Lezingen, workshops & interim

Hebt u zich weleens afgevraagd wat klanten, medewerkers, aandeelhouders, omwonenden of andere stakeholders precies van uw organisatie verwachten? Als u hiermee rondloopt, bent u bij ons aan het goede adres, want deze vraag houdt ons al ruim vijftig jaar bezig. Elk onderzoek dat we  uitvoeren levert meer inzichten op over de needs en wants van alle denkbare stakeholders. En die inzichten willen we graag door middel van interactieve lezingen en workshops met u delen, zodat u een scherper beeld krijgt van al hetgeen uw stakeholders nodig hebben/verwachten en hiermee het verschil kunt maken. Bovendien begint the war on talent ook op ons vakgebied zijn tol te eisen, omdat veel organisaties menskracht tekort komen, terwijl wij tussen de projecten door regelmatig tijd over hebben. Daarom helpen we onze opdrachtgevers ook met interim-klussen bij het verhogen van hun omgevingssensitiviteit.

1. Kruip in de Huid van je Stakeholders-lezing

Na ruim een halve eeuw in het marktonderzoek weten we vrij nauwkeurig wat stakeholders van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties verwachten. Elke stakeholder wil bovenal het gevoel krijgen dat hij gezien, gehoord en serieus genomen wordt. Daarnaast blijken met name millennials niet op zoek te zijn naar het hoogste salaris, maar naar een coole tribe met een inspirerende purpose waarmee ze zich kunnen identificeren. Ook klanten willen weten welke normen en waarden bedrijven hanteren, omdat ze de voorkeur geven aan leveranciers weer ze zich mee kunnen identificeren en die derhalve bijdragen aan hun eigen identiteit en status binnen hun sociale groep. Bestuurders worden als uithangbord en verpersoonlijking van de bedrijfscultuur ook steeds belangrijker en dienen daardoor ook een grotere rol te spelen bij het overdragen van de identiteit en het werven van nieuwe klanten en medewerkers. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de inzichten die we gaandeweg opdeden over de behoeften, wensen en verwachtingen van de 5 primaire en 10 secundaire stakeholders die we onderscheiden (zie: Wie zijn stakeholders en waarom zijn ze belangrijk?).

Om deze kennis en inzichten met meer organisaties te kunnen delen, hebben we de Kruip in de Huid van je Stakeholders-Lezing ontwikkeld. Deze interactieve lezing duurt circa 180 minuten en wordt geleid door psycholoog Henk Noort.

We beginnen met een korte introductie over de stakeholdertheorie en de aard, de rol en de betekenis van de uiteenlopende stakeholders voor uw organisatie. We laten ook zien wie wel of juist géén stakeholder zijn, welke stakeholdergroepen er zoal bestaan en wat het verschil is tussen primaire en secundaire stakeholders. Aansluitend schetsen we wat de 15 stakeholdergroepen zoal van organisaties verwachten en staan we stil bij de mate waarin uw organisatie/sector hier grosso modo aan voldoet en wat volgens de deelnemers de grootste pijnpunten zijn.

We geloven niet in het nut van monologen, dus maken we onze lezingen altijd zo interactief mogelijk, met name door ons vooraf goed in de organisatie te verdiepen, zodat we dieper in kunnen gaan op actuele issues en uitdagingen en de deelnemers kunnen uitdagen passende oplossingen te bedenken.

De belangrijkste opbrengst is dat uw directie/bestuur of andere collega’s hierdoor meer outside-in gaan denken en door de ‘bril’ van hun belangrijkste stakeholders naar hun organisatie en haar producten, diensten en communicatie kijken. Dat levert altijd interessante learnings en verbeterpunten op.

Deze lezingen zijn bij uitstek geschikt om een congres, symposium, jubileum- of medewerkersbijeenkomst meer diepgang te geven en met confronterende praktijkvoorbeelden en prikkelende stellingen onvergetelijk en tot een succes te maken.

2. Workshop  Empathisch Stakeholdermanagement

Het tijdschrift Time noemde corporate empathie onlangs ‘the hottest trend in leadership’, want het verbetert de reputatie, de klant- en medewerkerstevredenheid en het leiderschap aantoonbaar. Empathische ondernemingen groeien ook harder en maken meer winst, zo toont steeds meer onderzoek aan.

Omdat empathie cruciaal is voor de beeldvorming en de kwaliteit van in- en externe relaties is het een belangrijke succesfactor binnen corporate communicatie en reputatie- en stakeholdermanagement. Een effectiever middel om de betrokkenheid (engagement) en de strategische steun (alignment) van de stakeholders te versterken bestaat niet.

In de workshop Empathisch Stakeholdermanagement leren de deelnemers hun omgevingssensitiviteit te verhogen door in de schoenen van hun klanten, medewerkers, persrelaties, toezichthouders en andere stakeholders te gaan staan. Met oefeningen en vele do’s en dont’s uit de praktijk leren ze hun stakeholders te boeien en te binden en criticasters in ambassadeurs te veranderen. Je kunt antwoorden verwachten op vragen als: hoe kan ik empathischer communiceren? Hoe krijg ik mijn medewerkers of andere stakeholders mee bij veranderingen? Hoe zet ik empathie in voor reputatieverbetering?

De workshop Empathisch Stakeholdermanagement wordt gegeven door Jeroen Duijvestijn en Henk Noort, de auteur van De Empathische Organisatie (2020)

3. Interim-klussen

Is uw marktonderzoeker met zwangerschapsverlof of plotseling ziek geworden? Moet u een aanbestedingstraject voor marktonderzoek doorlopen? of moet u een klant-, medewerkers- of ander stakeholderonderzoek uitvoeren, terwijl u daar helemaal geen tijd voor hebt? Ook hierbij helpen wij u graag uit de brand. Omdat we gewend zijn ons snel in te lezen en werken, zijn we snel inzetbaar voor deze en tal van andere interim-klussen op het gebied van de inkoop, begeleiding en implementatie van marktonderzoek.

Weten welke mogelijkheden wij op het gebied van lezingen, workshops en interim-klussen bieden?

more@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin