missie en visie

Waar wij elke ochtend ons bed voor uitkomen

Volgens een cynische karakterisering van ons métier is een marktonderzoeker iemand die eerst je horloge steelt en je dan vertelt hoe laat het is. Natuurlijk herkennen wij ons hier totaal niet in. Een echte onderzoeker begint al na het eerste klantcontact informatie te verzamelen over de betreffende organisatie en haar vraagstuk en ligt ’s nachts in zijn bed te piekeren over de ideale aanpak en opzet. En omdat hij de ‘afwijking’ heeft om altijd het naadje van de kous te willen weten en de vraagstukken van zijn klanten tot op de bodem uit te zoeken, zou hij het bij wijze van spreken ook gratis willen doen. Ook wij zijn marktonderzoekers in hart en nieren. Onderzoek is niet alleen ons werk, maar ook onze hobby en passie. Maar met het beklimmen van de carrièreladder werden we steeds meer in beslag genomen door zaken die wel noodzakelijk zijn, maar niet tot onze core business behoren. Om meer tijd aan onze passie te kunnen besteden, zegden we tien jaar geleden onze banen op en begonnen we StakeholdersLab.

Wij zijn ‘vakidioten’ die van onze passie ons werk hebben gemaakt 

Wij verkopen geen onderzoek, maar handelingsperspectief

Veel onderzoeksrapporten eindigen onderin een bureaula omdat ze te beschrijvend of te abstract zijn, zodat de opdrachtgever niet weet wat hij ermee kan of moet. En omdat we in het accountability-tijdperk leven, leidt dit er soms toe dat organisaties hun onderzoeksprogramma’s in de ijskast zetten of zelfs volledig schrappen. Een betreurenswaardige ontwikkeling, vinden wij, want hierdoor verliezen ze het contact met hun stakeholders, terwijl ze om zich te onderscheiden juist dichter op hun huid moeten kruipen. Dat gedegen onderzoek alleen niet meer toereikend is, daagt onderzoeksbureaus ook uit zichzelf opnieuw uit te vinden en meer toegevoegde waarde te gaan leveren.

Vanuit de overtuiging dat onze branche juist op dat gebied veel meer waarde kan en moet toevoegen, willen we ons met onze advisering onderscheiden. We zeggen dit niet alleen, maar maken het ook waar. Door ons vooraf grondig te verdiepen in de sectorale positie, strategische (communicatie-)doelstellingen en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en de onderzoeksuitkomsten voorafgaand aan de rapportage met hen te bespreken, voorzien we de conclusies en aanbevelingen in onze maatwerkrapportages van context, duiding en prioritering. Hierdoor zijn onze adviezen altijd relevant, betekenisvol en toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van de rapportage mee aan de slag.  

Missie:

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeksbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden en -technieken, diepgaande analyses en toepasbare adviezen op operationeel en strategisch niveau in staat te stellen de verwachtingen van hun stakeholders te overtreffen.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat organisaties beseffen dat wederzijds-lonende relaties met hun stakeholders ook onderaan de streep het meeste oplevert, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en stippelen we in Corporate Empathie (verschijnt begin 2019 bij uitgeverij AUP) een nieuwe marsroute uit naar reputatie- en marktleiderschap in het transparantietijdperk.

Visie:

Wij willen dat stakeholdermanagement voor elk bedrijf of (semi-)publieke organisatie Chefsache wordt, dat hun bestuurders hierop worden afgerekend en dat er holistische onderzoeksinstrumenten op de markt komen om de verwachtingen van alle relevante stakeholders betrouwbaar en valide te monitoren. Niet zozeer uit idealisme, maar omdat we geloven dat organisaties alleen door zich regelmatig in de positie van hun belangrijkste stakeholders te verplaatsen blijvend succesvol kunnen worden en gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn