missie, visie en purpose

 

Wij verkopen geen onderzoek, maar handelingsperspectief

Veel onderzoeksrapporten eindigen onderin een bureaula omdat ze te beschrijvend of te abstract zijn, zodat de opdrachtgever niet weet wat hij ermee kan of moet. En omdat we in het accountability-tijdperk leven, leidt dit er soms toe dat organisaties hun onderzoeksprogramma’s in de ijskast zetten of zelfs volledig schrappen. Een betreurenswaardige ontwikkeling, vinden wij, want hierdoor verliezen ze het contact met hun stakeholders, terwijl ze om zich te onderscheiden juist dichter op hun huid moeten kruipen. Dat gedegen onderzoek alleen niet meer toereikend is, daagt onderzoeksbureaus ook uit zichzelf opnieuw uit te vinden en meer toegevoegde waarde te gaan leveren.

Vanuit de overtuiging dat het marktonderzoek meer toegevoegde waarde kan en moet creëren, onderscheiden we ons met onze advisering. Door ons vooraf grondig te verdiepen in de sectorale positie, strategische (communicatie-)doelstellingen en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en de onderzoeksuitkomsten voorafgaand aan de rapportage met hen te bespreken, voorzien we de conclusies en aanbevelingen in onze rapportages van context, duiding en prioritering.

Wij willen ons onderscheiden met research-based consultancy

Hierdoor zijn onze adviezen altijd relevant, betekenisvol en toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van de rapportage mee aan de slag.  

Missie:

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeksbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden en -technieken, diepgaande analyses en toepasbare adviezen op operationeel en strategisch niveau in staat te stellen de verwachtingen van hun stakeholders te overtreffen.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat organisaties beseffen dat wederzijds-lonende relaties met hun stakeholders ook onderaan de streep het meeste oplevert, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en schetsen we in Corporate Empathie (verschijnt begin 2019 bij uitgeverij AUP) een nieuwe marsroute uit de vertrouwenscrisis naar reputatie- en marktleiderschap.

Visie:

Wij willen dat stakeholderverwachtingsmanagement voor elk bedrijf of (semi-)publieke organisatie Chefsache wordt, dat hun bestuurders hierop worden afgerekend en dat er holistische onderzoeksinstrumenten op de markt komen om de verwachtingen van klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale communities en andere strategisch belangrijke stakeholders betrouwbaar en valide te meten, want alleen door hun verwachtingen te overtreffen kunnen organisaties reputatie- en marktleider worden en excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn.

Purpose:

Met alles wat wij doen bevorderen wij de menselijkheid, empathie en betrokkenheid van bedrijven en (semi-)publieke organisaties, omdat we geloven dat de strijd om het overleven de komende jaren op het veld van de stakeholderrelaties wordt beslecht en alleen organisaties met een hart als overwinnaar naar voren zullen komen.

Wij geloven in de kracht van kapitalisme met een hart

Stakeholders zijn geen vaartuigen die zich met de juiste touwen en katrollen in de gewenste richting laten oplijnen, maar mensen van vlees en bloed die bovenal gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. You can’t engineer your stakeholders. Maar met een menselijke benadering laten ze zich wel tot het geven van strategische steun verleiden. Daarom geloven wij in de kracht van kapitalisme met een hart.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn