BOEK: De Empathische Organisatie

(het nieuwe boek van Henk Noort – klik hier om meteen te bestellen – De Empathische Organisatie: Inleiding) INLEIDING Nooit eerder in de geschiedenis was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo gering. In deze tijd van ‘zenden’ zonder ‘ontvangen’ waarin de polarisatie omgekeerd evenredig toeneemt met de bereidheid ons in onze medemensen te verdiepen, is empathie een schaars goed geworden waarmee professionals zich bij uitstek kunnen onderscheiden. Nooit eerder was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo geringDat empathie de stof is waarvan elke...

read more