Lezingen, workshops & interim

Als marktonderzoekers leren we elke dag iets nieuws, want bij elk onderzoek groeit onze kennis over en ons inzicht in de grootste valkuilen van onze opdrachtgevers, de needs en wants van klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, journalisten, toezichthouders, belangenbehartigers en andere belangrijke stakeholders en in de maatregelen en campagnes die wel of juist niet werken. Zo hebben we de afgelopen decennia al heel wat lesjes geleerd. En die inzichten willen we graag door middel van lezingen en workshops met u en uw collega’s delen, zodat u een scherper beeld krijgt van al hetgeen uw stakeholders nodig hebben/verwachten en door hier als geen van uw concurrenten aan tegemoet te komen het verschil kunt maken.

We hebben bovendien gemerkt dat the war on talent ook op ons vakgebied zijn tol begint te eisen, omdat veel organisaties menskracht tekort blijken te komen, terwijl wij tussen de projecten door regelmatig tijd over hebben. Daarom willen we u ook met interim-klussen van dienst zijn.

Stakeholder Insights Sessies

   

 

 

 

 

Na ruim een halve eeuw in het marktonderzoek weten we vrij nauwkeurig wat stakeholders van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties verwachten, op welke punten ze vaak tekortschieten en hoe ze dit concreet kunnen verbeteren. We ontwikkelden in de loop der jaren ook een eigen visie op holistisch stakeholderverwachtingsmanagement. Om deze kennis en inzichten met meer organisaties te delen, hebben we de Stakeholder Insights Sessies ontwikkeld. Deze sessies die elk circa 180 minuten duren en worden geleid door psychologen drs. Henk Noort en drs. Wicher van Vreden hebben vijf fasen:

  1. Introductie in de stakeholdertheorie en -praktijk
  2. Belangrijkste behoeften, wensen en verwachtingen van de primaire en secundaire stakeholders
  3. Knelpunten/kritiekpunten van de organisatie/sector in kwestie
  4. Oefening: Kruip in de huid van de stakeholders
  5. Het net ophalen/prioriteren/afsluiten

We beginnen elke sessie met een korte introductie over de stakeholdertheorie en de aard, de rol en de betekenis van de uiteenlopende stakeholders voor de organisatie in kwestie. We laten ook zien wie wel of juist géén stakeholder zijn, welke stakeholdergroepen er zoal bestaan en wat het verschil is tussen primaire en secundaire stakeholders. Aansluitend schetsen we wat deze stakeholders zoal van organisaties verwachten en staan we kort stil bij de mate waarin uw organisatie/sector hieraan grosso modo aan voldoet en wat volgens de aanwezigen de grootste uitdagingen voor de komende jaren zijn. Vervolgens verdelen we de groep in subgroepjes die we de opdracht meegeven om uit te zoeken wat de belangrijkste stakeholders voor hun organisatie zijn, wat hun belangrijkste behoeften, wensen en verwachtingen zijn en hoe hun organisatie die vanuit haar purpose/merkbelofte/strategische koers beter dan alle concurrenten kan gaan vervullen. Afsluitend halen we het net op en worden de belangrijkste verbetersuggesties met de gehele groep gedeeld, besproken en geprioriteerd.

De belangrijkste opbrengst van deze sessies is dat uw directie/bestuur of andere collega’s hierdoor meer outside-in gaan denken en door de ‘bril’ van hun belangrijkste stakeholders naar hun organisatie en haar producten en diensten kijken. Dit levert naast interessante inzichten ook veel concrete verbetersuggesties op voor het verbeteren van het stakeholdermanagement, de producten en diensten en de communicatie die uw organisatie helpen excelleren in datgene waartoe ze op aarde is.

Onze stakeholdersessies zijn bij uitstek geschikt om een congres, symposium, jubileum- of medewerkersbijeenkomst meer diepgang te geven en met confronterende praktijkvoorbeelden en prikkelende stellingen onvergetelijk en tot een succes te maken.

Workshop Corporate Empathie

Zoals hij in Corporate Empathie (zie de voorpublicatie van hoofdstuk 1, 2 en 3 op de homepage van deze website) beschrijft, leerde 25 jaar marktonderzoek Henk Noort dat veel grote organisaties een minder goede reputatie hebben en ook minder succesvol zijn dan ze zouden moeten zijn omdat hun bestuurders en managers onvoldoende bereid en/of in staat zijn om in de schoenen van hun stakeholders te gaan staan en zich in hun behoeften, wensen en verwachtingen te verdiepen. Vroeger kwamen ze vaak nog met dit empathiegebrek weg, maar in het huidige transparantietijdperk waarin de strijd om het overleven door de kwaliteit van de stakeholderrelaties wordt bepaald, is dit een reputationele doodzonde. Maar omdat de vraag naar empathie nooit eerder zo groot was en het aanbod nooit eerder zo gering, biedt het ontwikkelen van deze omgevingssensitiviteit organisaties ook de unieke mogelijkheid zich van hun concurrenten te onderscheiden. Dit maakt corporate empathie tot een veelbelovende nieuwe weg naar reputatie- en marktleiderschap.

Henk 1 jpeg

Om organisaties hierbij op weg te helpen en zijn enthousiasme voor deze ‘hottest trend in leadership’ te delen, verzorgt Henk lezingen en workshops rond het thema corporate empathie. Als uw directie/bestuurders, collega-managers of andere collega’s nog wel een lesje empathie kunnen gebruiken en u zoekt nog een goede spreker voor een symposium, congres of personeelsbijeenkomst, dan is dit iets voor u.

De Lezing en Workshop Corporate Empathie hebben een tijdsduur van respectievelijk circa 60 en 180 minuten. De lezing is in feite de introductie van de workshop en beantwoordt in elk geval de volgende 5 vragen:

  1. wat is empathie precies en is het een gevoel?
  2. welke voor- en nadelen brengt empathie thuis en op het werk met zich mee?
  3. waarom hebben de meesten er te weinig van, maar sommigen juist te veel?
  4. waarom maakt empathie organisaties aantoonbaar succesvoller en is het een veelbelovende nieuwe weg naar reputatie- en marktleiderschap?
  5. hoe kun je je empathische kwaliteiten ontwikkelen en inzetten voor het verbeteren van de stakeholderrelaties, het assortiment, het werkgeverschap, het leiderschap, de communicatie of het vinden van de purpose van je organisatie?

Tijdens de workshops worden de empathische kwaliteiten van de deelnemers met diverse praktische oefeningen geprikkeld. Zo worden er paren gevormd die de opdracht meekrijgen met behulp van empathisch luisteren, onbevooroordeeld doorvragen, laddering en andere technieken te achterhalen wat de ander van zijn/haar organisatie nodig heeft. De aangereikte methodes helpen de deelnemers zich in de schoenen van de ander te verplaatsen en tot de kern van hun (instrumentele en eindwaarden) behoeften door te dringen. Eenmaal geleerd, kunnen ze deze methoden en technieken ook toepassen om de behoeften, wensen en verwachtingen van al hun stakeholders scherper op het netvlies te krijgen en als geen ander te vervullen.

De lezingen en vooral de workshops laten de deelnemers geheel anders naar zichzelf en hun medemensen/stakeholders kijken. Ze maken hen van onbewust bewúst onbekwaam, want volgens diverse wetenschappelijke studies zijn de meesten van ons niet goed in staat zich in de positie van de ander te verplaatsen. En zelfs wanneer we ons voornemen vanuit onze klanten of andere stakeholders te denken, hebben we de neiging onze eigen behoeften op hen te projecteren (in psychologenjargon: self-referential bias). De workshops verschaffen de deelnemers kortom een blik over de schutting van de eigen werkelijkheid en stimuleren hen hun empathische kwaliteiten in de volle breedte te ontwikkelen, zodat ze hun leidinggevenden en collega’s mee kunnen nemen op deze nieuwe weg naar reputatie- en marktleiderschap.

Deze lezingen en workshops over corporate empathie zijn bijzonder geschikt om een congres, symposium of een medewerkersbijeenkomst meer inhoud te geven, maar kunnen ook bij uitstek tijdens stakeholderdialogen en heisessies worden ingezet.

Interim-klussen

Is uw marktonderzoeker met zwangerschapsverlof of plotseling ziek geworden of moet u het aanbestedingstraject voor marktonderzoek doorlopen, een extern onderzoek begeleiden of een intern onderzoek uitvoeren terwijl u de tijd daartoe ontbreekt? Ook hierbij helpen wij u graag uit de brand. Omdat we gewend zijn ons snel in te lezen en werken in de strategische koers/issues en werkwijze van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties, zijn we snel inzetbaar voor deze en tal van andere interim-klussen op het gebied van de inkoop, begeleiding en implementatie van marktonderzoek en de advisering rond reputatie- en stakeholdervraagstukken.

Weten welke mogelijkheden wij op het gebied van lezingen, workshops en interim-klussen bieden?

Lezingen@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn