hoe maken wij organisaties empathisch?

De 5 Gouden Regels waarmee we de omgevingssensitiviteit van organisaties verhogen

Vanuit onze purpose om organisaties empathisch te maken zodat ze beter gaan voldoen aan de eisen die deze nieuwe tijd aan hen stelt, hebben we 5 gouden regels opgesteld die ons referentiekader en onze leidraad vormen bij elk onderzoek en adviestraject.

Regel 1: Weet welke stakeholders de meeste aandacht en empathie verdienen

Voor het welslagen van elke innovatie, verbetering of campagne moet de organisatie de juiste prioritering aanbrengen tussen de primaire stakeholders voor wie ze zoveel mogelijk toegevoegde waarde moet creëren en de secundaire stakeholders die haar daarbij kunnen helpen/adviseren of die om andere redenen van strategisch belang zijn.

Effectief aan wederzijds-lonende relaties werken vereist dat organisaties precies weten wie hun stakeholders zijn en welke groepen of individuen de meeste inzet, aandacht en empathie verdienen. Financial citizens, financiële beslissers of het brede publiek zijn bijvoorbeeld geen stakeholders, maar geïnteresseerde buitenstaanders, influentials of potentials en verdienen daarom geen voorkeursbehandeling.

Eigen stake-holders eerst

De eigen stakeholders, vooral de klanten, medewerkers, kapitaalverschaffers/eigenaren, toeleveranciers en lokale communities (omwonenden) verdienen dat wel, omdat de reputatie, het succes en ook het voortbestaan van organisaties in de eerste plaats van hen afhangt.

Daarom helpen we u voorafgaand aan het onderzoek uw stakeholderveld waar nodig scherper te definiëren en bevragen we alleen échte en potentiële stakeholders (het brede publiek) met wie uw organisatie wederzijds-lonende relaties moet opbouwen, omdat zij zonder hun strategische steun (alignment) niet kan overleven.

Regel 2: Onderzoek is geen substituut voor dialoog

Bestuurders en managers moeten hun belangrijkste stakeholders vooral zélf in de ogen kijken, zodat ze door middel van hun spiegelneuronen een gevoel krijgen van hetgeen er bij hen leeft en, door hierop in te spelen, hun vertrouwen kunnen winnen en ook meer afgewogen beslissingen nemen. Dit is altijd overtuigender dan het meest briljante marktonderzoek en helpt onze opdrachtgevers zelf hypothesen te formuleren die wij middels onderzoek kunnen toetsen.

Zet uw spiegelneuronen aan het werk

Daarom coachen we u en uw (mede-)bestuurders om zelf de dialoog met hun belangrijkste stakeholders aan te gaan, verbeteren we uw interviewvaardigheden, helpen we u bij het organiseren van luistersessies, zorgen we dat u en uw collega’s tijdens de interviews waar mogelijk kunnen meekijken/-luisteren en illustreren we onze onderzoeksuitkomsten met prikkelende citaten van de bevraagde stakeholders.

Regel 3: Organisaties kunnen niet meer zonder betrouwbare binnen- en buitenspiegels

We leven in een tijd waarin zelfs het kleinste foutje uiteindelijk aan het licht komt en tot billboardformaat wordt uitvergroot. Om beter aan de verwachtingen van de buitenwereld te kunnen voldoen en ook volledig in control te zijn over alle reputatierisico’s heeft elke ambitieuze organisatie dus betrouwbare binnen- en buitenspiegels nodig waarmee ze voeling houdt bij hetgeen er onder haar primaire en secundaire stakeholders leeft, zodat ze de kansen en bedreigingen vroegtijdig en ook eerder dan haar concurrenten oppikt.

Dek uw dode hoeken af

Daarom ontwikkelen we met onze partners generieke dashboards zoals de Stakeholder Reputation Insights afgekort SRI (Motivaction) en kunnen we ook uw eigen maatwerk-dashboard(s) bouwen, zodat u eerder dan de concurrentie ziet waar de strategische verbeterkansen en de reputationele bananenschillen liggen. Wellicht spreekt ons stakeholder reputatie-dashboard RepScan360 u aan (zie de propositie onder de knop ‘Wat’).

Regel 4: Be Better and Tell It!

De koninklijke weg naar reputatie- en marktleiderschap is dat organisaties in lijn met hun purpose/merkbelofte/missie en visie gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn.

Dit transparantie-tijdperk vraagt om excellentie

Omdat er geen sluitroutes voor bestaan, moeten ze zichzelf dus voortdurend verbeteren en blijven zoeken naar manieren om meer voor met name hun klanten en medewerkers te betekenen.

Daarom streven we naar meerjarige partnerships en verdiepen we ons voorafgaand aan het onderzoek nadrukkelijk in de marktpositie, issues, uitdagingen en vrijheidsgraden van uw organisatie en haar management, zodat we u zo concreet en realistisch mogelijk kunnen adviseren en uw ‘probleem’ aan het eind van de rit ook daadwerkelijk bevredigend is opgelost.

Regel 5: Evangeliseer naar binnen en breng uw management naar buiten

Het succes van elk inzicht over innovatie of verandering staat of valt bij de medewerkers die het in de praktijk moeten brengen en van de bestuurders die erin slagen de externe stakeholders overtuigend over het organisatiestreven te informeren en hun vertrouwen te winnen, zodat ze het met woord en daad gaan steunen. Onderzoek is dus niet het einde, maar het begin van de verandering en moet in het vervolgtraject haar meerwaarde bewijzen.

Wij hebben ook belang bij goede nazorg

Daarom staan we u graag bij om uw boodschap intern uit te dragen, door de onderzoeksuitkomsten bij de betreffende medewerkers die ermee aan de slag moeten gaan te presenteren of de gewenste veranderingen door middel van workshops of intranetpublicaties bij hen tussen de oren te krijgen. We adviseren u ook concreet hoe u de onderzoeksuitkomsten en de visie/reactie van uw management hierop het beste aan uw externe stakeholders kunt communiceren en stellen daarvoor ook samenvattingen van de onderzoeksuitkomsten, terugkoppelingsbrieven, tijdschriftartikelen en persberichten op (we kunnen er zelfs een boekje van maken).

Wilt u weten hoe we ook uw organisatie empathisch kunnen maken, klik dan hier:

Info@stakeholderslab.nl

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn