Lezingen, workshops & interim

Op de keper beschouwt zit ook u in de behoeftenbevredigingsbusiness. Want of u nu bij een retailer, bank, (zorg)verzekeraar, pensioenuitvoerder, waterschap of gemeente werkt, het succes van uw inspanningen wordt primair bepaald door de mate waarin u de behoeften van uw belangrijkste stakeholders (klanten, verzekerden, deelnemers, burgers, maar ook leveranciers, aandeelhouders, politici of gewoon uw directeur/ceo) doorgrondt. En door de wijze waarop u hier vervolgens ook concrete invulling aan geeft.

Onze klanten laten zien waar de behoeften van hun kernstakeholders liggen en hoe ze daar beter dan hun concurrenten invulling aan kunnen geven, is onze core-business. Dat doen we in de eerste plaats met onze stakeholderonderzoeken, maar we willen de kennis en ervaring die we daar de afgelopen decennia bij opdeden ook middels lezingen en workshops met u delen. Bovendien begint the war on talent ook tot ons vakgebied door te dringen, want veel organisaties komen menskracht tekort, terwijl wij tussen de projecten door tijd over hebben. Daarom helpen we onze opdrachtgevers (en grote onderzoeksbureaus uit ons netwerk) ook bij interim-klussen op het gebied van marktonderzoek en advies om hun stakeholders (en de stakeholders van hun klanten) beter te doorgronden en te kunnen bedienen.

1. Lezing Empathisch Leiderschap

Om onze kennis en ervaring over de behoeften, wensen en verwachtingen van stakeholders en de opzienbarende inzichten die we opdeden bij het schrijven van het populaire managementboek De Empathische Organisatie (Nubiz, 2020) te kunnen delen, hebben we de interactieve lezing  Empathisch Leiderschap ontwikkeld. Deze lezing wordt verzorgd door psycholoog en auteur van het genoemde boek Henk Noort.

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam

1. Door deze interactieve lezing maken de deelnemers (bestuurders/managers/overige medewerkers) om te beginnen de ontwikkeling door van onbewust onbekwaam (de meesten hebben het vermogen om zich onbevooroordeeld in de schoenen van andersdenkenden te verplaatsen slecht ontwikkeld) naar bewust onbekwaam (inzicht in de verschillen tussen emotionele en cognitieve empathie en tussen empathie en sympathie en in de inschattingsfouten als gevolg van projectie of ‘self-referential bias’).

2. Vervolgens planten we een zaadje door aan de hand van wetenschappelijke bevindingen en praktijkvoorbeelden te laten zien dat professionals over de hele linie succesvoller worden als ze zich beter gaan verdiepen in de stakeholders waar hun succes van afhangt (klanten, medewerkers, investeerders, enzovoorts).

3. We geven hen ook de tools waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan om bewust bekwaam te worden, zoals:

  • De Empathiekaart
  • Het Menselijkheidsbeginsel
  • Compassioneel communiceren (en feedback geven)
  • Het Emotievaccin

Oefening in empathie

4. Om de deelnemers nog beter op weg te helpen, sluiten we af met een plenaire empathie-oefening waarbij we:

  • Bepalen wie de belangrijkste stakeholders van de deelnemers zijn
  • Met behulp van laddering en de Empathiekaart achterhalen wat hun belangrijkste behoeften, wensen en verwachtingen zijn
  • Bepalen welke behoeften zij/hun organisatie beter kan invullen en hoe

Vanzelfsprekend kunnen we tijdens de lezing ook dieper op de specifieke issues van de betreffende deelnemers/uw organisatie ingaan en hier met empathie een passende oplossing voor zoeken.

Zelfstudie houdt het vuurtje brandende

5. De deelnemers ontvangen desgewenst een exemplaar van De Empathische Organisatie (gereduceerd tarief van 17,50 kost normaal 26,99) zodat ze de stof thuis nog eens rustig na kunnen lezen en er zelf mee kunnen gaan experimenteren. Hierdoor beklijven de opgedane inzichten langer en is het effect op hun denken, attitude en gedrag groter.

Dit draagt bij aan cultuurveranderingen binnen organisaties.

Deze lezingen Empathisch Leiderschap zijn bij uitstek geschikt om een congres, symposium, jubileum- of medewerkersbijeenkomst meer diepgang te geven en mede tot een succes te maken.

En zolang de coronacrisis voortduurt, worden de lezingen als interactieve webinar aangeboden. Dit brengt de medewerkers die door thuiswerken op afstand van uw organisatie en elkaar kwamen te staan weer dichterbij elkaar.

De tijdsduur van de lezing is circa 2 uur

Kostenindicatie: 750-1.000 euro

2. Workshop  Empathisch Stakeholdermanagement

Het tijdschrift Time noemde corporate empathie onlangs ‘the hottest trend in leadership’, want het verbetert de producten en diensten, de klant- en medewerkerstevredenheid, het leiderschap en de reputatie aantoonbaar. Empathische ondernemingen groeien daardoor ook harder en maken meer winst dan onempathische, zo toont steeds meer onderzoek aan.

Omdat empathie cruciaal is voor de beeldvorming en de kwaliteit van in- en externe relaties is het een belangrijke succesfactor binnen corporate communicatie en reputatie- en stakeholdermanagement. Een effectiever middel om de betrokkenheid (engagement) en de strategische steun (alignment) van de stakeholders te versterken bestaat niet.

In de workshop Empathisch Stakeholdermanagement leren de deelnemers hun omgevingssensitiviteit te verhogen door in de schoenen van hun klanten, medewerkers, persrelaties, toezichthouders en andere stakeholders te gaan staan. Met oefeningen en vele do’s en dont’s uit de praktijk leren ze hun stakeholders te boeien en te binden en criticasters in ambassadeurs te veranderen. Je kunt antwoorden verwachten op vragen als: hoe kan ik empathischer communiceren? Hoe krijg ik mijn medewerkers of andere stakeholders mee bij veranderingen? Hoe zet ik empathie in voor reputatieverbetering?

De workshop Empathisch Stakeholdermanagement wordt gegeven door Jeroen Duijvestijn en Henk Noort, de auteur van De Empathische Organisatie dat begin 2020 bij uitgeverij Nubiz is verschenen (klik op onderstaande afbeelding)

Tijdsduur: circa 4 uur (een dagdeel)

Kostenindicatie: 1.500-2.000 euro.

3. Interim-klussen en meer

Is uw marktonderzoeker met zwangerschapsverlof of plotseling ziek geworden? Moet u een aanbestedingstraject voor marktonderzoek doorlopen? Of moet u bijvoorbeeld een klant-, medewerkers- of ander stakeholderonderzoek uitvoeren terwijl u daar helemaal geen tijd voor hebt? Ook hierbij helpen wij u graag uit de brand. Omdat we gewend zijn ons snel in te lezen en werken, zijn we direct inzetbaar voor deze en tal van andere klussen.

Weten welke mogelijkheden wij op het gebied van lezingen, workshops en interim-klussen bieden?

more@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin