#1 RepScan360

U laat de reputatie van uw organisatie regelmatig bij het brede publiek meten en bewaakt ook de klant- en medewerkerstevredenheid, maar hebt nu behoefte aan verbreding en wilt de beeldvorming ook bij de overige stakeholders in kaart brengen en verbeteren? Dan is RepScan360 iets voor u.

Weet u hoe de stakeholders over u denken?

Uit gesprekken met klanten blijkt dat er behoefte bestaat aan simpele onderzoekstools waarmee de reputatie niet alleen bij het brede publiek, maar ook bij de stakeholders snel een eenvoudig in kaart wordt gebracht. Veel organisaties willen ook weten hoe ze de beeldvorming bij hun eigen stakeholders kunnen verbeteren.

We bevragen al uw stakeholders

Voor het meest volledige reputatiebeeld adviseren we alle 15 primaire en secundaire stakeholders, zoals in de onderstaande stakeholderkaart worden weergegeven, voor het onderzoek uit te nodigen.

De 5 primaire stakeholders zijn het belangrijkst

Desgewenst kunnen we echter ook groepen weglaten, bijvoorbeeld klanten en medewerkers omdat zij al (te) vaak worden bevraagd. Of groepen toevoegen, bijvoorbeeld franchisenemers of potentiële klanten en/of medewerkers.

We houden rekening met de wensen en agenda’s van uw stakeholders

We maken bij dit reputatiedashboard gebruik van een mixed-mode aanpak die is afgestemd op de wensen en agenda’s van de betreffende stakeholders. De primaire stakeholders worden online bevraagd en de secundaire stakeholders interviewen we telefonisch of desgewenst face-to-face op de werkplek. Hiermee optimaliseren we de deelnamebereidheid van met name de high-profile stakeholders (politici, toezichthouders, journalisten, analisten, enzovoorts) en kunnen we dit strategische en arbeidsintensieve onderzoek binnen vier maanden met een budget van circa 20k uitvoeren (bij vervolgmetingen ligt het budget 15% lager).

Laat de stakeholders vóór u ‘werken’

Dit dashboard heeft tot doel om alle reputatierisico’s af te dekken, maar het bijkomend voordeel is dat het ook de kwaliteit van uw stakeholderrelaties, communicatie en zelfs van uw producten en diensten verbetert. Wanneer u uw stakeholders naar hun mening vraagt, voelen ze zich gevlijd en groeit hun betrokkenheid (‘engagement’). En als u ook nog iets met hun suggesties ter verbetering van de producten/diensten, de communicatie en/of het stakeholderbeleid doet, voelen ze zich werkelijk gezien, gehoord en serieus genomen. Dan gaan ze uw organisatie bij hun achterban en het brede publiek aanbevelen (‘endorsements’) en u niet tegenwerken, maar juist vóór u ‘werken’ (‘alignment’).

Meer weten over de opzet en uitkomsten van RepScan360, klik hier

Totale netto-steekproef circa N=265

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, worden van elke stakeholdergroep tenminste 5 personen bevraagd. Omdat bij deze stakeholders de universa groter zijn (er zijn er meer van), bevragen we bij de groepen klanten en medewerkers minimaal 100 personen. De totale netto-steekproef bedraagt bij een volledige RepScan360 met alle 15 genoemde stakeholdergroepen dus minimaal N=265.

Betrouwbare cijfers met diepgaande inzichten

Wat RepScan360 uniek maakt, is de beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, waardoor elke meting naast betrouwbare en valide cijfers ook diepgaande inzichten oplevert. Alle stakeholders vullen dezelfde vragenlijst in. We adviseren hier ook De 7 Bouwstenen van de Stakeholderreputatie op te nemen. Volgens de honderden interviews die we de afgelopen jaren bij uiteenlopende stakeholders afnamen (en diverse wetenschappelijke onderzoeken), zijn dit de belangrijkste criteria (reputatiepijlers) waarop stakeholders organisaties beoordelen.

Vraagstelling: De 7 Bouwstenen van de Stakeholderreputatie

We nemen in de vragenlijst tevens een aantal reputatiedrivers op die we in overleg met de opdrachtgever selecteren (zie onderstaande voorbeeldlijst). Dit stelt ons in staat gedetailleerd aan te geven welke aspecten van de reputatie sterk of zwak zijn. Op basis van statistische analyses selecteren we hieruit de belangrijkste drivers die in de tijd gevolgd kunnen worden.

De stakeholders vragen we hun cijfermatige antwoorden tijdens de interviews mondeling toe te lichten, zodat we ook inzicht krijgen in de belevingswereld die achter de cijfers schuilgaat. Dit levert een schat aan informatie op en voorziet de cijfers van ‘beeld en geluid’, zodat we ze binnen de juiste context kunnen duiden en we onze aanbevelingen duidelijk kunnen prioriteren.

Output met impact

De uitkomsten van RepScan360 en worden weergegeven in een beknopt sheetrapport. Wat u hier zoal in aantreft en waarom we ons met onze rapportages van de grote bureaus onderscheiden, leest u nu.

1. De sterktes en zwaktes van de reputatie op stakeholdergroep- en totaalniveau

De uitkomsten worden onder andere met behulp van de onderstaande Stakeholder Reputatie Thermometers weergegeven (staafdiagrammen, waarbij de scores bijvoorbeeld tegen voorgaande jaren worden afgezet, behoren vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden). In de figuur worden alleen secundaire stakeholders weergegeven, maar elke gewenste groep kan hierin worden opgenomen.

Om de volledige reputatie van uw organisatie bij alle stakeholders weer te kunnen geven, berekenen we ook een Reputatie Bouwstenen Index (gewogen rapportcijfer van 0-10). Dat is het gemiddelde totaaloordeel van alle stakeholders op de 7 bouwstenen vermenigvuldigd met het gewicht dat ze hieraan toekennen.

Vanzelfsprekend geven we ook de beoordeling op de 7 bouwstenen per stakeholdergroep door middel van grafieken en tabellen overzichtelijk weer.

2. De Bouwstenenmatrix laat zien waar de reputatie sterk of zwak is

De Bouwstenenmatrix laat (voor alle stakeholders en per stakeholdergroep) zien op welke onderwerpen de reputatie sterk of zwak is. In het rechterbovenkwadrant staan de sterktes en in het linkerbovenkwadrant de zwaktes. Volgens de onderstaande matrix zou Organisatie X om een betere reputatie te krijgen vooral aan de visie en het leiderschap moeten werken.

De Bouwstenen Index en de scores op de afzonderlijke Bouwstenen zijn de reputatie performance-indicatoren die in de tijd gevolgd kunnen worden om vast te stellen of de aanpassingen in het beleid, het aanbod of de communicatie het gewenste effect sorteren.

3. De Reputatie prioriteitenmatrix toont de knoppen waaraan u kunt draaien

In de Reputatie Prioriteitenmatrix worden voor alle stakeholders of per groep afzonderlijk de waardering op de reputatiedrivers afgezet tegen het belang dat de stakeholders eraan geven. Dit zijn de ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om de reputatie te verbeteren. In het onderstaande voorbeeld moet Organisatie X dus vooral aan de consistentie van de boodschap van het management, hun bonussen en voorbeeldgedrag werken. En natuurlijk ook de klantgerichtheid verbeteren.

4. De kwalitatieve resultaten geven de cijfers duiding en context

Al houden we net als u van betrouwbare cijfers, op zichzelf vertellen ze ons meestal niet zoveel. Cijfers krijgen pas betekenis en komen tot leven als we ook achterhalen welke informatie, percepties en ervaringen er in meer of mindere mate aan hebben bijgedragen. Deze kwalitatieve informatie halen we met onze interviews boven water. Als uw organisatie bijvoorbeeld relatief laag scoort op visie en leiderschap, zou uit de gesprekken naar voren kunnen komen dat uw bestuurders volgens de stakeholders vaker een bijdrage moeten leveren aan maatschappelijke discussies die uw organisatie raken. Deze informatie vertelt u dus hoe u de cijfers moet interpreteren en wat u concreet kunt doen om bij de volgende meting hoger te scoren.

5. De Executive summary maakt de belangrijkste uitkomsten in één oogopslag duidelijk

In de executive summary trekken we heldere conclusies en formuleren we op operationeel en strategisch niveau concrete adviezen om de reputatie te optimaliseren, de reputatierisico’s te minimaliseren en het stakeholder- en reputatiemanagement nader vorm te geven. Het grote voordeel van onze maatwerkrapportage is dat we de uitkomsten niet alleen glashelder opschrijven, maar ook binnen de organisatiedoelstellingen duiden en altijd een heldere prioritering in de verbeterpunten aanbrengen. Dit betekent dat u de uitkomsten niet zelf hoeft te analyseren en prioriteren, maar direct kunt presenteren aan uw directie, board of andere collega’s die het betreft. Dit bespaart veel kostbare tijd die u vast beter kunt besteden.

RepScan360 kan het beste (twee-)jaarlijks worden uitgevoerd

Een eenmalige meting volstaat om u op weg te helpen bij uw stakeholder- en reputatiemanagement. Maar voor het beste resultaat wordt de scan regelmatig (bij voorkeur jaarlijks of tenminste tweejaarlijks) uitgevoerd, zodat de uitkomsten van meting x worden gebruikt om het beleid aan te passen en de uitkomsten van meting y en z om de effecten hiervan af te lezen.

What’s in it for me?

Wij houden er niet van om rapporten ‘over de schutting te gooien’. De toegevoegde waarde van elk onderzoek ligt bij de duiding en implementatie van de uitkomsten. Daarom bespreken we onze uitkomsten altijd voorafgaand aan de rapportage en presenteren we ze desgewenst ook aan de functionarissen die ermee aan de slag moeten gaan. Hierdoor zijn onze rapporten altijd maatwerk, to-the-point en ook ‘actionable’.

Kort samengevat levert RepScan360 u het volgende op:

  • Eindelijk grip op uw reputatie en inzicht in de knoppen waaraan u kunt draaien om vertrouwen te kweken en een dijk van een reputatie op te bouwen
  • Een betrouwbare landkaart waarop alle reputationele bananenschillen staan aangegeven, zodat uw (mede-)bestuurders hier niet meer over uitglijden
  • Een bron van inspiratie omdat het doorlopend laat zien wat voor uw klanten, medewerkers en andere stakeholders de belangrijkste issues en trends zijn en hoe uw organisatie hiermee haar voordeel kan doen
  • Overtuigende 360 graden feedback waarmee u uw directie/board van noodzakelijke veranderingen kunt overtuigen
  • Een toegewijde onderzoekspartner die 24/7 voor u klaarstaat om aanvullende analyses te doen, presentaties te geven, uw stakeholders te bevragen en u gevraagd en ongevraagd bij uw stakeholder- en reputatiebeleid te adviseren.

Wilt u weten of RepScan360 ook u verder kan helpen, neem dan via onderstaand adres contact met ons op voor een intakegesprek.

noorth@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin