Topbestuurders moeten niet jij-bakken, maar voelsprieten kweken

‘Blame the stakeholder’ makes little progress, however good it makes us feel, and we must take a more careful look at the kind of responses that are open to us. – R. Edward Freeman         Bij ING heerst een sterk gevoelde verongelijktheid die exemplarisch lijkt voor de top van het gehele bedrijfsleven. Hoe kan het dat zo’n succesvolle bank zó weinig maatschappelijk krediet heeft? Edward Freeman, bedrijfskundeprofessor aan de Darden School of Business en grondlegger van de stakeholdertheorie, weet het antwoord. Ruim 34 jaar geleden bedacht hij de metafoor...

read more

2. De Wortel van alle Kwaad

(voorpublicatie van het nieuwe boek van Henk Noort Corporate Empathie: Hoofdstuk 2)     Ik ben opgeleid in harde bedrijven die focussen op groei en efficiency. Ik heb mijn sociale relaties niet genoeg ontwikkeld. Ik heb te weinig rekening gehouden met de stakeholders: aandeelhouders, toezichthouders, media. -Jean-Paul Votron   De scriptschrijvers van televisieseries Black Mirror en Homeland wrijven zich in de handen. Dat de werkelijkheid fictie overtreft werd zelden zo overtuigend aangetoond. Het inktzwarte scenario waar Facebook op 17 maart 2018 in terechtkomt, gaat zelfs de...

read more

3. Wat empathie is en hoe je het kunt krijgen

(voorpublicatie van het nieuwe boek van Henk Noort Corporate Empathie: Hoofdstuk 3)   A meaningful, effective, and repeatable practice of empathy that can be learned for workplace application depends on understanding feelings and needs. Understanding needs in particular is critical to grasping the concept and practice of empathy. Feelings serve as valuable information, as internal data about needs. In and of themselves, feelings don’t mean anything until we asign meaning to them. But if we know how, we can use our feelings as guides for constructive action. -Marie Miyashiro   In...

read more

1. The Hottest Trend in Leadership

(voorpublicatie van het nieuwe boek van Henk Noort Corporate Empathie: Inleiding en Hoofdstuk 1) INLEIDING Nooit eerder in de geschiedenis was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo gering. In deze tijd van ‘zenden’ zonder ‘ontvangen’ waarin de polarisatie omgekeerd evenredig toeneemt met de bereidheid ons in onze medemensen te verdiepen, is empathie een schaars goed geworden waarmee professionals zich bij uitstek kunnen onderscheiden. Dat empathie de stof is waarvan elke vriendschap en liefdesrelatie is gemaakt, valt in elk relatieboek te lezen.Nooit eerder was de vraag...

read more

Waarom CSR geen reputatiepunten oplevert

(16 mei 2016) De druiven waren zuur voor de gelauwerde Paul Polman toen professor Cees van Riel op 18 februari jongstleden in het Haags Gemeentemuseum de Reputatie awards uitreikte. Unilever blijkt geen publiekslieveling, maar eindigde (gecorrigeerd voor de sector) op de 29e plek onderaan de RepTrak-ladder. Polman’s bejubelde Sustainable Living Plan heeft de reputatie van Unilever niet verbeterd, eerder verslechterd. In 2009, het jaar van zijn benoeming, stond Unilever nog 8e op de ladder, maar sindsdien daalde de publieksreputatie zienderogen. Unilever degradeerde ook op de Global RepTrak...

read more