specialisten in strategisch marktonderzoek

 A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the organizations objective.

-R. Edward Freeman

Wij onderzoeken alle stakeholders, ook klanten, medewerkers en aandeelhouders

Het is onze missie om de oren en ogen van onze opdrachtgevers te zijn, zodat ze doorlopend voeling kunnen houden bij al hetgeen er leeft bij álle stakeholders waar hun succes en voortbestaan van afhangt. Anders dan u wellicht denkt, horen klanten, medewerkers en ook investeerders/aandeelhouders hier nadrukkelijk ook bij. Volgens de stakeholdertheorie zijn zij zelfs primaire stakeholders die niet zozeer uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid relevant zijn, maar omdat de winstgevendheid, het succes en voortbestaan van de organisatie er direct van afhangen van levensbelang zijn. Vanuit onze holistische visie op stakeholderverwachtingsmanagement onderzoekt StakeholdersLab alle primaire en secundaire stakeholders en het brede publiek. In het onderstaande overzicht zijn de 15 belangrijkste stakeholdergroepen opgenomen, maar vanzelfsprekend bevragen we ook andere groepen.

 

Wij bieden bovenal handelingsperspectief

Veel marktonderzoeksbureaus laten zien hoe uw organisatie bij al uw stakeholders presteert, maar andere bureaus helpen u daarnaast ook om uw prestaties significant en aantoonbaar te verbeteren. StakeholdersLab behoort tot de tweede categorie.

Wij meten uw prestaties niet alleen, maar helpen die ook verbeteren

Wij halen de onderste steen boven, laten zien waar de grootste kansen liggen, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke stappen u concreet kunt zetten om de hoofden en harten van de belangrijkste stakeholders voor uw organisatie te winnen.

Harde cijfers met diepgaande inzichten

Bent u alleen geïnteresseerd in ‘harde’ cijfers, dan brengen we u graag op andere gedachten. Wij zijn ook dol op cijfers, maar als je de belevingswereld die erachter schuilgaat niet kent, kun je ze moeilijk interpreteren en op waarde schatten. Voordat je je reputatie, medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid of alignment betrouwbaar en valide kunt meten, heb je inzicht nodig in de achterliggende belevingswereld, opvattingen, percepties en verwachtingen van de betreffende stakeholders.

StakeholdersLab is een full-service bureau

En ook wanneer je wilt weten hoe je dit significant en aantoonbaar kunt verbeteren, is kwalitatief onderzoek (telefonische of face-to-face diepte-interviews op de werkplek) vaak een betere methode. Daar ligt dan ook onze grootste expertise.

Maar StakeholdersLab is breed inzetbaar (full-service). We zijn niet alleen ervaren interviewers, maar ook gepokt en gemazeld in de statistische methoden en technieken (bijvoorbeeld regressie-analyse, factor-analyse, NPS en segmentatie).[Als we op basis van deskresearch/aanvullend kwalitatief onderzoek de belangrijkste drivers/kritiekpunten/issues/KPI’s voor de betreffende stakeholders hebben vastgesteld, kunnen we deze desgewenst met onze partnerbureaus ook bij grotere groepen monitoren en op statistische representativiteit toetsen.

Bij ons krijgen uw stakeholders een VIP-behandeling

U weet als geen ander hoe belangrijk uw stakeholders voor uw organisatie zijn en vraagt zich af of een onderzoeksbureau over de voldoende gekwalificeerde interviewers beschikt op met de juiste tone-of-voice en voldoende kennis van zaken op niveau met hen te spreken. In dat geval kunnen wij u geruststellen.

Meer dan 50 jaar onderzoekservaring

Wij hebben gezamenlijk al meer dan 50 jaar ervaring en realiseren ons als geen ander dat wij het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn en dat de kwaliteit van onze aanpak en interviews op hun organisatie afstraalt. Omdat wij de afgelopen jaren letterlijk duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen, van alle markten thuis zijn en gewend zijn ons snel op nieuwe terreinen in te werken, zijn we goede gesprekspartners met wie uw stakeholders op hun niveau van gedachten kunnen wisselen. Omdat we hen de VIP-behandeling geven die ze verdienen, hebben onze onderzoeken een positief effect op de relatie met en beeldvorming bij al uw stakeholders.

Senioronderzoek voor juniorprijzen

U bent vast niet aan het shoppen voor de laagste prijs, maar omdat u waarschijnlijk wél op de centen moet letten, is het goed om te weten dat u bij StakeholdersLab voor dezelfde kwaliteit aanzienlijk goedkoper uit bent. Al onze onderzoeken worden door senior-onderzoekers uitgevoerd, geanalyseerd en gerapporteerd, terwijl grote bureaus hun onderzoeken vaak door junioren laten uitvoeren.

Tot wel 50% lagere kosten

Maar omdat onze overhead klein is, rekenen we voor onze senioronderzoeken juniorprijzen. Een werkplekgesprek kost bij ons gemiddeld inclusief alle bijkomende kosten voor de selectie, analyse en rapportage EUR 500 terwijl grote bureaus daar circa EUR 1.000 voor rekenen. Ook de kosten voor telefonische en online-interviews liggen beduidend lager. Bijkomend voordeel van onze bescheiden schaal is dat we geen last hebben van bureaucratie of standaardisatie, waardoor we u meer flexibiliteit en maatwerk kunnen bieden en u het onderzoek geheel naar uw hand kunt zetten.

Laat ons uw oren en ogen zijn

Hebt u kortom behoefte aan ‘buitenspiegels’ om te ontdekken wat er onder uw stakeholders leeft, wat ze van uw organisatie vinden, wensen en verwachten en hoe u deze inzichten kunt inzetten bij het verbeteren van uw in- en externe relaties en bij het behalen van uw operationele en strategische doelen? Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek. We verheugen ons erop!

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn