#2: StakeholderScan

U wilt weten hoe de stakeholders uw beleidswijzigingen of nieuwe toekomstplannen evalueren en beoordelen, zodat u draagvlak kunt verwerven en hen hierin mee kunt krijgen? Dan zal de StakeholderScan u interesseren

Draagvlak verwerven is een koud kunstje als u uw stakeholders in een vroeg stadium bij het project betrekt

Hoe krijg ik mijn stakeholders mee?

Vroeger konden bedrijven en (semi-)publieke organisaties hun gang gaan bij de realisering van hun doelstellingen zolang ze binnen de wettelijke kaders bleven, maar tegenwoordig dwingen tal van redenen hen om hun beleidswijzigingen en toekomstplannen met hun omgeving (stakeholders) af te stemmen. De vraag hoe verwerf ik draagvlak en hoe krijg ik mijn stakeholders mee, was nooit eerder zo actueel. Dat goed onderzoek hierbij onontbeerlijk is, spreekt voor zich maar gebeurt in onze ervaring veel minder vaak dan eigenlijk zou moeten. Veel organisaties laten zich door koudwatervrees weerhouden omdat onderzoek in hun ogen te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is.

Sneller, goedkoper en een hogere respons

Onze klantencontacten wijzen uit dat veel organisaties hun beleidswijzigingen en toekomstplannen niet bij hun stakeholders toetsen omdat ze betwijfelen of ze aan dit onderzoek deel willen nemen of omdat ze de kosten te hoog en/of de doorlooptijd te lang vinden. Met de StakeholderScan hebben we hier een mouw aan gepast. Uw stakeholders krijgen de VIP-behandeling die ze verdienen en worden door senior-onderzoekers geïnterviewd. Omdat ze zich hierdoor gewaardeerd en gevlijd voelen, ligt de respons ook aanzienlijk hoger dan bij online-onderzoek (circa 40% versus 25%). De telefonische gesprekken nemen ook minder tijd van de senior-onderzoekers in beslag, zodat de kosten circa 30% lager liggen dan bij face-to-face werkplekgesprekken en de resultaten aanzienlijk sneller (meestal binnen circa 2 maanden) opgeleverd kunnen worden.

Incidenteel en periodiek

Wilt u eenmalig bij uw stakeholders te rade gaan, regelmatig de thermometer in het stakeholderveld steken of besluit u dit liever na de eerste meting? Met de StakeholderScan is dit allemaal mogelijk. Na oplevering evalueren we het project en bepaalt u hoe we verder gaan.

Betrouwbare cijfers én diepgaande inzichten

Bij de StakeholderScan gebruiken we een beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (zeg maar gerust: ons handelsmerk). We vragen de stakeholders tijdens de interviews uw beleidswijzigingen (bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving) of toekomstplannen (bijvoorbeeld reorganisatie- of bouwplannen) cijfermatig te beoordelen en vervolgens om dit mondeling toe te lichten. Hierdoor levert de StakeholderScan betrouwbare cijfers en diepgaande inzichten in de belevingswereld die achter de  cijfers schuilgaat. Hierdoor ontstaat veel handelingsperspectief en wordt duidelijk welke concrete stappen u kunt zetten om de hoofden en harten van de stakeholders voor uw project te winnen.

Geschikt voor elke high-profile stakeholder

De StakeholderScan is met name geschikt voor high-profile stakeholders oftewel belanghebbenden die van strategisch belang zijn voor uw organisatie en die niet zo gemakkelijk online bevraagd kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan:

 • (groot-)zakelijke klanten
 • franchisenemers
 • investeerders of aandeelhouders
 • (lokale, provinciale of landelijke) politici
 • vakjournalisten
 • burgers van een gemeente of provincie
 • omwonenden van bijvoorbeeld kantoren, distributiecentra en fabrieken
 • peers en koepels
 • maatschappelijke organisaties
 • consumentenorganisaties
 • vakbonden en OR-leden

Meestal verschaffen 30 telefonische de nodige duidelijkheid

De StakeholderScan bestaat uit telefonische interviews die elk circa 30 minuten in beslag nemen en niet door een callcenter-medewerker, maar uitsluitend door senior-onderzoekers worden afgenomen. In de meeste gevallen volstaan circa 30 interviews, maar als het een groot aantal stakeholdergroepen betreft, kunnen we het naar wens opschalen.

Een goed beeld van het gehele stakeholderveld

De uitkomsten van de StakeholderScan zijn vanwege de relatief kleine steekproef in statistische zin weliswaar indicatief, maar doordat we erop toezien dat alle relevante stakeholdergroepen in de steekproef zijn vertegenwoordigd, laat het altijd wel goed zien hoe het stakeholderveld uw beleidswijzigingen of toekomstplannen evalueert en beoordeelt. Hebt u meer zekerheid nodig, bijvoorbeeld omdat er grote investeringen mee gemoeid zijn, dan toetsen we de uitkomsten na afloop online bij een grotere groep stakeholders (bijvoorbeeld klanten, medewerkers of burgers/omwonenden) op statistische representativiteit.

Meer weten over de opzet en uitkomsten van de StakeholderScan, klik hier

Wij helpen u de juiste vragen stellen

We stellen op basis van de voorgesprekken een concept-gespreksrichtlijn op waarin uw vraagstelling wordt verwoord en die we in samenspraak met u finaliseren. Hierin zijn zowel open (kwalitatief) als gesloten vragen (kwantitatief) opgenomen, zodat het onderzoek diepgaande inzichten en betrouwbare cijfers oplevert. Vanuit onze ruime ervaring adviseren we u hoe we uw vraagstuk het beste kunnen formuleren en welke kwantitatieve aspecten we hieraan toe kunnen voegen. Bij gevoelige plannen die niet op straat mogen komen te liggen, formuleren we de vragen verhullend, zodat ze laten zien hoe de stakeholders hierover denken zonder de details prijs te geven.

Alle stakeholders worden ‘hand-picked’ geselecteerd en persoonlijk uitgenodigd

De respondenten van de StakeholderScan worden door de opdrachtgever aangeleverd, maar desgewenst kunnen wij ook namen en adressen van relevante stakeholders uit ons uitgebreide netwerk aandragen of adressenbestanden (bijvoorbeeld van omwonenden) bij externe partijen aankopen. Bij een steekproefgrootte van 30 interviews verwachten we dat u een lijst met minimaal 75 stakeholders aanlevert, evenwichtig verdeeld over alle relevante stakeholdergroepen.

Maatwerkrapport met eenduidige conclusies en concrete aanbevelingen

We leveren een beknopt maatwerkrapport op waarbij de aanbevelingen naadloos bij de operationele en strategische doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en praktisch haalbaar zijn. Daarom geven we er de voorkeur aan om het rapport in concept op te leveren en op uw kantoor te presenteren aan degenen die ermee aan de slag moeten gaan om het uiteindelijk op basis van deze bespreking te kunnen finaliseren.

In de beknopte maatwerkrapportage beschrijven we wat in de ogen van de stakeholders de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen en verbeterpunten van uw organisatie en haar beleidswijzigingen of toekomstplannen zijn. De uitkomsten worden geïllustreerd met pakkende citaten van de stakeholders en inzichtelijke grafieken en figuren. We putten hierbij uit het volledige figurenarsenaal van het marktonderzoek, zoals de onderstaande ‘Doughnut charts’ die inzichtelijk maken welke positie de stakeholders innemen ten opzichte van bepaalde bouwplannen van hun gemeente.

Ook veelgebruikt zijn onze Staafdiagrammen Voorkeursmedia die laten zien met welke middelen de stakeholders het liefst over de voortgang van bijvoorbeeld een verandertraject of bouwproject geïnformeerd willen worden.

Het rapport bevat ook een management summary waarin op een of twee sheets aan de hand van figuren, tabellen en pakkende citaten een eenduidig antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven en beschreven wat de onderzoeksuitkomsten precies voor uw organisatie betekenen en met welke concrete stappen en middelen u het draagvlak voor uw project kunt maximaliseren (handelingsperspectief).

Strategische inzichten voor de prijs van een standaard-onderzoek

Door de kostenefficiënte opzet kunnen we de StakeholderScan voor een lager tarief aanbieden dan u bij stakeholderonderzoeken gewend bent. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraagstelling en de stakeholdergroepen vergt dit strategische onderzoek een budget van circa 13k. En bij vervolgmetingen bieden we aantrekkelijke kortingen van circa 15% aan.

What’s in it for me?

De StakeholderScan is een buitenspiegel die u laat zien wat de kennis, houding en gedrag van de stakeholders ten opzichte van uw plannen is en hoe u hiervoor het beste draagvlak kunt verwerven en hen tot het gewenste gedrag kunt ‘nudgen’, zodat u niet langer in het duister tast en uw doelen zonder reputatieschade gemakkelijker en sneller bereikt.

De StakeholderScan verschaft u een informatievoorsprong

Kort samengevat biedt onze StakeholderScan u de volgende voordelen:

 • Meer bewegingsvrijheid (‘handelingsperspectief’) omdat u weet hoever u kunt gaan zonder de kritiek van uw stakeholders over u af te roepen
 • De beste argumenten, prikkels en incentives om de stakeholders in het hoofd en hart te raken, zodat ze aan uw kant gaan staan en uw beleidswijzigingen of toekomstplannen enthousiast steunen (alignment)
 • Een comfortabele informatievoorsprong, waardoor u ook in de media goed voorbereid en overtuigend op eventuele kritiek kunt reageren
 • Net dat laatste beetje zekerheid dat u bij verregaande beslissingen nodig hebt.

Wilt u weten of de StakeholderScan ook voor uw vraagstuk de meest geschikte methode is, meld u dan via onderstaande link aan voor een vrijblijvend intakegesprek:

noorth@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin