specialisme

Ruim 50 jaar ervaring met research-based consultancy

Klein wordt vaak geassocieerd met onervaren, maar wij zijn gepokt en gemazeld in zo ongeveer elke denkbare kwalitatieve en kwantitatieve methode of techniek en vraagstuk van het marktonderzoek en adviseren onze klanten al meer dan een halve eeuw hoe ze succesvoller kunnen worden door beter te voldoen aan de behoeften, wensen en verwachtingen van hun belangrijkste stakeholders. Uw stakeholders zijn te belangrijk om aan generalisten over te laten en verdienen onze specialistische aanpak.

Waarvoor moet u bij StakeholdersLab zijn?

Voor het on- en offline bevragen van alle denkbare stakeholders, van particuliere en zakelijke klanten, medewerkers, journalisten, ambtenaren en politici tot vakbondsbestuurders, activisten, leveranciers en aandeelhouders. Vooral high-profile stakeholders, zoals peers/koepels, toezichthouders, politiek, overheid, vakbonden, belangenbehartigers en investeerders/beleggers zijn bij ons in goede handen. Maar onderzoek is voor ons geen doel op zich, maar een middel om onze opdrachtgevers met en voor hun stakeholders te laten excelleren.

StakeholdersLab helpt bedrijven en (semi-)publieke bedrijven al tien jaar te excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn, door zich gestructureerder en diepgaander in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun stakeholders te verdiepen.

We meten niet alleen hoe u presteert, maar helpen u ook excelleren

We meten dus niet alleen hoe de uiteenlopende stakeholders uw organisatie in vergelijking met de benchmarks percipiëren en waarderen, maar laten ook zien hoe u hun beeldvorming en waardering concreet, significant en aantoonbaar kunt verbeteren.

StakeholdersLab is gespecialiseerd in:

Wilt u bijvoorbeeld weten:

 • met welke concrete acties u nieuw talent kunt aantrekken of met welke benefits zij hen nu en in de toekomst kunt boeien en binden
 • hoe u het engagement van uw medewerkers kunt verhogen, zodat ze van criticasters in ambassadeurs veranderen
 • hoe tevreden verschillende klantgroepen zijn over de producten en diensten van uw organisatie en hoe u dit met aanpassingen in het aanbod, de service of dienstverlening en/of de communicatie aantoonbaar kunt verhogen
 • welke kenmerken van uw producten en/of diensten voor de klanten nice to have of need to have zijn, zodat u weet waar u wel en juist niet op mag bezuinigen
 • wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) concreet voor uw klanten betekent en welke stappen uw organisatie kan zetten om hierop voor hen te gaan excelleren
 • hoe (potentiële) lezers en adverteerders uw dag-, week- of maandblad of sponsored magazine waarderen en welke verbeteringen in hun optiek mogelijk, wenselijk en/of noodzakelijk zijn
 • in hoeverre de aandeelhouders of andere stakeholders de strategische koers van uw organisatie kennen, doorgronden en steunen en hoe u hier meer steun (alignment) voor kunt verwerven
 • hoe belangrijke stakeholders op gevoelige beslissingen van uw management (zullen) reageren en hoe de eventuele negatieve effecten hiervan gemitigeerd kunnen worden
 • of een marketing-/brandingcampagne of pr-actie bij de betreffende stakeholders het gewenste effect sorteert en hoe die geoptimaliseerd kan worden
 • wat volgens de stakeholders de kernwaarden en de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw organisatie zijn, zodat u een inspirerende purpose/positionering/strategische koers kunt ontwikkelen die naadloos aansluit bij hun percepties en opvattingen
 • hoe u het vertrouwen van de samenleving in uw organisatie (en sector) verhoogt
 • of hoe uw organisatie haar publieksreputatie (bijvoorbeeld RepTrak) significant en aantoonbaar kan verbeteren…

dan bent u bij StakeholdersLab aan het juiste adres.

We zijn gespecialiseerd in financiële en zakelijke dienstverlening, met name binnen de sectoren:

 • Telecom
 • Energie
 • Banken en (zorg)verzekeraars
 • Pensioenfondsen en -uitvoerders
 • Accountancy & consultancy
 • Zakelijk vastgoed
 • Brancheverenigingen
 • Customer media

…en zijn gewend ons zeer snel in te werken

We beschikken over veel kennis met bovenstaande branches, maar misschien nog wel belangrijker is dat we ons snel vertrouwd kunnen maken met het jargon, de gevoeligheden en de individuele uitdagingen van klanten uit alle sectoren. De organisaties waar we in het verleden voor hebben gewerkt en/of nog steeds voor werken, zijn dan ook zeer divers: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS Bank, Triodos Bank, NIBC, Zwitserleven, ASR, VIVAT, Achmea, CZ, VGZ, Aegon, NN Group, PostNL, T-Mobile, Nuon, ABP, APG, PGGM, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN, Pensioenfederatie, MediaPartners, McKinsey, PwC, KPMG, NS, Doxis, McDonald’s en Consumentenbond.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn