Waarom Wall Street niet om reputatiepeilingen maalt

(9 november 2013) Als Rabotopman Piet Moerland dit boek had gelezen, was hij wellicht niet afgetreden en had hij de bonussen niet in de ban gedaan. De coöperatieve bank probeert zijn reputatie te redden, maar in het pas verschenen The Death of Corporate Reputation schrijft Yale-professor Jonathan Macey dat dit er in de financiële sector niet meer toe doet. Hij poneert de prikkelde stelling dat de reputatiewetten, die bepalen dat de kortetermijnwinst van malversaties altijd veel kleiner is dan de langetermijnreputatieschade, voor financiële instellingen niet meer gelden. Want...

read more