missie, visie en purpose

Missie:

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeks- en adviesbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden, diepgaande analyses en direct toepasbare adviezen meer handelingsperspectief te bieden, zodat hun bewegingsvrijheid groeit en hun slaagkansen toenemen.

Wij verkopen handelingsperspectief

Onze kernwaarden zijn empathie, excellentie en ownership:

empathie

We verdiepen ons voorafgaand aan elk onderzoeks- en adviestraject uitvoerig in de marktpositie, prestaties, reputatie, strategische koers, issues en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers, zodat we hen op maat kunnen adviseren en ook meer handelingsperspectief bieden. Daarom zijn onze adviezen altijd evidence-based, haalbaar en praktisch toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van onze rapportage mee aan de slag.

excellentie

We hebben niks met de zesjescultuur, maar streven bij alles wat we doen naar excellentie, want dat is in onze optiek de enige manier om onze opdrachtgevers te helpen zelf ook te excelleren. Daarom proberen we onszelf voortdurend te verbeteren, vragen we na afloop van elk project altijd naar verbeterpunten en evalueren we ons werk en onze samenwerking doorlopend opbouwend kritisch.

ownership

We zien onszelf niet als onderzoekers of consultants, maar als probleemoplossers die alle beschikbare middelen uit het marktonderzoek en de consultancy inzetten en niet rusten eer ze een passende en werkbare oplossing voor het probleem of dilemma in kwestie hebben gevonden. Ons uitgangspunt is ownership: het probleem van onze opdrachtgevers is ons probleem. Daarom lopen we voor hen the extra mile en besteden we doorgaans veel meer uren aan onze opdrachten dan we in rekening brengen.

Visie:

Wij willen dat het holistisch managen van de verwachtingen van de klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale communities en andere strategisch belangrijke stakeholders Chefsache wordt, dat alle bestuurders van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties hierop worden afgerekend en dat er onderzoeksinstrumenten op de markt komen om hun omgevingssensitiviteit en de mate waarin ze aan de gestelde verwachtingen tegemoetkomen betrouwbaar en valide te monitoren.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in holistisch stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties ten volle beseffen dat ze pas meer vertrouwen/een goede reputatie krijgen en ook onderaan de streep betere resultaten boeken als ze wederzijds-lonende relaties met hun stakeholders aangaan en zich in hun behoeften, wensen en verwachtingen verdiepen, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en schetsen we in Corporate Empathie (verschijnt in 2019 bij uitgeverij AUP) een nieuwe marsroute uit de vertrouwenscrisis naar reputatie- en marktleiderschap.

Purpose:

Organisaties laten zien wat hun stakeholders van hen verwachten en hoe ze die verwachtingen het beste kunnen inlossen, zodat ze gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn. Wij geloven namelijk dat de strijd om het overleven de komende jaren op het veld van de stakeholderrelaties wordt beslecht en alleen empathische organisaties zullen winnen.

Wij geloven in kapitalisme met een hart

Stakeholders zijn geen vaartuigen die zich met de kabels en katrollen in de gewenste richting laten oplijnen (‘alignen’), maar mensen van vlees en bloed die bovenal gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. You can’t engineer your stakeholders. Maar met een menselijke en empathische benadering laten ze zich wel in ambassadeurs veranderen. Daarom geloven wij in de kracht van empathie en in kapitalisme met een hart.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn