kernwaarden

empathisch

StakeholdersLab wil een empathische organisatie zijn die de dilemma’s en uitdagingen van haar klanten doorgrondt, evengoed kan ‘ontvangen’ als ‘zenden’ en ook de vragen achter de vraag begrijpt. Daarom beginnen we elke onderzoek met een kick-off bijeenkomst met alle betrokkenen en bespreken we de onderzoeksuitkomsten vóór we gaan rapporteren met de opdrachtgever, zodat onze aanbevelingen altijd relevant zijn en naadloos aansluiten bij de strategische koers en vrijheidsgraden van de organisatie.

dienstbaar

We zijn ons er als geen ander van bewust dat onderzoek bij de meeste klanten niet tot de core business behoort en doen er daarom alles aan hen te ‘ontzorgen’ en zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. We informeren de opdrachtgever doorlopend over de voortgang van het veldwerk en dragen in geval van calamiteiten tijdig een passende oplossing aan. En desgewenst stellen we ook een voorbeeld-uitnodigingsbrief of de terugkoppeling voor de stakeholders met een beknopte samenvatting van de generieke onderzoeksuitkomsten op.

diepgaand

StakeholdersLab haalt altijd de onderste steen boven, vraagt door waar andere bureaus ophouden en prikkelt haar respondenten om ook hun onbewuste wensen en behoeften uit te spreken. En omdat we beproefde onderzoeksmethoden gebruiken, elk interview woord voor woord (verbatim) laten uitwerken en onze kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten op wetenschappelijke wijze analyseren, kunnen we onze bevindingen ook in de bestuurskamer presenteren, onderbouwen en verdedigen.

strategisch

We verdiepen ons altijd grondig in de organisatie en positie van onze opdrachtgevers, zodat we volwaardige gesprekspartners zijn voor de stakeholders die we interviewen en we onze klanten écht verder kunnen helpen. Omdat we hiermee continu in onze klantrelaties investeren en ook veel kennis over hun organisatie verwerven, streven we naar langlopende partnerships waarbij we de ‘oren’ en ‘ogen’ van onze klanten zijn, zodat we hen op elk gewenst moment kunnen adviseren over de initiatieven die ze nemen om beter aan de verwachtingen van hun stakeholders te voldoen.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn