#4 Workshops, lezingen & interim

Hebt u zich weleens afgevraagd wat klanten, medewerkers, aandeelhouders, omwonenden of andere stakeholders precies van uw organisatie verwachten? Als u hiermee rondloopt, bent u bij ons aan het goede adres, want deze vraag houdt ons al ruim vijftig jaar bezig. Elk onderzoek dat we  uitvoeren levert meer inzichten op over de needs en wants van alle denkbare stakeholders. En die inzichten willen we graag door middel van workshops en interactieve lezingen met u delen, zodat u een scherper beeld krijgt van al hetgeen uw stakeholders nodig hebben/verwachten en hiermee het verschil kunt maken. Bovendien begint the war on talent ook op ons vakgebied zijn tol te eisen, omdat veel organisaties menskracht tekort komen, terwijl wij tussen de projecten door regelmatig tijd over hebben. Daarom helpen we onze opdrachtgevers ook met interim-klussen bij het verhogen van hun omgevingssensitiviteit.

1. Kruip in de Huid van je Stakeholders-workshop

   

Na ruim een halve eeuw in het marktonderzoek weten we vrij nauwkeurig wat stakeholders van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties verwachten. Elke stakeholder wil bovenal het gevoel krijgen dat hij gezien, gehoord en serieus genomen wordt. Daarnaast blijken met name millennials niet op zoek te zijn naar het hoogste salaris en de grootste leasebak, maar naar een coole tribe met een inspirerende purpose waarmee ze zich kunnen identificeren. Ook klanten willen weten welke normen en waarden bedrijven hanteren, omdat ze de voorkeur geven aan leveranciers weer ze zich mee kunnen identificeren en die derhalve bijdragen aan hun eigen identiteit en status binnen hun sociale groep. Bestuurders worden als uithangbord en verpersoonlijking van de bedrijfscultuur ook steeds belangrijker en dienen daardoor ook een grotere rol te spelen bij het overdragen van de identiteit en het werven van nieuwe klanten en medewerkers. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de inzichten die we gaandeweg opdeden over de behoeften, wensen en verwachtingen van de 5 primaire en 10 secundaire stakeholders die we onderscheiden (zie: Wie zijn stakeholders en waarom zijn ze belangrijk?).

Wat houdt deze workshop in?

Om deze kennis en inzichten met meer organisaties te kunnen delen, hebben we de Kruip in de Huid van je Stakeholders-Workshop ontwikkeld. Deze workshops die elk circa 180 minuten duren en worden geleid door psychologen drs. Henk Noort en drs. Wicher van Vreden hebben vijf fasen:

  1. Introductie in de stakeholdertheorie en -praktijk
  2. Belangrijkste behoeften, wensen en verwachtingen van de primaire en secundaire stakeholders
  3. Meestvoorkomende knelpunten/kritiekpunten van de organisatie/sector in kwestie
  4. Oefening: Kruip in de huid van je stakeholders
  5. Het net ophalen/prioriteren/afsluiten

We beginnen elke workshop met een korte introductie over de stakeholdertheorie en de aard, de rol en de betekenis van de uiteenlopende stakeholders voor de organisatie in kwestie. We laten ook zien wie wel of juist géén stakeholder zijn, welke stakeholdergroepen er zoal bestaan en wat het verschil is tussen primaire en secundaire stakeholders. Aansluitend schetsen we wat de 15 stakeholdergroepen zoal van organisaties verwachten en staan we stil bij de mate waarin uw organisatie/sector hier grosso modo aan voldoet en wat volgens de deelnemers de grootste pijnpunten zijn.

Vervolgens verdelen we de groep in subgroepjes die we de opdracht meegeven om uit te zoeken wat de belangrijkste stakeholders voor hun organisatie zijn, wat hun belangrijkste behoeften, wensen en verwachtingen zijn en hoe hun organisatie en zijzelf daar vanuit de purpose/merkbelofte/missie en visie daar concreet beter op in kunnen spelen dan de concurrenten. Afsluitend halen we het net op en worden de belangrijkste verbetersuggesties met de gehele groep gedeeld, besproken en geprioriteerd.

Wat levert het op?

De belangrijkste opbrengst van deze workshop is dat uw directie/bestuur of andere collega’s hierdoor meer outside-in gaan denken en door de ‘bril’ van hun belangrijkste stakeholders naar hun organisatie en haar producten en diensten kijken. Dit levert naast interessante inzichten ook veel concrete suggesties op voor het verbeteren van de producten, diensten, processen en communicatie die uw organisatie helpen excelleren in datgene waartoe ze op aarde is.

Deze workshops zijn bij uitstek geschikt om een congres, symposium, jubileum- of medewerkersbijeenkomst meer diepgang te geven en met confronterende praktijkvoorbeelden en prikkelende stellingen onvergetelijk en tot een succes te maken.

2. Interactieve lezing: In 5 Stappen naar een Empathische Organisatie

Henk Noort, oprichter van StakeholdersLab en Jeroen Duijvestijn, stakeholder- en reputatiemanager, verzorgen met veel enthousiasme interactieve lezingen rond het thema empathie die u en uw collega’s helpen zich beter te verplaatsen in de behoeften, wensen, verwachtingen en emoties van klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders waar uw organisatie voor het behalen van haar strategische doelen van afhankelijk is. Niet om aardig gevonden te worden, maar omdat dit een randvoorwaarde is voor excellentie.

Time noemt empathie namelijk ‘the hottest trend in leadership’ en daarmee is geen woord teveel gezegd. Na 25 jaar marktonderzoek concludeert Henk Noort dat veel grote organisaties reputationeel en financieel minder succesvol zijn dan ze zouden moeten zijn, omdat ze zich door de globalisering en automatisering niet goed in de positie van hun stakeholders kunnen verplaatsen en daardoor hun behoeften, wensen, verwachtingen en emoties verkeerd inschatten. Daarom is ook het vertrouwen van de samenleving in het bedrijfsleven en de bestuurlijke elite tegenwoordig historisch laag. Empathiegebrek is hierbij de wortel van alle kwaad, maar organisaties kunnen zich met hun omgevingssensitiviteit ook ten positieve van hun concurrenten onderscheiden. Diverse (wetenschappelijke) onderzoeken wijzen uit dat je met deze knuffelzachte kwaliteit bikkelharde resultaten kunt boeken. Volgens een internationaal onderzoek groeien de meest empathische ondernemingen bijvoorbeeld twee keer zo hard en maken ze 50% meer winst dan de minst empathische. En sinds Satya Nadella in 2014 het stokje van Steven Ballmer overnam en in woord en daad van Microsoft een empathische organisatie probeert te maken, verdubbelde de beurswaarde van 400 naar 800 miljard dollar. Er bestaan dus ook harde argumenten om uw organisatie tot een empathische organisatie te (helpen) transformeren. Onze interactieve lezing De 5 Stappen naar een Empathische Organisatie helpen u daarbij op weg.

Wat houdt de interactieve lezing in?

De methode In 5 Stappen naar een Empathische Organisatie uit het nieuwe boek van Henk Noort Corporate Empathie vormt de leidraad van deze interactieve lezing. De bijeenkomsten duren elk circa 120 minuten en bestaan uit een theoretische en aansluitend een praktisch gedeelte.

In het praktische gedeelte neemt Henk Noort u mee op zijn pelgrimstocht door de wetenschappelijke literatuur en de praktijkcases op zoek naar de oorzaken van de huidige vertrouwenscrisis en laat hij zien waarom empathiegebrek de wortel van alle kwaad is.

In de tweede helft presenteren Henk en Jeroen de empathische nieuwe weg uit de vertrouwenscrisis naar reputatie- en marktleiderschap. Ze laten aan de hand van 5 stappen zien hoe u de omgevingssensitiviteit van uw organisatie aanzienlijk verhoogt door met name alle in- en externe relaties te humaniseren en uw stakeholders vaker in de ogen te kijken en het gevoel te geven dat ze gezien, gehoord en serieus genomen worden. En hoe u meer toegevoegde waarde voor uw klanten en andere primaire stakeholders kunt creëren dan uw concurrenten door zich diepgaand in hun behoeften, wensen en verwachtingen te verplaatsen en hun verbeterpunten aan te wenden om uw organisatie te laten excelleren in datgene waartoe ze op aarde is.

We formuleren in overleg met u een aantal prikkelende stellingen die de discussie aanzwengelen en de deelnemers uitdagen het stappenplan concreet voor uw organisatie in te vullen. Vanzelfsprekend bestaat er ook ruimte om organisatiespecifieke vraagstukken en thema’s te berde te brengen en te bespreken hoe empathie ook hierbij kan worden ingezet.

Wat levert het op?

Onze lezingen laten uw medewerkers met nieuwe ogen naar hun stakeholders kijken en maken hen ervan bewust dat ze waarschijnlijk minder empathisch zijn dan ze dachten en dat ze zowel individueel als collectief aantoonbaar succesvoller worden als ze het evolutionaire overlevingsmechanisme van de spiegelneuronen voor zich laten werken. Dit maakt de deelnemers om te beginnen bewust onbekwaam, maar daagt hen ook uit hun empathische kwaliteiten over de volle breedte te ontwikkelen en er ook intelligenter mee om te gaan, zodat ze het kunnen inzetten ten faveure van hun organisatie, stakeholders en carrièreperspectief.

Deze interactieve lezingen zijn met name geschikt voor organisaties die empathie als kernwaarde hebben gekozen en het bewustzijn hieromtrent willen verhogen en hun medewerkers ook willen prikkelen er van dag tot dag meer concrete invulling aan te geven. Ze zijn ook geschikt om congressen, symposia of een medewerkersbijeenkomsten en vooral heisessies relevanter, persoonlijker en spannender te maken.

3. Interim-klussen

Is uw marktonderzoeker met zwangerschapsverlof of plotseling ziek geworden of moet u het aanbestedingstraject voor marktonderzoek doorlopen, een extern onderzoek begeleiden of een intern onderzoek uitvoeren terwijl u de tijd daartoe ontbreekt? Ook hierbij helpen wij u graag uit de brand. Omdat we gewend zijn ons snel in te lezen en werken in de koers/issues en werkwijze van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties, zijn we snel inzetbaar voor deze en tal van andere interim-klussen op het gebied van de inkoop, begeleiding en implementatie van marktonderzoek en de advisering rond reputatie- en stakeholdervraagstukken.

Weten welke mogelijkheden wij op het gebied van lezingen, workshops en interim-klussen bieden?

more@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin