hoe gaan wij te werk?

De 5 Gouden Regels waarmee we organisaties empathischer maken

Vanuit onze purpose om organisaties empathisch te maken zodat ze met meer succes kunnen voldoen aan de eisen van deze nieuwe tijd, hebben we 5 gouden regels opgesteld die ons referentiekader en onze leidraad vormen bij elk onderzoek en adviestraject.

Regel 1: Weet welke stakeholders de meeste aandacht en empathie verdienen

Voor het welslagen van elke innovatie, verbetering of campagne moet de organisatie de juiste prioritering aanbrengen tussen de primaire stakeholders voor wie ze zoveel mogelijk toegevoegde waarde moet creëren en de secundaire stakeholders die haar daarbij kunnen helpen/adviseren of die om andere redenen van strategisch belang zijn.

Effectief aan wederzijds-lonende relaties werken vereist dat organisaties precies weten wie hun stakeholders zijn en welke groepen of individuen de meeste inzet, aandacht en empathie verdienen.

Eigen stake-holders eerst

De eigen stakeholders, vooral de klanten, medewerkers, kapitaalverschaffers/eigenaren, toeleveranciers en lokale communities (omwonenden) verdienen een voorkeursbehandeling, omdat de reputatie, het succes en ook het voortbestaan van organisaties in de eerste plaats van hen afhangt.

Daarom helpen we u voorafgaand aan het onderzoek uw stakeholderveld scherp(er) te definiëren en bevragen we alleen échte en potentiële stakeholders (het brede publiek) met wie uw organisatie wederzijds-lonende relaties moet opbouwen, omdat zij zonder hun strategische steun (alignment) niet kan overleven.

Regel 2: Onderzoek is geen substituut voor dialoog

Bestuurders en managers moeten hun belangrijkste stakeholders vooral zélf in de ogen kijken, zodat ze door middel van hun spiegelneuronen een gevoel krijgen van hetgeen er bij hen leeft en meer afgewogen beslissingen nemen. Dit is altijd overtuigender dan het meest briljante marktonderzoek en helpt onze opdrachtgevers zélf hypothesen te formuleren die wij vervolgens middels onderzoek kunnen toetsen.

Zet uw eigen spiegelneuronen aan het werk

Daarom coachen we u en uw (mede-)bestuurders om zelf de dialoog met hun belangrijkste stakeholders aan te gaan, verbeteren we uw interviewvaardigheden, helpen we u bij het organiseren van luistersessies, zorgen we dat u en uw collega’s tijdens de interviews waar mogelijk kunnen meekijken/-luisteren en illustreren we onze onderzoeksuitkomsten met prikkelende citaten van de bevraagde stakeholders.

Regel 3: Organisaties kunnen niet meer zonder betrouwbare binnen- en buitenspiegels

We leven in een tijd waarin zelfs het kleinste foutje tot billboardformaat wordt uitvergroot. Om beter aan de verwachtingen van de buitenwereld te kunnen voldoen en ook volledig in control te zijn over alle reputatierisico’s heeft elke grote organisatie betrouwbare binnen- en buitenspiegels nodig waarmee ze voeling houdt bij hetgeen er onder haar secundaire stakeholders leeft, zodat ze de kansen en bedreigingen vroegtijdig en ook eerder dan haar concurrenten oppikt.

Dek uw dode hoeken af

Daarom ontwikkelden we met onze partners generieke dashboards, zoals het Stakeholder Reputation Insights (SRI: Motivaction) en ons eigen RepScan360 (zie de tweede propositie onder de knop ‘Wat’) en kunnen we ook uw eigen maatwerk-dashboard(s) bouwen, zodat u eerder dan de concurrentie ziet waar de strategische verbeterkansen en de reputationele bananenschillen liggen.

Regel 4: Be Better and Tell It!

De koninklijke weg naar reputatieverbetering is dat organisaties in lijn met hun purpose/merkbelofte/missie en visie gaan excelleren voor hun klanten, medewerkers, aandeelhouders en alle andere strategisch belangrijke stakeholders.

Dit transparantie-tijdperk eist excellentie

Omdat er geen sluitroutes voor bestaan, moeten ze zichzelf dus voortdurend verbeteren en blijven zoeken naar manieren om meer voor hun kernstakeholders te kunnen betekenen. Bij voorkeur door aan de hand van de strategische verbeterpunten uit de stakeholderdialogen/dashboards of andere stakeholderonderzoeken regelmatig een verander- of vernieuwingsprogramma op touw te zetten dat erop gericht is om meer toegevoegde waarde voor de primaire stakeholders te creëren en om de secundaire stakeholders ook overtuigend over de goede intenties en verbeteringen te informeren. Journalisten/bloggers, vakbondsbestuurders en analisten brengen bijvoorbeeld hun achterban en het brede publiek altijd luid en duidelijk van het goede of slechte organisatiegedrag op de hoogte. En omdat hier ook veel (potentiële) klanten, medewerkers en aandeelhouders onder vallen, leidt dit in het eerste geval tot een verbetering en in het tweede geval een verslechtering van de reputationele en financiële resultaten.

Veel bedrijven vertellen eerst aan Jan en Alleman hoe fantastisch ze zijn en pas als ze merken dat dit de reputationele en financiële prestaties niet verbetert, wijzigen ze ten einde raad hun gedrag. Maar zoals wijlen Stephen Covey al zei:

‘You cannot talk your way out of a problem that you have behaved yourself into’

Wij vinden dit dus inefficiënt en draaien het liever om: Be Better and Tell It!

Daarom streven we naar meerjarige partnerships en verdiepen we ons doorlopend in de marktpositie, issues, uitdagingen en vrijheidsgraden van uw organisatie en haar management, zodat we in de onderzoeksuitkomsten het kaf van het koren kunnen scheiden en de strategische verbeterpunten van uw stakeholders boven water halen: dat zijn de verwachtingen die uw organisatie met haar purpose/merkbelofte of uitspraken van het management wél heeft gewekt, maar niet inlost. Desgewenst helpen we u ook bij de ontwikkeling van veranderprogramma’s die ervoor moeten zorgen dat uw organisatie gaat praktiseren wat ze preekt.

Regel 5: Evangeliseer naar binnen en breng uw management naar buiten

Het succes van elk inzicht over innovatie of verandering staat of valt bij de medewerkers die het in de praktijk moeten brengen en van de bestuurders die het vertrouwen van de stakeholders winnen, zodat ze het veranderprogramma met woord en daad gaan steunen. Onderzoek is dus niet het einde, maar het begin van de verandering en moet in het vervolgtraject haar meerwaarde bewijzen.

Wij besteden veel aandacht aan nazorg

Daarom staan we u graag bij om uw boodschap intern uit te dragen, door de onderzoeksuitkomsten bij de betreffende medewerkers die ermee aan de slag moeten gaan te presenteren of de gewenste veranderingen door middel van workshops of intranetpublicaties bij hen tussen de oren te krijgen. We adviseren ook hoe u de onderzoeksuitkomsten en de visie/reactie van uw management hierop (en het veranderprogramma) het beste aan uw externe stakeholders kunt communiceren en stellen daarvoor ook samenvattingen van de onderzoeksuitkomsten, terugkoppelingsbrieven, tijdschriftartikelen en persberichten op (we kunnen er zelfs een boekje van maken).

Wilt u weten hoe ook uw organisatie met empathie succesvoller kan worden, neem dan contact met ons op:

Info@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin