Vodafone wint eerste Reputatiemanagement Award

(5 december 2013) Op 29 november is de winnaar bekendgemaakt van de Reputatiemanagement Award 2013, een nieuwe vakprijs van StakeholdersLab, Motivaction en DCR voor de organisatie die er het beste in is geslaagd de waardering bij haar stakeholders aantoonbaar te vergroten. Een deskundige jury onder leiding van professor dr. Peter Kerkhof koos uit de 16 nominaties 5 finalisten. Uiteindelijk bepaalde een webpeiling onder 755 communicatieprofessionals dat Vodafone de trofee mee naar huis mocht nemen.

Reputaties vormen de belangrijkste immateriële activa van organisaties, maar waren door de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen de sociale media nooit eerder zo kwetsbaar. Hierdoor groeit bij bestuurders de sense of urgency en prijkt reputatiemanagement in veel boardrooms bovenaan de agenda. Ook de betekenis verandert. Was reputatie voorheen de externe beeldvorming, tegenwoordig wordt het steeds vaker opgevat als de waardering bij alle in- en externe stakeholders. Hierdoor zetten organisaties meer in op hun stakeholderdialoog en het creëren van stakeholderswaarde. Met de award willen we deze ontwikkeling stimuleren en het vakgebied inspireren anders met reputatie om te gaan.

De Reputatiemanagement Award biedt een podium aan organisaties die het afgelopen jaar aantoonbaar succesvol aan hun stakeholderreputatie hebben gewerkt. Uit de 16 door vakgenoten aangedragen organisaties heeft de multidisciplinaire jury – bestaande uit Peter Kerkhof (hoogleraar Communicatiewetenschap VU), Bart Combée (directeur Consumentenbond), Rocco Mooij, (hoofdredacteur Communicatie), Jeroen Duijvestijn (eigenaar DCR), Karel Slootman (managing partner Motivaction) en Henk Noort (oprichter StakeholdersLab) – 5 finalisten geselecteerd. Dat zijn Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Den Haag, Vodafone, Pensioenfonds Zorg & Welzijn en KLM. Deze finalisten hebben bij meerdere stakeholdergroepen hun reputatie aantoonbaar verbeterd, door op aansprekende wijze communicatie, corporate strategie en leiderschap te verbinden. De jury heeft daarbij ook gekeken naar de diepgang en breedte van hun stakeholderdialoog, de borging van het reputatiebeleid binnen hun organisatie en de onderbouwing van het corporate communicatiebeleid vanuit een consistente visie of merkbelofte. Hier vindt u de casebeschrijvingen.

De Reputatiemanagement Award is een vakprijs. Om de uiteindelijke winnaar te bepalen, hebben we alle personen uit ons netwerk die (in)direct werkzaam zijn op het gebied van corporate communicatie en reputatiemanagement uitgenodigd door middel van een webpeiling hun stem uit te brengen. In totaal 755 hebben daaraan gehoor gegeven. De meeste stemmen gingen naar Vodafone (38%) met Gemeente Den Haag (25%) als goede tweede. Vodafone is daarmee de eerste winnaar van de Reputatiemanagement Award.

We hebben de professionals in de webpeiling niet gevraagd hun oordeel toe te lichten, maar ik kan me goed voorstellen waarom juist Den Haag en vooral Vodafone hoge ogen gooiden.

Den Haag springt er uit omdat ze wereldwijd een consistent verhaal uitdragen over hun Internationale Stad van Vrede & Recht. Vanuit hun Citymarketingvisie organiseren ze talrijke evenementen voor uiteenlopende stakeholdergroepen, zoals de jaarlijkse Internationale Dag waarop alle internationale organisaties in de stad hun deuren voor het publiek openen, de Kidstour langs belangrijke locaties in de stad en diverse acties zoals gefilmde testimonials om de visie ook bij de medewerkers ‘tussen de oren’ te krijgen.

De positionering van Vodafone is misschien niet zo onderscheidend als bij Gemeente Den Haag, maar haar uitverkiezing bewijst wel dat de nieuwe visie op reputatie als multistakeholderfenomeen ook voor communicatieprofessionals steeds vanzelfsprekender wordt. En ook wat mij betreft is het een terechte winnaar. Waar vergelijkbare bedrijven hun reputatie nog steeds vanaf de buitenkant, door de ogen van het brede publiek monitoren en proberen te sturen, betoont Vodafone zich de thought leader door een 360-graden multistakeholderdialoog te voeren. Vanuit hun reputatiemanagementfilosofie Be good and tell it hebben ze maar liefst 15 relevante stakeholdergroepen gedefinieerd, variërend van overheid en politiek tot maatschappelijke organisaties, (zakelijke) klanten en (potentiële) medewerkers, waarbij ze regelmatig vinger aan de pols houden. Reputatiemanagement beperkt zich bij Vodafone dus niet tot communicatie (‘tell it’), maar richt zich tevens op waardecreatie voor alle stakeholders (‘be good’). Met dat doel ontplooit het communicatiebedrijf diverse initiatieven om de eigen medewerkers er bewust van te maken dat reputatieverbetering niet alleen van de communicatieafdeling maar vooral ook uit de business zelf moet komen. Een mooi voorbeeld is de RepApp waarop hun medewerkers per stakeholdergroep de belangrijkste reputatiedrivers kunnen aflezen.

De feestelijke uitreiking vond 29 november plaats tijdens een symposium over reputatiemanagement bij Motivaction in Amsterdam. In aanwezigheid van circa 80 communicatie- en reputatieprofessionals uit alle geledingen motiveerde voorzitter Peter Kerkhof de overwegingen van de jury. Aansluitend lichtten de 5 finalisten hun visie op reputatiemanagement toe. En terwijl de spanning opliep, hield VU-hoogleraar Strategie en Verandering Steven ten Have een inspirerend betoog over de rol van leiderschap bij reputatieverbetering. Als reputatie de optelsom is van identiteit (intern) en imago (extern), is visie en leiderschap de verbindende schakel waarmee organisaties hun identiteit aan de buitenwereld tonen en misschien wel de belangrijkste reputatiedriver. Een videocompilatie van de bijeenkomst vindt u hier.

De uitreiking van de Reputatiemanagement Award was een inspirerend begin van een mooie traditie. Klaske de Jonge, Joost Galema en Michiel Prinsen Geerligs van Vodafone (foto) noemden de trofee een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. Ik daag elke organisatie die haar stakeholderreputatie serieus neemt uit hetzelfde te doen, zodat zij Vodafone volgend jaar naar de kroon zullen steken.

Henk Noort

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *