#2: StakeholderScan

U voert regelmatig onderzoek onder uw klanten en medewerkers uit, maar wilt nu ook weten hoe de overige stakeholders naar uw organisatie kijken en haar koers en/of specifieke toekomstplannen evalueren en beoordelen? Dan zal de StakeholderScan u interesseren

Kijk vaker in de spiegel van uw stakeholders

Het ei van Columbus

Stakeholderonderzoek plaatst organisaties voor drie dilemma’s. Ze hebben enerzijds behoefte aan betrouwbare cijfers, maar omdat stakeholders maar mondjesmaat bij onderzoekspanels staan ingeschreven, kunnen we plat gezegd geen blik stakeholders opentrekken. Veel stakeholders blijken ook niet bereid een online-vragenlijst in te vullen. Met als gevolg dat de steekproeven doorgaans een geringe omvang hebben, wat de betrouwbaarheid van de uitkomsten niet ten goede komt. Ten tweede vormen ook de kosten een hindernis. Omdat stakeholders van strategisch belang zijn, eisen ze vaak ook een VIP-behandeling. Daarom interviewen wij high-profile stakeholders meestal face-to-face op de werkplek. Maar dat brengt hoge kosten met zich mee. De factor tijd is het derde dilemma. Het inplannen en uitvoeren van werkplekgesprekken kost vaak meer tijd dan organisaties tot hun beschikking hebben. Bijvoorbeeld omdat ze voor een strategische keuze staan, willen ze meteen de thermometer in hun stakeholderpopulatie steken en de temperatuur aflezen.

Telefonische interviews door senior-onderzoekers

De StakeholderScan helpt al deze dilemma’s de wereld uit. De interviews worden telefonisch door senior-onderzoekers uitgevoerd. En omdat de stakeholders zich hierdoor gevlijd voelen, ligt de respons hierbij ook aanzienlijk hoger dan bij online-onderzoek (circa 40% versus 25%). De gesprekken nemen ook minder tijd van de senior-onderzoekers in beslag, zodat de kosten circa 30% lager liggen dan bij face-to-face werkplekgesprekken en de resultaten aanzienlijk sneller (meestal binnen circa 2 maanden) opgeleverd kunnen worden.

Incidenteel en periodiek

Wilt u eenmalig bij uw stakeholders te rade gaan, eens per (twee) jaar de thermometer in het stakeholderveld steken of besluit u dit liever na de eerste meting? Met de StakeholderScan is dit allemaal mogelijk. Na oplevering evalueren we het project en bepaalt u hoe we verder gaan.

Betrouwbare cijfers én diepgaande inzichten

Bij de StakeholderScan gebruiken we een beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (ons handelsmerk). We vragen de stakeholders tijdens de interviews uw organisatie of toekomstplannen (bijvoorbeeld reorganisatie- of bouwplannen) op relevante aspecten cijfermatig te beoordelen en vervolgens om dit mondeling toe te lichten. Hierdoor levert de StakeholderScan betrouwbare cijfers en diepgaande inzichten in de belevingswereld die achter de  cijfers schuilgaat. Hierdoor ontstaat veel handelingsperspectief en wordt duidelijk welke concrete stappen u kunt zetten om beter aan hun verwachtingen te voldoen of om hun hoofden en harten voor uw toekomstplannen te winnen.

Geschikt voor elke high-profile stakeholder

De StakeholderScan is met name geschikt voor high-profile stakeholders oftewel belanghebbenden die van strategisch belang zijn voor uw organisatie die niet zo gemakkelijk online bevraagd kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan:

 • (groot-)zakelijke klanten
 • franchisenemers
 • investeerders of aandeelhouders
 • (lokale, provinciale of landelijke) politici
 • ambtenaren/toezichthouders
 • vakjournalisten
 • burgers van een gemeente
 • omwonenden van bijvoorbeeld kantoren, distributiecentra en fabrieken
 • peers en koepels
 • maatschappelijke organisaties
 • consumentenorganisaties
 • vakbonden en OR-leden

Meestal verschaffen 30 telefonische de nodige duidelijkheid

De StakeholderScan bestaat uit telefonische interviews die elk circa 30 minuten in beslag nemen en niet door een callcenter-medewerker, maar uitsluitend door senior-onderzoekers worden afgenomen. In de meeste gevallen volstaan circa 30 interviews, maar als het een groot aantal stakeholdergroepen betreft, kunnen we het naar wens opschalen.

Een goed beeld van het gehele stakeholderveld

De uitkomsten van de StakeholderScan zijn vanwege de relatief kleine steekproef in statistische zin weliswaar indicatief, maar doordat we erop toezien dat alle relevante stakeholdergroepen in de steekproef zijn vertegenwoordigd, laat het altijd wel goed zien hoe het stakeholderveld uw organisatie en haar toekomstplannen evalueert en beoordeelt. Desgewenst toetsen we de uitkomsten na afloop online bij een grotere groep stakeholders (bijvoorbeeld klanten, medewerkers of burgers/omwonenden) op statistische representativiteit.

Meer weten over de opzet en uitkomsten van de StakeholderScan, klik hier

Wij helpen u de juiste vragen stellen

We stellen op basis van de voorgesprekken een concept-gespreksrichtlijn op waarin uw vraagstelling wordt verwoord die we in samenspraak met u finaliseren. Hierin zijn zowel open (kwalitatief) als gesloten vragen (kwantitatief) opgenomen, zodat het onderzoek zowel diepgaande inzichten als betrouwbare cijfers oplevert. Vanuit onze ruime ervaring adviseren we u hoe we uw vraagstuk het beste kunnen formuleren en welke kwantitatieve aspecten we hieraan toe kunnen voegen. Bij gevoelige plannen die niet op straat mogen komen te liggen, worden de vragen bijvoorbeeld verhuld geformuleerd zodat ze wel laten zien hoe de stakeholders hierover denken maar niet de details prijsgeven.

Alle stakeholders worden ‘hand-picked’ geselecteerd en persoonlijk uitgenodigd

De respondenten van de StakeholderScan worden door de opdrachtgever aangeleverd, maar desgewenst kunnen wij ook namen en adressen van relevante stakeholders uit ons uitgebreide netwerk aandragen. Bij een steekproefgrootte van 30 interviews verwachten we dat u een lijst met minimaal 75 stakeholders aanlevert, evenwichtig verdeeld over alle relevante stakeholdergroepen.

Maatwerkrapport met eenduidige conclusies en concrete aanbevelingen

We leveren een beknopt maatwerkrapport op waarbij de aanbevelingen naadloos bij de operationele en strategische doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en praktisch haalbaar zijn. Daarom geven we er de voorkeur aan om het rapport in concept op te leveren en te uwen kantore te presenteren aan degenen die ermee aan de slag moeten gaan om het uiteindelijk op basis van deze bespreking te kunnen finaliseren.

In de beknopte maatwerkrapportage beschrijven we wat in de ogen van de stakeholders de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen en verbeterpunten van uw organisatie en/of haar toekomstplannen zijn. De uitkomsten worden geïllustreerd met pakkende citaten van de stakeholders en inzichtelijke grafieken en figuren. We putten hierbij uit het volledige arsenaal van figuren en tabellen uit het marktonderzoek, zoals de Prioriteitenmatrix die de waargenomen kernwaarden van uw organisatie en het belang dat de stakeholders hieraan hechten weergeeft.

We kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van de onderstaande Doughnut charts die inzichtelijk maken welke positie de stakeholders innemen ten opzichte van bepaalde bouwplannen van hun gemeente.

Het rapport bevat ook een management summary waarin in kort bestek een eenduidig antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven en wordt beschreven wat de onderzoeksuitkomsten precies voor uw organisatie betekenen en welke scenario’s er openliggen (handelingsperspectief).

Strategische inzichten voor de prijs van een standaard-onderzoek

Door de kostenefficiënte opzet kunnen we de StakeholderScan voor een lager tarief aanbieden dan u bij stakeholderonderzoeken gewend bent. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraagstelling en de stakeholdergroepen vergt dit strategische en arbeidsintensieve onderzoek een budget van circa 13k. En bij vervolgmetingen ontvangt u een aantrekkelijke korting.

What’s in it for me?

De StakeholderScan is een buitenspiegel die u laat zien wat de grootste kansen en bedreigingen zijn die vanuit de omgeving op u afkomen en hoe u hier het beste mee kunt omgaan, zodat u niet langer in het duister hoeft te tasten en uw doelen zonder reputatieschade sneller bereikt.

De StakeholderScan verschaft u een informatievoorsprong

Kort samengevat biedt onze StakeholderScan u de volgende voordelen:

 • Meer bewegingsvrijheid (‘handelingsperspectief’) omdat u weet hoever u kunt gaan zonder de kritiek van uw stakeholders over u af te roepen
 • De beste argumenten, prikkels en incentives om de stakeholders in het hoofd en hart te raken, zodat ze aan uw kant gaan staan en uw plannen enthousiast steunen (alignment)
 • Een (nog) betere nachtrust door de geruststellende zekerheid dat u niet meer door negatieve bevolkingssentimenten wordt overvallen
 • Een comfortabele informatievoorsprong, waardoor u ook in de media goed voorbereid en overtuigend op eventuele kritiek kunt reageren
 • Een voorsprong op uw grootste concurrenten, omdat u wel weet waar de grootste kansen en reputationele bananenschillen liggen en zij niet
 • Steekhoudende argumenten om uw directie/board te overtuigen
 • Net dat laatste beetje zekerheid dat u bij verregaande beslissingen nodig hebt.

Wilt u weten of de StakeholderScan ook voor uw vraagstuk de meest geschikte methode is, neem dan contact met ons op voor een intakegesprek:

noorth@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin