verwachtingen en communicatiebehoeftes zijn en hoe hun steun (over het geheel en per subgroep) concreet geoptimaliseerd kan worden.

…of eerst kwalitatief?

Bij Scenario 2 draaien we de volgorde om en beginnen we met telefonische expert-interviews en toetsen de we de hypothesen die we op basis daarvan formuleren middels een online-peiling bij alle stakeholders. Als de stakeholdergroep beperkt in omvang is, nemen we alleen telefonische interviews af waarbij we ook een beknopte kwantitatieve vragenlijst afnemen.

Jij mag het zeggen

Door deze beproefde combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek verschaft onze StakeholderAnalyse je betrouwbare cijfers en diepgaande inzichten in de belevingswereld die achter de cijfers schuilgaat. Zo krijg je handelingsperspectief en ga je zien welke stappen je kunt zetten om effectief met je stakeholders te communiceren en hun hoofden en harten te winnen.

Geschikt voor elke stakeholder

De StakeholderAnalyse is geschikt voor elke stakeholder waar jouw organisatie voor het realiseren van haar doelstellingen van afhankelijk is:

1. Burgers (van bijvoorbeeld een provincie, gemeente of waterschap)

2. Lokale ondernemers en hun vertegenwoordigers (ondernemersverenigingen en koepels)

3. Maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties)

4. Belangenbehartigers

5. Investeerders of (institutionele) beleggers

6. Politici (lokaal, provinciaal of landelijk)

7. Projectontwikkelaars en hun (onder)aannemers

8. Journalisten

9. Omwonenden (van bijvoorbeeld kantoren, distributiecentra of fabrieken)

10. Consumentenorganisaties

11. Vakbonden

12. Toezichthouders (intern en extern)

Maatwerkrapport.

We leveren een beknopt maatwerkrapport op waarbij de aanbevelingen naadloos bij de doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en praktisch haalbaar zijn. Daarom leveren wij het rapport in conceptvorm op en presenteren de uitkomsten bij degenen die ermee aan de slag moeten gaan alvorens het rapport te finaliseren.

We leveren het rapport pas op nadat de uitkomsten zijn besproken

Het rapport bevat ook een management summary waarin aan de hand van figuren, tabellen en pakkende citaten een eenduidig antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven en beschreven wat de onderzoeksuitkomsten precies voor jouw organisatie betekenen en welke concrete stappen je kunt zetten om jouw stakeholders te engageren en het draagvlak voor je organisatie en/of project te maximaliseren (handelingsperspectief).

What’s in it for me?

De StakeholderAnalyse is een buitenspiegel die je laat zien wat de kennis, houding en gedrag van de stakeholders ten opzichte van jouw organisatie, project of toekomstplannen is en hoe je het meest effectief met hen kunt communiceren om hun engagement en steun (draagvlak) te verhogen. Kort samengevat biedt de StakeholderAnalyse u de volgende voordelen:

1. Strategische informatie om wederzijds-lonende relaties met je stakeholders op te kunnen bouwen

2. Meer bewegingsvrijheid (‘handelingsperspectief’) zodat je weet hoever je bij beleidswijzigingen kunt gaan zonder de kritiek van de stakeholders over je organisatie af te roepen

3. De beste argumenten, prikkels en incentives om de stakeholders in het hoofd en hart te raken, zodat ze aan jouw kant gaan staan en je beleidswijzigingen of toekomstplannen enthousiast steunen (alignment)

4. Essentiële informatie over hun communicatiebehoefte, zodat je effectiever met jouw stakeholders gaat communiceren

5. Net dat laatste beetje zekerheid dat je bij verregaande beslissingen nodig hebt

6. En dat alles tegen een relatief laag tarief (en 15% korting bij herhalingsmetingen).

Doordat de meeste professionals vanwege de coronacrisis (grotendeels) thuis werken en ook een minder volle agenda hebben dan normaliter, is dit de tijd bij uitstek om onderzoek te doen. Je mag een uitzonderlijk hoge respons verwachten. En omdat jij, wij en ook de respondenten hier niet de deur voor uit hoeven, is de StakeholderAnalyse volkomen coronaproof.

Doorpraten over de mogelijkheden van de StakeholderAnalyse?