BLOG: Business Roundtable herdefinieert CSR

19 augustus 2019 ging als een memorabele dag de managementboeken in. Dit is de dag waarop Amerikaanse bovenbazen met hun pet in de hand de burgers een nieuw sociaal contract voorlegden om hun vertrouwen terug te winnen. Maar liefst 181 leiders van de meest toonaangevende ondernemingen op onze planeet, van Abbott, Amazon en BlackRock tot Coca-Cola, Ford, Johnson & Johnson, Oracle en Pfizer, Xerox en Walmart, ondertekenden de nieuwe ‘purpose’ (gedeelde organisatiedoelstelling). Hierin beloven ze plechtig meer toegevoegde waarde voor hun klanten te creëren, in hun medewerkers te...

read more

BOEK: De Empathische Organisatie

(voorpublicatie van het nieuwe boek van Henk Noort De Empathische Organisatie: Inleiding) INLEIDING Nooit eerder in de geschiedenis was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo gering. In deze tijd van ‘zenden’ zonder ‘ontvangen’ waarin de polarisatie omgekeerd evenredig toeneemt met de bereidheid ons in onze medemensen te verdiepen, is empathie een schaars goed geworden waarmee professionals zich bij uitstek kunnen onderscheiden. Nooit eerder was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo geringDat empathie de stof is waarvan elke vriendschap en liefdesrelatie is...

read more