jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });
BLOG: Business Roundtable herdefinieert CSR

BLOG: Business Roundtable herdefinieert CSR

  19 augustus 2019 ging als een memorabele dag de managementboeken in. Dit is de dag waarop Amerikaanse bovenbazen met hun pet in de hand de burgers een nieuw sociaal contract voorlegden om hun vertrouwen terug te winnen. Maar liefst 181 leiders van de meest...
BOEK: De Empathische Organisatie

BOEK: De Empathische Organisatie

INLEIDING Nooit eerder in de geschiedenis was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo gering. In deze tijd van ‘zenden’ zonder ‘ontvangen’ waarin de polarisatie omgekeerd evenredig toeneemt met de bereidheid ons in onze medemensen te verdiepen, is empathie...