missie, visie en purpose

Missie:

Wij verkopen handelings-perspectief

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeks- en adviesbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden, diepgaande analyses en direct toepasbare adviezen meer handelingsperspectief te bieden, zodat ze meer bewegingsvrijheid krijgen en over de hele linie succesvoller worden.

Onze kernwaarden zijn empathie, excellentie en ownership:

empathie

We verdiepen ons voorafgaand aan elk onderzoeks- en adviestraject uitvoerig in de marktpositie, prestaties, reputatie, strategische koers, issues en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en bespreken de uitkomsten van onze onderzoeken voordat we gaan rapporteren. Daarom zijn onze rapporten altijd maatwerk, onze adviezen altijd haalbaar en praktisch toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van onze rapportage mee aan de slag.

excellentie

We hebben niks met de zesjescultuur, maar streven gepassioneerd naar excellentie om onze opdrachtgevers daarmee ook te helpen excelleren.  Daarom proberen we onszelf voortdurend te verbeteren, vragen we na afloop van elk project altijd naar verbeterpunten en evalueren we ons werk en onze samenwerking doorlopend opbouwend kritisch.

ownership

We zien onszelf niet als onderzoekers of consultants, maar als probleemoplossers die alle beschikbare middelen uit het marktonderzoek en de consultancy inzetten en niet rusten eer ze een passende en werkbare oplossing voor het probleem of dilemma in kwestie hebben gevonden. Ons uitgangspunt is ownership: het probleem van onze opdrachtgevers is ons probleem. Daarom lopen we voor hen the extra mile en besteden we meestal meer uren aan onze opdrachten dan we factureren.

Visie:

Wij willen dat het managen van de verwachtingen van de klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale communities en andere belangrijke stakeholders Chefsache wordt, dat alle bestuurders hierop worden afgerekend en dat er onderzoeksinstrumenten op de markt komen om dit holistisch, betrouwbaar en valide te monitoren.

Van oudsher werden alleen de verwachtingen van de aandeelhouders gemanaged en tegenwoordig ligt de focus vaker bij de klanten en/of de medewerkers. Maar in onze ervaring kunnen de verwachtingen van de buitenwereld alleen holistisch (in samenhang) worden gemanaged, want in dit transparantietijdperk beïnvloedt iedereen iedereen. Het gedrag van klanten, medewerkers en investeerders/aandeelhouders wordt daarom in toenemende mate door journalisten/bloggers, maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers, analisten en tal van andere stakeholders beïnvloed. Om in control te zijn over alle reputatierisico’s moeten organisaties dus de verwachtingen van álle stakeholders met een haviksoog in de gaten houden en waar nodig ook inlossen.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in holistisch stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties ten volle beseffen dat ze pas een betere reputatie krijgen en ook onderaan de streep betere resultaten boeken als ze zich onbevooroordeeld in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun stakeholders gaan verdiepen, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en schetsen we in De Empathische Organisatie (verschijnt in 2019 bij Nubiz) hoe organisaties door het verhogen van hun omgevingssensitiviteit over de hele linie succesvoller worden.

Purpose:

Organisaties empathisch maken, zodat ze reputationeel, maatschappelijke en financieel gaan excelleren. Wij geloven namelijk dat de strijd om het overleven de komende jaren door de kleefkracht van de stakeholderrelaties wordt bepaald en door de meest empathische organisaties wordt gewonnen.

Wij maken uw organisatie empathisch, zodat ze de ‘survival of the fittest’ wint

Stakeholders zijn geen vaartuigen die zich met de kabels en katrollen in de gewenste richting laten oplijnen (‘alignen’), maar mensen van vlees en bloed die bovenal gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. You can’t engineer your stakeholders. Maar met een menselijke en bovenal empathische benadering kunnen ze wel worden verleid de organisatiedoelen te steunen en in ambassadeurs veranderen. Daarom geloven wij bovenal in de kracht van empathie en in kapitalisme met een hartslag.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin