marktonderzoek en -advies

De empathiecoach die uw stakeholders in ambassadeurs helpt veranderen

Vanuit onze holistische visie op stakeholderverwachtingsmanagement onderzoekt StakeholdersLab alle primaire en secundaire stakeholders en adviseren we onze opdrachtgevers hoe ze met al deze belanghebbenden wederzijds-lonende relaties kunnen opbouwen, zodat ze de strategische koers van hun organisatie niet (langer) tegenwerken maar juist actief gaan steunen. In het onderstaande overzicht zijn de 15 belangrijkste stakeholdergroepen opgenomen, maar ons onderzoek en advies richt zich ook op andere stakeholdergroepen.

 

Wij bieden bovenal handelingsperspectief

Voor ons is marktonderzoek geen doel op zich, maar een middel om organisaties evidence-based en met aantoonbaar succes te kunnen adviseren bij het verbeteren van de relaties met al hun in- en externe stakeholders, zodat ze de realisering van hun purpose dichterbij brengen en gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde is. 

Wij meten uw reputatie en de waardering van uw stakeholders niet alleen, maar helpen die ook verbeteren

Wij halen de onderste steen boven, laten zien waar de grootste kansen liggen, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke stappen u concreet kunt zetten om de hoofden en harten van de kernstakeholders voor uw organisatie te winnen. Dan gaan ze u niet (langer) tegenwerken, maar juist vóór u ‘werken’ aan de realisering van uw strategische doelstellingen.

Harde cijfers + diepgaande inzichten = praktische adviezen die werken

Bij onze onderzoeken gebruiken we een unieke en beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve technieken. We vragen de stakeholders voorafgaand aan het interview meestal een beknopte online-vragenlijst in te vullen en hun antwoorden tijdens het gesprek toe te lichten.

Cijfers met diepgang en evidence-based advies

Hierdoor leveren onze onderzoeken niet alleen betrouwbare en valide cijfers op maar ook diepgaande inzichten in de belevingswereld die erachter schuilgaat. Dit is het beste van twee werelden. Waar de cijfers de verschillen tussen de stakeholdergroepen en de ontwikkelingen in de tijd zichtbaar maken, bieden de inzichten in de achterliggende belevingswereld het meeste handelingsperspectief. Hier vinden we de ‘knoppen’ waar u aan kunt draaien om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen en uw doelen te bereiken.

Onze advisering is altijd evidence-based, dat wil zeggen: gebaseerd op eigen en/of wetenschappelijk onderzoek, praktijkcases en de ervaringen van onze klanten. Alleen met een stevige onderbouwing vanuit de theorie en de praktijk van corporate communicatie en stakeholdermanagement kunnen we voor onze opdrachtgevers het verschil maken en hen helpen excelleren.

Bij ons krijgen uw stakeholders een VIP-behandeling

U weet als geen ander hoe belangrijk uw stakeholders voor uw organisatie zijn en vraagt zich af of we over de voldoende gekwalificeerde interviewers beschikt op met de juiste tone-of-voice en voldoende kennis van zaken op niveau met hen te spreken? In dat geval kunnen wij u geruststellen.

Meer dan 50 jaar ervaring met research-based consultancy

Wij hebben gezamenlijk al meer dan 50 jaar ervaring en realiseren ons als geen ander dat wij het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn en dat de kwaliteit van onze aanpak en interviews op hun organisatie afstraalt. Omdat wij de afgelopen jaren letterlijk duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen, van alle markten thuis zijn en gewend zijn ons snel op nieuwe terreinen in te werken, zijn we goede gesprekspartners met wie uw stakeholders op hun niveau van gedachten kunnen wisselen. Omdat we hen de VIP-behandeling geven die ze verdienen, hebben ook onze interviews een positief effect op de relatie met en beeldvorming bij al uw stakeholders.

Senioren voor juniorprijzen

U bent vast niet aan het shoppen voor de laagste prijs, maar omdat u waarschijnlijk wél op de centen moet letten, is het goed om te weten dat u bij StakeholdersLab voor dezelfde kwaliteit aanzienlijk goedkoper uit bent dan bij de grote marktonderzoeks- en adviesbureaus.

Tot wel 50% lagere kosten

Terwijl dat bij grote concurrenten vaak precies omgekeerd is, worden al onze onderzoeken door senior-onderzoekers uitgevoerd, maar rekenen we hiervoor juniorprijzen. De kosten per expertinterview op de werkplek of via de telefoon liggen bij ons vaak wel 50% lager dan bij de grote onderzoeksbureaus. En bij onze adviestrajecten is het verschil ten opzichte van de grote consultants bij een vergelijkbare of nog betere kwaliteit zelfs nog groter.

Laat ons uw ogen, oren en stakeholderfluisteraar zijn

Hebt u ook behoefte aan betrouwbare ‘binnen- en buitenspiegels’ om te ontdekken wat er onder bijvoorbeeld uw klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, persrelaties of toezichthouders leeft, wat in hun ogen de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw organisatie zijn en hoe u deze inzichten kunt gebruiken om alle in- of externe relaties te verbeteren en uw operationele of strategische doelen te bereiken?

We helpen uw probleem scherpstellen en oplossen

Of zoekt u praktische adviezen voor het verwerven van draagvlak bij of het verbeteren van vastgelopen relaties met de genoemde of andere strategisch onmisbare stakeholders? Nodig ons dan uit voor een kennismakingsgesprek of meld u aan voor een vertrouwelijke probleemdefinitiesessie van circa twee uur met twee senior onderzoeksconsultants. Als gekwalificeerd MOA-lid zijn we aan strikte geheimhouding gebonden, dus u kunt vanzelfsprekend op onze discretie rekenen. Voor deze sessie rekenen we slechts 200 euro die bij een eventuele opdrachtverlening in mindering worden brengen.

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn