#2: StakeholderScan

U voert regelmatig onderzoek onder uw klanten en medewerkers uit, maar wilt nu ook weten hoe de overige stakeholders naar uw organisatie kijken en haar koers en/of specifieke toekomstplannen evalueren en beoordelen? Dan zal de StakeholderScan u interesseren

Kijk vaker in de spiegel van uw stakeholders

Het ei van Columbus

Stakeholderonderzoek plaatst organisaties voor drie dilemma’s. Ze hebben enerzijds behoefte aan betrouwbare cijfers, maar omdat stakeholders maar mondjesmaat bij onderzoekspanels staan ingeschreven, kunnen we plat gezegd geen blik stakeholders opentrekken. Daar komt bij dat veel stakeholders niet bereid zijn een online-vragenlijst in te vullen. Met als gevolg dat de steekproeven doorgaans een geringe omvang hebben, hetgeen de betrouwbaarheid van de uitkomsten niet ten goede komt. Daarnaast vormen ook de kosten een hindernis. Omdat stakeholders van strategisch belang zijn, eisen ze vaak ook een VIP-behandeling. Daarom interviewen wij high-profile stakeholders meestal face-to-face op de werkplek. Maar die methode brengt relatief hoge kosten met zich mee. De factor tijd is het derde dilemma. Het inplannen en uitvoeren van werkplekgesprekken kost vaak meer tijd dan organisaties tot hun beschikking hebben. Bijvoorbeeld omdat ze voor een strategische keuze staan, willen ze meteen de thermometer in hun stakeholderpopulatie steken en de temperatuur aflezen.

Telefonische interviews door senior-onderzoekers

De StakeholderScan helpt al deze dilemma’s de wereld uit. De interviews worden telefonisch door senior-onderzoekers uitgevoerd. En omdat de stakeholders zich hierdoor gevlijd voelen, ligt de respons hierbij ook aanzienlijk hoger dan bij online-onderzoek (circa 40% versus 25%). De gesprekken nemen ook minder tijd van de senior-onderzoekers in beslag, zodat de kosten circa 30% lager liggen dan bij face-to-face werkplekgesprekken en de resultaten aanzienlijk sneller (meestal binnen circa 2 maanden) opgeleverd kunnen worden.

Incidenteel en periodiek

Wilt u eenmalig bij uw stakeholders te rade gaan, eens per (twee) jaar de thermometer in het stakeholderveld steken of besluit u dit liever in een later stadium? Met de StakeholderScan is dit allemaal mogelijk. Na oplevering evalueren we het project en bepaalt u hoe we verder gaan.

Betrouwbare cijfers én diepgaande inzichten

Bij de StakeholderScan gebruiken we een beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. We vragen de stakeholders tijdens de interviews de organisatie in kwestie in haar totaliteit en op een aantal relevante aspecten cijfermatig te beoordelen en vervolgens om dit mondeling toe te lichten. Hierdoor levert de StakeholderScan betrouwbare cijfers die u bijvoorbeeld in uw rapportagecyclus kunt opnemen en diepgaande inzichten in de belevingswereld die achter de  cijfers schuilgaat. Hierdoor ontstaat veel handelingsperspectief en wordt duidelijk welke concrete stappen u kunt zetten om beter aan hun verwachtingen te voldoen, zodat ze uw strategische doelstellingen gaan steunen.

Geschikt voor elke high-profile stakeholder

De StakeholderScan is met name geschikt voor high-profile stakeholders oftewel belanghebbenden die van strategisch belang zijn voor uw organisatie, maar niet goed online bevraagd kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan:

 • (groot-)zakelijke klanten
 • franchisenemers
 • investeerders of aandeelhouders
 • (lokale, provinciale of landelijke) politici
 • ambtenaren/toezichthouders
 • vakjournalisten
 • omwonenden van kantoren, distributiecentra en fabrieken
 • peers en koepels
 • maatschappelijke organisaties
 • consumentenorganisaties
 • vakbonden en OR-leden

Meestal leveren 30 telefonische interviews een goed beeld op

De StakeholderScan bestaat uit telefonische interviews die elk circa 30 minuten in beslag nemen en niet door een callcenter-medewerker, maar uitsluitend door senior-onderzoekers worden afgenomen. In de meeste gevallen volstaan circa 30 interviews, maar als het een groot aantal stakeholdergroepen betreft, kunnen we het naar wens opschalen.

Een goed beeld van het gehele stakeholderveld

De uitkomsten van de StakeholderScan zijn vanwege de relatief kleine steekproef in statistische zin weliswaar indicatief, maar doordat we erop toezien dat alle relevante stakeholdergroepen in de steekproef zijn vertegenwoordigd, laat het altijd wel goed zien hoe het gehele stakeholderveld uw organisatie en haar toekomstplannen evalueert en beoordeelt. Desgewenst toetsen we de uitkomsten na afloop online bij een grotere groep stakeholders (bijvoorbeeld klanten en medewerkers) op statistische representativiteit.

Meer weten over de opzet en uitkomsten van de StakeholderScan, klik hier

U bepaalt de vraagstelling

We stellen op basis van de voorgesprekken een concept-gespreksrichtlijn op met daarin een aantal kwalitatieve en kwantitatieve vragen en issues die we in samenspraak met u finaliseren. Op basis van al onze stakeholderonderzoeken uit het verleden en brede marktkennis, kunnen we u ook gericht adviseren welke aspecten en issues in elk geval ter sprake zouden moeten komen.

Alle stakeholders worden hand-picked geselecteerd en persoonlijk uitgenodigd

De respondenten van de StakeholderScan worden door de opdrachtgever aangeleverd, maar desgewenst kunnen wij ook namen en adressen van relevante stakeholders uit ons uitgebreide netwerk aandragen. Bij een steekproefgrootte van 30 interviews verwachten we dat u een lijst met minimaal 75 stakeholders aanlevert, evenwichtig verdeeld over alle relevante stakeholdergroepen.

Maatwerkrapport met eenduidige conclusies en concrete aanbevelingen

We leveren zoals altijd een maatwerkrapport op waarbij de aanbevelingen naadloos bij de operationele en strategische doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en praktisch haalbaar zijn. Daarom geven we er de voorkeur aan om het rapport in concept op te leveren en te uwen kantore te presenteren aan degenen die ermee aan de slag moeten gaan om het uiteindelijk op basis van deze bespreking te kunnen finaliseren.

In de beknopte maatwerkrapportage beschrijven we wat in de ogen van de stakeholders de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen en verbeterpunten van uw organisatie zijn en welke standpunten zij bij bepaalde vraagstukken en issues innemen. De uitkomsten worden geïllustreerd met pakkende citaten van de stakeholders en inzichtelijke grafieken en figuren. Door de Prioriteitenmatrix bijvoorbeeld, waarin de waardering op de beoordelingsaspecten wordt afgezet tegen het belang dat de stakeholders eraan toekennen. Hiermee kunt u bepalen welke verbeterpunten voorrang verdienen.

Het rapport bevat ook een management summary waarin in kort bestek een eenduidig antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven en wordt beschreven wat de onderzoeksuitkomsten precies voor uw organisatie betekenen en welke scenario’s er openliggen (handelingsperspectief).

Strategische inzichten voor de prijs van een standaard-onderzoek

Door de kostenefficiënte opzet kunnen we de StakeholderScan voor een lager tarief aanbieden dan u bij stakeholderonderzoeken gewend bent. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraagstelling en de stakeholdergroepen vergt dit strategische en arbeidsintensieve onderzoek een vergelijkbaar budget als een standaard kwalitatief onderzoek. En bij vervolgmetingen ontvangt u een aantrekkelijke korting.

What’s in it for me?

De StakeholderScan is een buitenspiegel die u laat zien wat de grootste kansen en bedreigingen zijn die vanuit de omgeving op u afkomen en hoe u hier het beste mee kunt omgaan, zodat u niet langer in het duister hoeft te tasten en uw doelen zonder reputatieschade sneller bereikt.

De StakeholderScan verschaft u een informatievoorsprong

Kort samengevat biedt onze StakeholderScan u de volgende voordelen:

 • Meer bewegingsvrijheid (‘handelingsperspectief’) omdat u weet hoever u kunt gaan zonder de kritiek van uw stakeholders over u af te roepen
 • De beste argumenten, prikkels en incentives om de stakeholders in het hoofd en hart te raken, zodat ze aan uw kant gaan staan en uw plannen enthousiast steunen (alignment)
 • Een (nog) betere nachtrust door de geruststellende zekerheid dat u niet meer door negatieve bevolkingssentimenten wordt overvallen
 • Een comfortabele informatievoorsprong, waardoor u ook in de media goed voorbereid en overtuigend op eventuele kritiek kunt reageren
 • Een voorsprong op uw grootste concurrenten, omdat u wel weet waar de grootste kansen en reputationele bananenschillen liggen en zij niet
 • Steekhoudende argumenten om uw directie/board te overtuigen
 • Net dat laatste beetje zekerheid dat u bij verregaande beslissingen nodig hebt.

Wilt u weten of de StakeholderScan ook voor uw vraagstuk de meest geschikte methode is? Mail ons dan via dit e-mailadres:

noorth@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin