jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

BLOG: Business Roundtable herdefinieert CSR

“When it comes to economics, businessmen are notorious for talking nonsense. The Roundtable’s statement is a case in point. Any business that isn’t focused on its customers, employees, suppliers and communities does not have its eye on the ball. And that “ball”...
BOEK: De Empathische Organisatie

BOEK: De Empathische Organisatie

INLEIDING Nooit eerder in de geschiedenis was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo gering. In deze tijd van ‘zenden’ zonder ‘ontvangen’ waarin de polarisatie omgekeerd evenredig toeneemt met de bereidheid ons in onze medemensen te verdiepen, is empathie...